Dursun, 4. Kez Meclis Başkanı

İl Genel Meclisi Nisan Ayı Toplantıları, İl Genel Meclisi başkanlığı seçimleriyle başladı. Başkanlık için mevcut Başkan Kenan Dursun ile AK Parti'nin ittifak ortağı MHP'li İl Genel Meclis Üyesi Orhan Ölçek yarıştı. İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, CHP'li 2 meclis üyesinin de oyunu alarak 4. kez başkan seçildi. İlk toplantıda İl Genel Meclisi Divan seçimi de gerçekleştirildi.

Dursun, 4. Kez Meclis Başkanı

 

Bartın İl Genel Meclisi, Nisan ayı toplantıları İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun başkanlığında başladı.  İlk toplantıda İl Genel Meclis Başkan seçimi ile İl Genel Meclisi Divan seçimi yapıldı.  Meclis Başkanı Seçimi için aday olmak ya da parti gruplarınca aday gösterilmek istenen üyelerin olup olmadığı soruldu. Meclisin 12  sandalyesinden 9’una sahip olan AK Parti Grup Sözcüsü Uğur Yılmaz, söz alarak İl Genel Meclisi Başkanlığına Kenan Dursun’u aday gösterdiklerini açıklarken 2 sandalye ile temsil edilen Cumhuriyet Halk Partisi ise aday çıkarmayacaklarını belirtti. İl Genel Meclisi’nde 1 temsilcisi bulunan MHP’li İl Genel Meclis Üyesi Orhan Ölçek de aday olduğunu açıkladı.

Yapılan gizli oylamada 2 yıllık görev süresi dolan Kenan Dursun, 11 Meclis Üyesinin oyunu olarak güven tazeledi.

Karar Vali Güner’e gönderildi

Seçimin sonunda Başkan Dursun,  mevzuat gereği kararın Bartın Valisine imzalatılmak üzere gönderilmesi için toplantıya 20 dakika ara verildi.

Bartın Valisi Sinan Güner’in yapılan seçimin kararını imzalanmasının ardından ikinci oturumu açan Başkan Dursun, Meclise hitaben bir teşekkür konuşması yaparak “7. Dönem Meclisi’nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra gerçekleştirilecek Nisan ayı toplantılarıyla birlikte 2 yılı geride bıraktı. Bu nedenle Meclis’in birinci dönemi yasa gereği tamamlanmış oldu. 5302 Sayılı Özel İdaresi Kanunu’nun 11. ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin Seçimler Başlıklı 18. Maddesi hükmü gereği ikinci dönemin kalan 3 yıllık süresi içerisinde görev yapacak Meclis Başkanının gizli oyla seçimleri gerçekleştirildi. Öncelikle seçim sonucu kararımızı imzalayarak yürürlüğe girmesini sağlayan Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner’e teşekkür ediyoruz.  Her şeyden önce 7. Dönemin 2. Döneminde de yeniden Meclis’in güvenini alarak 2014 yılından bugüne kesintisiz devam etmiş olduğum bu onurlu göreve bugün yapılan seçimlerle 4’üncü kez Meclis Başkanı olarak seçilmiş olmaktan büyük onur duydum. O nedenle bana verilen görevin sorumluluğunun bilinci içerisinde hareket edeceğim. Bartın İl Genel Meclisi’nin son dönemde en önemli özelliğini diğer illerin meclislerinin çok başaramadığı birlik ve beraberlik görüntüsü içerisinde karar alabilme özelliğini yine yeni dönemde de aynı anlayış ile sürdürme gayreti içerisinde olacağız. Meclis çalışmalarımızda birlik ve beraberliğimizin muhafazası ile Bartın’ın önceliklerini meclis çalışmalarımıza yansıtarak kalan 3 yıllık süreyi verimli ve yeni hizmetlerle dolu bir dönem olarak tamamlamayı gönülden istiyoruz. Beni Meclis Başkanlığına yeniden aday gösteren Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grup Başkanı, İl Başkanımız Turhan Kalaycı, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç, Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grubu başta olmak üzere yine oy veren tüm meclis üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“En önemli başarıları arasında sayılması gerekiyor”  

İl Genel Meclis Başkanlığı sürecinde İl Özel İdaresi’ne ve Bartın’a kazandırılan yatırımlardan bahseden Meclis Başkanı Dursun, şöyle konuştu:

“7 yıldır İl Özel İdaremizin karar organı olan Meclis’e kesintisiz Başkanlık ettim. Bu dönem içerisinde yapılan 7 bütçeye de Başkan olarak nezaret ettim. Geriye dönüp bu bütçelerin gelir ve gider gerçekleşmelerine bakıldığında o bütçelerin birçok özelliklere sahip olduğu da açıkça görüldü ve bu özelliklerden zaman zaman bu kürsüden bahsettim. Bugün bir kez daha bu özellikleri yâd etmeyi istiyorum. 6’ncı ve 7. dönem bütçelerini unutulmaz kılan özellikleri bu bütçe dönemlerinin en önemli birinci özelliği gelir ve gider denkliğinin sağlanmış olmasıdır, ikincisi ise yapılan bütçelerde bütçe içerisindeki sermaye giderleri ortalama yüzde 42 gibi yüksek bir seviyede tutuldu.

Ayrıca Türkiye’ de 51 Özel İdarenin yapmayı çok isteyip ama yapamadığı beton santrali ve kilit parke tesisi İl Özel İdaremiz bünyesinde İl Genel Meclisi kararıyla kuruldu, kurulan bu tesis sayesinde Bartın’ın kırsalına 400 bin metre kare kilit parke ve 100 kilometre beton yol yaparak yerli ve milli kaynaklarımız ile çok daha fazla hizmet götürüldü. Kurulan tesis sayesinde Özel İdarenin kaynaklarının çok daha verimli kullanılması sağlandığı. Bunun yanında 2005 yılında çıkarılan Özel İdare kanunu ile merkezi hükümetin bazı konulardaki yetkisini yerele devretmesiyle birlikte 16 yıllık çalışmalarla il genelindeki asfalt oranı yüzde 20’lerden bugün yüzde 90 seviyesine çıkarılmış olmasının da bu dönemin en önemli başarıları arasında sayılması gerekiyor.

“7. Dönem Meclisi de çok önemsiyor”

Yine birçok Özel İdare’nin sıcak asfalt plentini kendi öz kaynaklarıyla yeniledi ama Bartın İl Özel İdaresi, 2020 yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında başvuru yaparak ‘Ulaşım Kolaylaşıyor Sanayi Can Buluyor’ adlı projesi ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan hibe desteği aldı ve böylelikle Bartın İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi kararıyla eski asfalt plentinden kapasite olarak 3 kat büyüklüğünde yeni asfalt plentini İdareye hibe desteği alarak kazandıran tek özel idare olma özelliğini taşıyoruz. Bu vesileyle kurulacak yeni tesis ile kırsala olan ulaşımın çok daha konforlu hale getirilecek.

Ayrıca ilkleri ve vizyonu olan projeleri 7. Dönem Meclisi de çok önemsiyor. Bu dönemde Yanaz Köyü modern Karakucak Güreş Tesislerini idaremiz teknik ekipleriyle projelendirerek, bütçe imkanlarını da zorlayarak 2021 yılı çalışma programına alındı. Proje görsellerine uygun ihalesi gerçekleştirildi ve projeye finans açısından Bakanlıktan destek talebinde bulunuldu. Konu TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç’un da takipleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bu özel projemizden etkilendi ve sonuç olarak finans açısından bizimde beklentilerimizin çok üzerinde olan projenin tamamı olan 1 milyon 232 bin Türk Lirası İl Özel İdaremiz hesaplarına aktarılacak.

“Özel İdare yine bir ilke imza attı”

7. Dönem Meclisi, yine 51 il özel idaresinde uygulaması yapılmayan içme suları işletmeciliğinin Bartın İl Özel İdaresinde meclis kararıyla başlattı. Görev ve sorumluluk alanında bulunan köylerde içme suyu tesislerinin daha verimli, ekonomik ve sağlıklı yürütülebilmesi için yeni bir proje ile Türkiye’deki İl Özel İdareler arasında Bartın İl Özel İdaresi, yine bir ilke imza attı. Bartın İl Genel Meclisi’nin çıkardığı ve Sayıştay tarafından da uygun bulunan İçme Suları İşletme Yönetmeliği, 2019 yılında İl Genel Meclisi kararıyla uygulamaya konuldu.

Köy muhtarlıkları tarafından tesislerin işletilmesinde ve dağıtılmasında zorlukların yaşanması münasebetiyle tesislerin vatandaşlara çok daha sağlıklı ve ekonomik ayrıca profesyonel bir hizmet anlayışıyla İl Özel İdaresi bu sorumluluğu üstlendi. Bu kapsamda tesislerin bakım, onarım ve su tüketim bedeli tahsilatlarından İl Özel İdaresi sorumlu oldu. Ayrıca bu uygulamanın en önemli özelliği kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına önemli ölçüde katkı sağladığı ve bu uygulama sonuçlarının da tüm özel idarelere iyi bir örnek teşkil edeceğidir.

Unutulmayacak önemli çalışmalar arasında!

Bu dönemin unutulmayacak olan en önemli çalışmaları arasında yerini alan Özel İdaremizin sorumluluk alanındaki gelişme alanları ile sahillerimizin imar planlarının İl Genel Meclis kararlarıyla yapılmış olmasıdır. İlimizin gelişim sürecini büyük ölçüde etkileyecek olan Filyos Projesine hızlı entegre olması gereken başta turizme uygun deniz sahillerimiz ile üniversite etrafındaki gelişme alanını hızlı ve doğru planlayarak Bartın’ı geleceğe taşıyacak planları gerçekleştirmeye çalıştık. İmar konusundaki çalışmaları geniş bir alanda sürdürdük. Bu kapsamda Arıt Revize İmar Planları, Esenyurt ve Çeştepe Köyleri Uygulama İmar Planları onaylandı. Sahil köylerimizden Mugada içerisindeki 33 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları tamamlandı. Yine aynı alan içerisinde 18 uygulamaları da yapılarak tüm parsel sahiplerine yeni tapuları verildi. Bölgede yapılan imar planına dayalı olarak 18. madde uygulaması ile birlikte sosyal alanları ve diğer tüm donatılarıyla birlikte plana dayalı gelişecek ve büyüyecek olan Mugada’yı gelecek nesillere gönül rahatlığı ile bırakacağız. Ayrıca Büyükkızılkum Köyünde 15 hektarlık alanda gerçekleştirilen nazım ve uygulama imar planları onaylandı. Sahillerin kıyı kenar çizgisine bağlı olarak planlı gelişmesinin önü açıldı. Bu dönemde de plana bağlı kalarak sahillerin yürüyüş ve bisiklet yollarını içerisinde barındıran tüm sosyal alanlarını ortaya çıkaracak donatılarıyla hayata geçireceğiz. Bu bölgede de 18. Madde uygulamaları tamamlandı ve tapu tescil işlemleri biterek mülk sahiplerine teslim edildi. Yine 2017 yılı içerisinde yapılan çalışmalarla Güzelcehisar Plajı Koruma Amaçlı İmar Planı onaylandı, koruma amaçlı plana bağlı olarak yürütülen Güzelcehisar’da Lav Sütunlarına deniz üzerinden ziyaretçilerin ulaşımını sağlayacak yürüyüş yolu ve seyir terası ile diğer düzenlemeleri 2018 yılı programına alınarak 1 ve 2. Etap olarak turizme kazandırıldı.

Sahillerimizde İl Genel Meclisi kararıyla oluşturduğumuz can kurtaran ekiplerimizin bu alandaki başarısı Özel İdaremizin gurur vesilesi oldu. İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanlarında yer alan Büyükkızılkum, Hatipler, Mugada, Güzelcehisar, Bozköy, Çakraz, Göçkün ve Kapısuyu plajlarında günümüz teknolojileri kullanılarak 4 adet jet ski, 2 adet zodiak botlarla 8 sahilimizde 22 kişilik eğitimli kadro ile can kurtarma hizmetini vermeye çalıştık.

“Hepimizin gurur vesilesi oldu”

Özellikle Mugada, Çakraz ve Güzelcehisar sahillerinde yapılan yeni düzenlemeler ile yaz döneminde bölgeye yoğun tatilci akımı yaşandı, bu plajlarda her geçen yıl artan yoğunluk sonucunda özellikle Karadeniz'in çeken akıntısını tehlikesini bilmeyen tatilcilerin yaşadıkları boğulma vakaları bu hizmet öncesinde her yıl onlarca ölümlü vakalara ulaşırken 6 yıldır yürütülen çalışmalarla boğulma tehlikesi geçiren bin 689 vatandaşımıza müdahale edilerek canları kurtarıldı. 2016 yılında sadece 1 vaka ölümle sonuçlanarak 2017-2020 yıllarında sıfır vakayla sezonu tamamladık. Bu projenin başarısı hepimizin gurur vesilesi olmuştur.

Eğitimdeki fiziki mekanların kalitesi de artırıldı

İl Genel Meclis kararlarıyla Bartın’a 10 adet temel eğitim okulu kazandırarak eğitimdeki fiziki mekanların kalitesinin de artırılmasına katkı sağladık.  İlimizde gerçekleştirilen eğitim yatırımları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, son 15 yıl içerisinde Bartın’a 41 adet modern eğitim yuvası kazandırıldı. Her biri birbirinden modern bu eğitim yuvalarının Bartın’a kazandırılmasında çok önemli katkısı olan başta TBMM Adalet Komisyon Başkanı Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç olmak üzere tüm Bakanlık yetkililerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Merkezi hükümetin yapmış olduğu bu çalışmalara yerelden de katkı verilmesi son derece önemlidir. Yerelde hizmet eden bir Meclis olarak bizler eğitim yatırımlarını son derece önemsiyoruz. Her yıl Özel İdare bütçesi içerisinden eğitime ayrılan ödenekler ile İlimize 10 adet modern temel eğitim okulunu kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz.

Tüm bu hizmetlerin ilimize kazandırılmasında katkı sağlayan dönemin valilerine ve il genel meclisi üyelerimize teşekkür ediyor, verilen görevin sorumluluğunun bilinci içerisinde geçmiş dönemde olduğu gibi yine Bartın’ın büyümesi ve gelişmesi için büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz.”

Divan seçim yapıldı

İl Genel Meclis Başkanı Dursun’un konuşmasının ardından İl Genel Meclisi Divan seçimi yapıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda; Meclis Başkan vekilliğine ise Kadir Saraç ve Ali Eyüpustaoğlu seçilirken Göker Giray Gülsoy ile Nurdanur Metin asil katip üye oldu.