DESTEKLEME ÖDEMESİ SON TARİH İ 03/11/2017 MESAİ BİTİMİNE KADAR

Amasra'da balıkçılarımızla Toplantı

DESTEKLEME ÖDEMESİ SON TARİH İ 03/11/2017 MESAİ BİTİMİNE KADAR

Nevin Özbakan

Toplantıda Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Müdürü Zeynel Bostancı, müracaatta bulunan ve desteklemeye uygun bulunan balıkçı gemileri için destekleme ödemesi  yapılacağı hakkında bilgilendirme yaptı.

Amasra İlçesinde balıkçılarımıza yönelik, Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Desteklenmesi ve BAGİS (Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi) konularında Amasra İlçesi Su Ürünleri Kooperatifinde bir bilgilendirme ve eğitim toplantısı yapıldı.  Toplantıya Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Müdürü Zeynel Bostancı, Şube personellerinden Su Ürünleri Mühendisi Selma Gürbüz, Veteriner Hekim Ersin Sarıçam, Vet. Sağlık Teknikeri Serdal Şahin ve Amasra İlçe Müdürü Mehmet Çakır, Sahil Güvenlik 64 Bot Komutanlığından iki personel ve Amasra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Orhan ve balıkçılar katıldı.

DESTEKLEME ÖDEMESİ  YAPILACAĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Amasra İlçesinde balıkçılarımıza yönelik, Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Desteklenmesi ve BAGİS (Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi) konularında Amasra İlçesi Su Ürünleri Kooperatifinde bir bilgilendirme ve eğitim toplantısı yapıldı. Toplantıda Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Müdürü Zeynel Bostancı, müracaatta bulunan ve desteklemeye uygun bulunan balıkçı gemileri için destekleme ödemesi  yapılacağı hakkında bilgilendirme yaptı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Müdürü Zeynel Bostancı, yaptığı sunumda  “ Bakanlığımızca, denizlerde su ürünleri avcılığı yapan balıkçı gemilerinin kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile avcılık faaliyetleri ve avlanan su ürünleri verilerinin GSM ve uydu iletişim araçları vasıtasıyla izlenmesini ve dijital ortamda kayıt altına alınarak toplanmasını sağlamak amacıyla, denizlerde su ürünleri avlama ruhsatına sahip, boy uzunluğu 12 metre ve üzerinde olan balıkçı gemilerini ve bu gemilere takılacak gemi izleme cihazı ve elektronik seyir defterini ve bu cihazların çalışması, kullanılması, avlanan su ürünleri kayıtlarının tutulmasına ilişkin hususlar ile bu hususlarda balıkçı gemi yetkilisinin yükümlülüklerini kapsayan "Balıkçı Gemilerini İzleme Tebliği" 18 Mayıs 2016 tarih ve 29716 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtilerek BAGİS Cihazı ile bağlantılı çalışan ve kullanımı zorunlu olan ESD (Elektronik Seyir Defteri) Cihazının kullanımına yönelik konular ile Bakanlar Kurulu'nun 5/6/2017 tarih ve 2017/10465 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan "2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar" gereği, deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)'nde kayıtlı, 1/1/2017 tarihinde geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile iç sulardaki tüm balıkçı gemilerini kapsayan "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği"nin  13 Eylül 2017 tarih ve 30179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ve bu kapsamda da, geleneksel kıyı balıkçılığı faaliyetinde bulunan balıkçılardan gemi tam  boy uzunluğu 5 metreden küçük olanlara 500 TL, tam boy uzunluğu 5-7,99 metre arasında olanlara 750 TL ve tam boy uzunluğu 8-9,99 metre arasında olanlara da 1.000 TL olmak üzere, müracaatta bulunan ve desteklemeye uygun bulunan balıkçı gemileri için destekleme ödemesi  yapılacağı hakkında bilgilendirdi. Ayrıca bahse konu destekleme için İl veya İlçe Müdürlüklerine 03/11/2017 mesai bitimine kadar müracaatların zamanında yapılması gerektiğinin önemine dikkat çekerek  balıkçılarımıza uyarıda bulunuldu.