Danıştay'dan lavvar tesisine veto

Bartın Platformu, Hattat Enerji ve Maden A.Ş (HEMA) tarafından Amasra'ya yapılmak istenen taşkömürü cevher zenginleştirme bir diğer adıyla lavvar tesisine verilen 'ÇED gerekli değildir' kararın Danıştay tarafından iptal ettiğini açıkladı. Platform Danıştay'ın kararı iptal ederken karar düzeltme yolunu da kapattığını ifade etti.

Danıştay'dan lavvar tesisine veto

Bartın Platformu, Hattat Enerji ve Maden A.Ş (HEMA) tarafından Amasra’ya yapılmak istenen taşkömürü cevher zenginleştirme bir diğer adıyla lavvar tesisine verilen “ÇED gerekli değildir” kararın Danıştay tarafından iptal ettiğini açıkladı. Danıştay’ın kararı iptal ederken karar düzeltme yolunu da kapattığını ifade eden Platform “Danıştay’ın kararı iptal ederken karar düzeltme yolunu da kapattığını ifade Amasra’da yıllardır termik santral kurmaya çalışan Hattat Holding’in “Termik santral yapmaktan vazgeçtiği, Amasra’da sadece kömür çıkaracağı” iddiasıyla giriştiği teknik ve hukuki açıdan sorunlu lavvar (Taşkömürü Cevher zenginleştirme) tesisine Danıştay geçit vermedi ve şirketin almış olduğu “ÇED Gerekli Değildir” kararını, karar düzeltme yolunu da kapatarak iptal etti. Bartın Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü daha önce bu lavvar tesisi ÇED başvurusu için “ÇED Gerekli Değildir” kararı vermiş ve Bartın Platformu öncülüğünde yöre halkı bu kararın iptali için Zonguldak İdare Mahkemesine başvurmuştu. Ne yazık ki mahkeme iptal istemini reddetmişti. Bunun üzerine davacılar iptal için Danıştay’a başvurmuştu. Danıştay 6. Dairesi’nin 1 Haziran 2023’te bu tesisin ÇED Yönetmeliği’ne ve ilgili mevzuata uygun olmadığı yönünde verdiği iptal kararı elimize şimdi ulaştı ve bu sevinci bütün Bartın-Amasra dostlarıyla paylaşıyor ve bu mücadelede emeği geçen bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“Kömür çıkarmayalı 18 yıl oldu”

HEMA’ya verilen Amasra B sahasının Türkiye Taşkömürü Kurumunca (TTK) işletilmesi gerektiğini tekrar eden Platform “Siz Hattat’ın kömür çıkarmasına da mı karşısınız diyenler için de şu açıklamayı tekrar yapma zorunluluğu duyuyoruz. Bartın Platformu olarak bizler dört yıl önce, 4 Aralık 2019 Dünya Madenciler Günü’nde yapmış olduğumuz açıklamada; Hattat’ın Amasra B sahasındaki taşkömürünü 14 yıl boyunca bir kilogram çıkaramadığı (şu an 18 yıl oldu), Hattat’ın gerçek niyetinin kömür çıkarmak değil, termik santral kurmak olduğu, bu süreç için kömür çıkaramamış olduğu için Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ödemesi gereken yüklü miktarda tazminatı ödenmekten kaçındığı, bu nedenle devlet tarafından Amasra B sahasında Hattat Holding’le yapılmış olan Rödovans Sözleşmesi’nin sona erdirilerek bu sahanın TTK tarafından işletilmeye başlanması, böylece yöredeki daha çok sayıda işsiz gencimize, daha iyi koşullarda, daha yüksek ücretli ve iş güvenliğine sahip bir ortamda çalışabilecekleri bir çalışma ortamı sağlanabileceğini açıklamıştık” ifadelerinde bulundu.

“B sahası TTK’ya devredilsin”

B sahasındaki kömür üretiminin devlet eliyle yapılması gerektiğini kaydeden Platform “Biz hala aynı noktadayız. “Termikçi Hattat’ın 18 yıldır el koyduğu fakat 1 kg kömür çıkarmadığı Amasra B sahasındaki kullanım haklarının devlete olan borçları karşılığında iptal edilmesi, Amasra B sahasındaki taşkömürü üretiminin TTK tarafından yani devlet eliyle yapılması ve böylece 14 Ekim 2022 tarihinde 44 madencimizi kaybettiğimiz grizu patlaması sonucu geçici olarak üretim yapılamayacak hale gelen Amasra A sahasındaki maden işçilerinin yanı sıra, çok sayıda gencimiz de burada işlendirilerek, iş güvencesi, tatmin edici maaş, sendika hakkı vb. haklara sahip olarak daha iyi koşullarda iş sahibi olmalarının sağlanması ve böylece yöre insanının ve ülkemizin ortak hazinesi olan taşkömürünün gerçek değerini bulmasıdır” sözleriyle açıklamasını noktaladı.