Çiftçiler dikkat! Kahverengi Kokarcayla mücadele zamanı geldi

Bartın'daki fındık üreticilerini ve arıcıları kahverengi kokarcayla mücadele zamanının geldiği konusunda uyaran Bartın Tartım ve Orman Müdürlüğü, 'Kahverengi Kokarca ile mekanik, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadele yapılmaktadır. Ortalama sıcaklık değerlerinin 17°C'ye ulaştığı bu dönemde zararlının kışlaklardan çıkıp fındık bahçesine geçmesi ile birlikte kışlaklara yakın olan fındık ocaklarından başlanarak 1. İlaçlamaya başlamalıdır. Kahverengi Kokarca popülasyonun yoğunluğuna göre ikinci veya üçüncü bir ilaçlama yapılmalıdır' dedi.

Çiftçiler dikkat! Kahverengi Kokarcayla mücadele zamanı geldi

Müdürlük şunları söyledi:

“Kahverengi Kokarca ile mekanik, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadele yapılmaktadır.

Ortalama sıcaklık değerlerinin 17°C'ye ulaştığı bu dönemde zararlının kışlaklardan çıkıp fındık bahçesine geçmesi ile birlikte kışlaklara yakın olan fındık ocaklarından başlanarak 1. İlaçlamaya başlamalıdır. Kahverengi Kokarca popülasyonun yoğunluğuna göre ikinci veya üçüncü bir ilaçlama yapılmalıdır.

İlaçlama esnasında hiçbir şey yenilip içilmemeli gözlük, maske, eldiven, tulum ve çizme mutlaka giyilmelidir. İlaçlama bittikten sonra mutlaka bütün vücudumuz bol sabunlu su ile yıkanmalıdır. Boş ilaç ambalajları gelişi güzel çevreye atılmamalı uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir. İlaçlama yapılan bahçelerde 10 gün süre ile hayvan otlatılmamalıdır.

Kahverengi Kokarca ilaçlaması esnasında arıların su içtiği kaynaklara Bitki Koruma Ürünleri bulaştırılmaması son derece önemlidir. İlaçlamalar akşam saatlerinde, arıların uçuş yapmadıkları zamanda yapılmalı, çevredeki arı üreticileri uyarılmalıdır.

Fındıkta Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri

Etken Madde/Ticari Adı

800 g/l Malathion +12,8 g/l Gamma-cyhalothrin/SANCTUM

218 g/l Acetamiprid + 37 g/l Emamectin Benzoate/RELAXİA

100 g/l Chlorantraniliprole + 50 g/l Lambda-cyhalothrin/ AMPLİGO

60 g/l Gamma-cyhalothrin/VANTEX”