Devlet Hastanesi'nde ERCP yapılmaya başlandı

Bartın Devlet Hastanesi'nde Gastroenteroloji Kliniği bünyesinde Gastroenteroloji uzmanı Salih Tokmak tarafından ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografi) işlemi yapılmaya başlandı.

Devlet Hastanesi'nde ERCP yapılmaya başlandı

Bartın Devlet Hastanesi'nde Gastroenteroloji Kliniği bünyesinde Gastroenteroloji uzmanı Salih Tokmak tarafından ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografi) işlemi yapılmaya başlandı. Hastanede daha önce olan ancak uzman olmadığı için bir kaç yıldır yapılamayan ERCP uygulaması Gastroenteroloji uzmanı atanmasından sonra yeniden yapılmaya başlandı. Uygulamaya yeniden başlanılmasıyla ERCP olmadığı için il dışına sevk edilen hastaların sevkinin de önüne geçilmiş oldu. Uzm. Dr Salih tokmak tarafından aylık ortalama 25-30  hastaya ERCP işlemi yapılırken ERCP, endoskopik retrograd kolanjio pankreotografi kelimelerinin baş harflerini kullanarak kısaltılan, safra yolları ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan özel bir endoskopi yöntemi olarak biliniyor.