Eğitim Sen, lise için hukuk sürecini başlattı

Eğitim Sen Bartın Şubesi, Bartın Endüstri Meslek Lisesiyle ilgili Karabük Koruma Kurulu'nun verdiği karara yasal süre içerisinde itiraz ettiklerini ve yıkımının durdurulması ile ilgili Ankara Mimarlar Odası tarafından acil yürütmenin durdurulması talepli idare mahkemesine dava açıldığını açıkladı.

Eğitim Sen, lise için hukuk sürecini başlattı

Eğitim Sen Bartın Şubesi, Bartın Endüstri Meslek Lisesiyle ilgili Karabük Koruma Kurulu’nun verdiği karara yasal süre içerisinde itiraz ettiklerini ve yıkımının durdurulması ile ilgili Ankara Mimarlar Odası tarafından acil yürütmenin durdurulması talepli idare mahkemesine dava açıldığını açıkladı. Koruma Yüksek kurulunun kararı ve idare mahkemesinin karar verene kadar, yıkım ruhsatının iptal edilmesi ve yıkımın acilen durdurulması konusunda gerekli başvuruların yapıldığını ifade eden Eğitim Sen Bartın Şubesi Başkanı Sedat Bora şöyle konuştu:

 “Bartın ili Merkez İlçe Kemer köprü mahallesi Bülent Ecevit Caddesi (Eski Hastane Caddesi) Tapuda 846 ada,3 parsel numarasında kayıtlı bulunan ve 1960’lı yıllardan bu yana Endüstri Meslek Lisesi olarak kullanılan bina geçtiğimiz aylarda boşaltılarak başka bir binaya taşınmıştır. Ancak belirtmek isteriz ki; söz konusu okul binası 1886 yılında dönemin Kastamonu Valisi Abdurrahman Nurettin paşa tarafından ’Frengi Hastanesi’ olarak yaptırılmış, uzun süre böyle kullanıldıktan sonra Bartın memleket hastanesine dönüştürülerek uzun yıllar da hastane olarak Bartın halkına hizmet etmiştir. Hatta geçtiğimiz yıllarda önünden geçen cadde bile ‘Eski Hastane Caddesi ‘olarak isimlendirilirken, daha sonra ismi ‘Bülent Ecevit Bulvarı’ olarak değiştirilmiş ve bahse konu binanın Bartın’ımız için tarihsel miras anlamı taşıdığı için Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne 5 Kasım 2019 tarihinde ve 29 Kasım 2019 tarihlerinde incelenmek ve koruma altına alınması talebi ile müracaat ettik. Karabük Koruma Kurulu bahse konu binayı koruma altına almadığını tarafımıza bildirdi.

“İdare mahkemesine dava açıldı”

Kararı inceledikten sonra oy çokluğu ile karar alındığından yazı bize tebliğ edilmeden yıkıma başlandığından inceleme sırasında tarafımız bilgilendirilmediğinden 10.12.2019 tarih ve 2019 / H -800/84 sayılı yazı ve ekleri ile kültür varlıklarını koruma yüksek kuruluna yasal süre içinde itiraz ettik. Ayrıca binanın yıkımının durdurulması ile ilgili Ankara Mimarlar Odası tarafından acil yürütmenin durdurulması talepli idare mahkemesine dava açılmıştır.  Söz konusu Bartın Endüstri Meslek Lisesi binasının Koruma Yüksek kurulunun kararı ve idare mahkemesinin karar verene kadar, yıkım ruhsatının iptal edilmesi ve yıkımın acilen durdurulması hususunda tüm yasal haklarımız saklı kalmak koşulu ile gerekli başvurular yapılmıştır.

“Asbest kontrolünün yapılıp yapılmadığı hususunda endişeliyiz”

Yıkılacak binalarda asbest kontrolünün yapılıp yapılmadığı hususunda endişeliyiz. Yapılmamış olması   ilimizde  Sağlık  sorunlarının yaşanmasına neden olacaktır. Buradan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Bartın Belediyesi ve Bartın Valiliğini kamuoyunu bu konuda bilgilendirmeye eğer asbest kontrolü yapılmamış ise yıkımı acilen durdurmaya ve yıkım ruhsatının Belediye tarafından iptal edilmesine davet ediyoruz. Türkiye' de 16 Mayıs 2012 tarihinde 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkındaki Kanun ”un yayımlanıp yürürlüğe girmesinden sonra kanunun uygulama yönetmeliği ile 4 Ağustos 2012 tarihinde ‘kentsel dönüşüm’ çalışmalarına başlanmıştır. Kentsel dönüşüm kapsamında 20 yıllık bir süreçte Türkiye’nin 81 ilinde yedi milyon yapının yıkımı planlanmaktadır. Kamu yapıları ve konutlardan oluşan bu yapıların çoğunda asbestli yapı ürünleri bulunmaktadır.

“Yetkilileri duyarlı olmaya çağırıyoruz”

Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 29 Ağustos 2010 tarihinde yayımlanan “Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 2010 yılı sonunda asbestin veya asbest ürünlerinin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması, ithalatı ve üretilmesi yasaklanmıştır. Türkiye’de 1983 yılından asbest kullanımının tamamen yasaklandığı 2010 yılına kadar 500 bin  ton asbest birçok üründe kullanılmıştır. Bugün asbestli ürünlerin üretimi yapılmıyor olsa da geçmişte üretilen ürünlerin kullanımı, bakımı, onarımı, sökümü, asbestli yapı ürünlerinin kullanıldığı yapıların yıkımı, asbestli ürün atıklarının taşınması ve yok edilmesi gibi süreçlerde asbestten etkilenim devam etmektedir. Bu süreçlerde gerekli önlemler alınmazsa gelecekteki 20 yıl boyunca asbestten kaynaklanan sağlık sorunlarının devam edeceği düşünülmektedir. Yetkilileri tekrar halk sağlığı konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz.

“Bizim mücadelemizde küfüre yer yoktur”

Bir diğer konu ise Bartın Sivil İrade ve Bartın Eğitimi Destekleme Platformları tarafından yapılan basın açıklamaları açıkça toplumun dini duygularıyla oynayarak asıl meseleyi saklama çabalarıdır. Mesele Cami yapımına karşı çıkmak değil, okulumuza ve tarihi okul binasına sahip çıkmaktır. Yapılan açıklamalar kindar ve dindar nesil yetiştirme arzusunda olanların Bartın ilinde yaşayanlar arasında kin ve nefret tohumları ekme çabalarıdır. Ayrıca bu iki platform tarafından yapılan açıklamada açıkça Bartın Eğitimsen Yürütme Kurulu hedef gösterilmekte ve ‘Kendini bilmez, ahlak ve şeref yoksunu üç beş çapulcu vb’ söylemlerle insanlar sendikamıza ve okuluma dokunma platformuna karşı kışkırtılmaktadır. Cami ve minarelerin kutsallığından bahseden bu grup yalan söylemekten ve iftira atmaktan da çekinmeyerek “Şehrimizde ayırt etmeksizin tüm bürokrasiye ağza alınmayacak küfürler ederek sözüm ona protesto ettiklerini iddia eden kendini bilmez güruha küfürleri aynen iade ediyor ve bu menfur olaydan dolayı kendilerini esefle kınıyoruz” demektedir. Tüm bu söylenenler iftira ve yalandır. Bizim mücadelemizde küfüre yer yoktur. Hakkımızda iftaralar atan ve hakaret eden bu kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal süreçleri en kısa zamanda başlatacağımızı ifade ediyoruz.    Meslek Lisesine öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, halkımızla sahip çıkmak Bartın da yaşayan herkesin sorumluluğudur. Kaldı ki Okulumuza ve Eğitime sahip çıkmak en başta Bartın Eğitimsen olarak bizlerin sorumluluğudur.”