Çiftçilere 2022'de 50 milyon destek

Bartın Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında düzenlenen çiftçilere makine ve ekipmanları dağıtımı töreninde konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, 'İlimizde ise 2021 yılında tüm desteklemeler için çiftçimize 21 Milyon 168 Bin lira ödeme yapılmış olup, bu miktar 2022 yılında yaklaşık 50 Milyon lira olacaktır' dedi.

Çiftçilere 2022'de 50 milyon destek

Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında makine dağıtımı töreni düzenlendi. Törene Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve çok sayıda çiftçi katıldı. Programda konuşan Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder proje kapsamında çiftçilere verilen destekleri anlattı. Müdür Önder açıklamasında, proje destekleri ile tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerin artmasını amaçladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Atalarımızdan emanet aldığımız bu toprakları koruyup bizden sonraki nesillere en iyi şekilde teslim etmek en büyük görevlerimiz arasındadır. Bu duygu ve düşüncelerle toprağın bayramını kutluyor bu vesile ile toprakla uğraşan çiftçilerimize sağlık dolu, mahsulü bol ve kazancı bereketli bir sezon diliyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımızca dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri olmayan, sermayeye ortak, karına ortak olmadığımız bir modelle çiftçilerimize yüzde 50 hibe desteği vererek kırsal kalkınma yatırımlarını desteklemekteyiz.

“İlimizde toplam 589 proje başvurusu alınmıştır”

Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarım-sanayi entegrasyonunun sağlanması için düşük ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi, tarımsal pazarlama alt yapısının geliştirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik alt yapının güçlendirilmesi, yeni teknoloji ve ekipmanlarının kullanımlarının yaygınlaştırılması, kırsal alanda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlaması amacıyla 2022 yılı için ilimizde toplam 589 proje başvurusu alınmıştır.”

“Her zaman önce emniyet”

Yapılan değerlendirmeler sonrasında Bakanlığımızca 475 proje gönderilmiş ve tamamı onaylanmıştır. 306 proje sahibiyle hibe sözleşmesi imzalanmıştır. Bu projeler için toplamda 3 milyon 730 bin TL hibe desteği verilecektir. Projeler değerlendirilirken kadınlarımıza ve genç girişimcilerimize öncelik verilmektedir. Ayrıca dezavantajlı gruplarında projeye dahil olmaları ve hibe desteğinden faydalanmaları konusunun üzerinde önemli durduğumuzu belirtmek isterim.

“32 çeşit makineye ve 306 makineye destek verilmektedir”

2021 yılında ilimiz genelinde bu program dahilinde üretilen 14 projeye sağlanan hibe desteği toplamda 613 bin 249 TL iken ilimize ayrılan kaynak 2022 yılında 3 milyon 730 bin TL’ye yükseltilerek hibe desteğinden daha fazla vatandaşımızın yararlanması sağlanmıştır. 2021 yılında toplamda 14 makineye destek verilirken 2022 yılında 32 çeşit makineye ve 306 makineye destek verilmektedir. Bu da ilimiz açısından memnuniyet verici bir gelişmedir. Dağıtımı yapılan makine ve ekipmanların hayırlı uğurlu olmasını diliyor, her zaman önce emniyet talimatları doğrultusunda kullanılmasını istirham ediyorum. Özveriyle görev yapan mesai arkadaşlarıma ve bu proje bazında görev alan Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü personellerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

“2022 yılında 29 milyar lira destek”

Programın devamında konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan da toprağın ve üretimin önemini vurgulayarak şöyle konuştu:

 “Dünya genelinde pandemi, bölgesel tehditler, iklim değişikliği ve buna bağlı üretim kısıtları nedeniyle, küresel endişelerin yükseldiği bir dönem yaşanmaktadır. Sanayileşmenin temelini oluşturan tarım sektörü, bu dönemde ticari faaliyet ve hammadde arzı gibi özelliklerinden başka artık yaşamsal öneminin daha iyi kavrandığı bir döneme girmiştir. Biyolojik çeşitliliğin korunması, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması, arz güvencesini sağlamak amacıyla tarımsal üretimde kalite ve verimliliğin artırılması, gıda güvencesi ile güvenilirliğinin teminat altına alınması, yenilikçi ürün ve bilişim uygulamalarının hayata geçirilmesi, markalaşmanın ve pazar payının genişletilmesi için politikalar üretmekteyiz. Ülkemizin tarım ve gıda alanındaki konumunu güçlendirmeye devam edeceğiz.

“Üreticilerimize gereken desteği vermeye devam edeceğiz”

Toprağın, dökülen her damla alın terinin karşılığını verdiğini bilerek, insanın en sağlıklı, en faydalı ve en önemli istihdamı olan sektörlerimize ve üreticilerimize gereken önemi ve desteği vermeye devam edeceğiz. Bu kapsamda; destekler önemli oranda artırılarak, üretime teşvik edici ve yönlendirici desteklere ağırlık verilmekte olup, kırsal kalkınmayı sağlayacak katma değer ve istihdam oluşturacak projeler uygulamaya konulmaktadır. Kırsal ekonomik yatırım ve altyapı projelerine ağırlık verilerek, üretime değer katılmakta, istihdam oluşturulmakta ve gıda kayıplarının azaltılmasına katkı sağlanmaktadır. Kırsal dezavantajlı bölgelerde yürütülen dış kaynaklı kırsal kalkınma projelerine hız verilerek, bu bölgelerde küçük aile işletmelerine sağlanan destekler ve gelir getirici faaliyetler artırılmaktadır.

50 Milyon lira olacak

Tüm bu amaçlar doğrultusunda; Bitkisel Üretimin Desteklenmesi, Hayvansal Üretimin Desteklenmesi, Su Ürünleri Üretiminin Desteklenmesi, Tarımsal Araştırma ve Geliştirmenin Desteklenmesi ve bugün burada etkinliğini gerçekleştirdiğimiz Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında ülkemiz çiftçisine 2021 yılında 23 milyar 356 milyon lira destekleme ödemesi yapılmıştır. 2022 yılında bu miktar 29 Milyar lira olacaktır. İlimizde ise 2021 yılında tüm desteklemeler için çiftçimize 21 Milyon 168 Bin lira ödeme yapılmış olup, bu miktar 2022 yılında yaklaşık 50 Milyon lira olacaktır. Bu vesile ile 11-17 Haziran tarihleri arasında kutlanan Toprak Haftası ve Bayramınızı kutluyorum.”

Program sonunda çiftçilere dağıtılacak makine ve ekipmanların tanıtılmasının ardından, Vali Arslan törende bulunan çiftçiler ile tanıştı.