Ekimde işsizlik azaldı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Bartın'la birlikte 81 ilden elde ettiği verilere göre Ülkemizde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Ekim ayında yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı aynı ay Ekim ayında yüzde 21,3 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16,3 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44 saat oldu.

Ekimde işsizlik azaldı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Bartın’la birlikte 81 ilden elde ettiği Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; Ülkemizde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Ekim ayında bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı yüzde 48,5 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı Ekim ayında bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,6 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53,1
İşgücü Ekim ayında bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 34 milyon 796 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 53,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,8 iken kadınlarda yüzde 35,7 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16,3
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21,0 olarak tahmin edildi.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,0 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi Ekim ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,0 saat olarak gerçekleşti.

Atıl işgücü oranı yüzde 21,3
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Ekim ayında bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 21,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 13,7 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 16,6 olarak tahmin edildi.