CHP'den 'Hukuka uygun davranmıyorsunuz' uyarısı!

Bartın Belediye Meclisinin Şubat gündeminde Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen Özel Halk Otobüslerindeki 30 aracın ruhsatlandırma yoluyla ihale edilmesi talebinin komisyonda görüşüldüğü şekliyle Belediye Meclisince kabul edilmesiyle ilgili CHP İl Başkanı Selim Karakaş, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın başta olmak üzere AK Partili ve MHP'li Meclis Üyelerine seslendi. CHP meclis grubu olarak böyle bir hukuksuzluğun içinde yer almamak için komisyona üye vermediklerini ifade eden Karakaş 'Belediye Başkanı Sayın Cemal Akın'ı, Belediye meclisinde grubu bulunan AKP'li ve MHP'li Meclis üyeleri ile il ve ilçe yöneticilerini uyarıyoruz. Halen devam eden bir yargı süreci varken meclis çoğunluğunuza güvenip aldığınız ve alacağınız alelacele kararlarla yeni hukuksuzluklar ve yeni mağdurlar yaratacaksınız. Hukuka uygun davranmıyorsunuz' dedi.

CHP'den 'Hukuka uygun davranmıyorsunuz' uyarısı!

CHP İl Başkanı Selim Karakaş,   Bartın Belediye Meclisinin Şubat gündeminde Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen Özel Halk Otobüslerindeki 30 aracın ruhsatlandırma yoluyla ihale edilmesi talebinin komisyonda görüşüldüğü şekliyle Belediye Meclisince kabul edilmesiyle ilgili   basın açıklamasında bulundu. CHP İl Başkanlığında yapılan açıklamada Karakaş Özel Halk Otobüsleri işletme ruhsatı ihalesi ile ilgili olarak Zonguldak İdare Mahkemesinin  yürütmeyi durdurma kararı sonrasında yaşanan olayları hatırlatarak “Geçtiğimiz günlerde Bartın Belediye Meclisinin 24 Kasım 2020  tarih ve 231 sayılı kararı doğrulusunda   Belediye başkanlığı ve Belediye Encümenince 23 Aralık 2020 tarihinde yapılan Özel Halk Otobüsleri işletme ruhsatı ihalesi ile ilgili olarak Zonguldak İdare Mahkemesinin  yürütmeyi durdurma kararı sonrasında yaşanan olaylar bütünüyle kamuoyu önünde cereyan etmiş, olumsuz pandemi koşulları nedeni ile evine ekmek götürmekte zorlanan ve ekonomik sıkıntılar içinde ezilen minibüsçü ve   özel halk otobüsü işletmecisi esnaflarımızın Kemerköprü Meydanında birbirine ağza alınmayacak sözlerle saldırması ve birbirlerini darp etmesi noktasına kadar giden ve kamuoyu vicdanını derinden yaralayan olaylara neden olmuştur” dedi.

“Yangından mal kaçırır gibi alınan bir kararla Belediye Encümenine taşındı”

 30 adet özel halk otobüsü çalıştırılması ihalesine çıkılması hususundaki kararın Bartın Belediye Meclisinin şubat gündemine alındığını ifade eden Selim Karakaş şöyle devam etti:         

“Bu süreç Zonguldak İdare Mahkemesi 2019/404 esas, 2020/595 karar numarası ile 17 Eylül 2020 tarihinde; 10 yıllık çalışma süresini dolduran Özel Halk Otobüslerinin yeniden işletmeci sıfatını kazanabilmeleri için Belediye Encümenince yapılacak ihaleye katılmalarının gerektiği, toplu taşıma hatlarının 10 yıldan uzun süreyle kiraya verilmesinin mümkün olmadığı  gerekçesi ile dava konusu işlemi iptal etmesi ile başlamıştır. Bartın Belediyesi söz konusu karara Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz etmişse de bu itirazın sonucunu beklemeden dava konusu 10 yıllık çalışma süresini dolduran  özel halk otobüslerini yeniden ihale etme yöntemini tercih etmiştir.  5 Kasım 2020 tarihli Bartın Belediye Meclisi toplantısında Belediye Başkanı Sayın Cemal Akın tarafından  talep edilen  gündem dışı madde ile “30 adet özel halk otobüsü çalıştırılması ihalesine çıkılması hususundaki  kararın alınması’’  Bartın Belediye Meclisi  gündemine alınmıştır. İlgili komisyonlarda yapılan görüşmeler  sonrasında  24 Kasım 2020 tarih ve 231 sayılı Bartın Belediye Meclisi kararına göre yine Belediye Meclisinde uyarılarımıza rağmen doğru düzgün  tartışılmadan yangından mal kaçırır gibi alınan bir kararla Belediye Encümenine ihale yapma yetkisi verilmiştir. İhale şartnamesinin hazırlanması sonrasında 23 Aralık 2020 tarihinde Belediye Encümeni tarafından söz konusu ihale yıllık ruhsatlandırma yöntemi ile ihale edilmiş, ihalenin yöntemi ve ihale şartnamesi ile ilgili hukuksuz ve mevzuata aykırı hususlar sosyal medyada ve kamuoyunda dile getirilmesine rağmen ihale süreci işletilmiş ve ihale Belediye Encümeni tarafından tamamlanmıştır. İhaleyi kazanan özel halk otobüsü işletmecileri ihale şartnamesine göre tüm yükümlülüklerini yerine getirmişler teminatlarını ve ödemeleri gereken yıllık ücretlerini Belediye’ye yatırmışlardır.

“Yine hukuka aykırı olarak yeni bir ihale kararı Belediye meclisinin önüne getirilmiştir”

Yapılan bu ihaleye karşı Zonguldak İdare Mahkemesinde 2020/1224 esas numaralı dosya ile açılan davada konuyu en ince detaylarına kadar inceleyen Mahkeme Heyeti açıkça hukuka ve mevzuata aykırı olduğu sonucuna vardığı dava konusu ihale işlemlerini uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar meydana getireceği için yürütmesinin durdurulmasına kesin ve itiraz yolu kapalı olmak üzere’’ oy birliği ile karar vermiştir. Zonguldak İdare Mahkemesinin bu dosya ile ilgili kararı henüz açıklanmamışken bu kere 4 Şubat 2021 tarihli Bartın Belediye Meclisi toplantısının gündemine yine hukuka aykırı olarak yeni bir ihale kararı alınmasına ilişkin madde konularak Belediye meclisinin önüne getirilmiştir. Belediye Meclisi toplantısı öncesinde CHP meclis grubu olarak yaptığımız toplantılarda meclis gündemindeki konuları her boyutu ile tek tek tartışarak tarafları dinleyerek biz yaptık oldu demeden Bartın Halkı adına en doğru kararı almaya çalışıyoruz.

“Hukuka ve mevzuata aykırıdır”

4 Şubat 2021 tarihli Belediye Meclisi gündemi 2. Maddesi İhale yöntemi ile 30 araçlık Özel Halk Otobüsü Toplu Taşıma Çalışma Ruhsatı verilmesi talebi ile ilgili olarak; Öncelikle yargıya taşınmış ve İhale ile ilgili  Zonguldak İdare Mahkemesinin vermiş olduğu bir yürütmeyi durdurma kararı varken ve mahkeme kararı henüz çıkmamışken aynı işle ilgili yeni bir ihale kararının alınması hukuka ve mevzuata aykırıdır ve yeni mağduriyetler yaratacaktır.  4 Şubat 2021 tarihli Belediye Meclisi gündemi 4. Maddesi Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğinin 9. maddesine çalışılacak güzergahların eklenmesi talebinin görüşülmesi. Belediye Kanunu ve Sayıştay raporlarında belirtildiği gibi Özel Halk Otobüslerinin çalıştırılması ihalesinde öncelikle ihale edilecek rotaların Belediye Meclisince  belirlenmesi ve ihalenin belirlenecek bu rotalara göre yapılması esastır.

“Böyle bir hukuksuzluğun içinde yer almayacağız”

   Bu açıdan bakıldığında bu iki maddenin meclis gündemindeki sıralaması bile hukuka ve mevzuata aykırıdır. İhale öncesinde rotaların belirlenmesi esastır. 4 Şubat 2021 tarihinde yapılan Belediye Meclisi  toplantısında; CHP  Belediye Meclisi grup toplantısında almış olduğumuz kararlar doğrultusunda  Belediye Meclisi grup  Sözcümüz  Sayın Ahmet Çavuşoğlu tarafından  Meclis Üyeleri ve Belediye Yönetimi bilgilendirilmeye çalışılmışsa da biz yaptık oldu anlayışı ile hareket eden Belediye Başkanı Sayın Cemal Akın ve MHP’li ve AKP’li Meclis Üyeleri  almış olduğu alelacele kararla bu iki maddeyi ilgili komisyona sevk etmiştir. Biz CHP meclis grubu olarak böyle bir hukuksuzluğun içinde yer almayacağımızı belirterek komisyona üye vermedik. Meclis gündeminin tamamlanmasından sonra toplantıya ara verilerek komisyonun toplanması sağlanmış ve AKP’li ve MHP’li   komisyon  Üyelerinin aldığı 10 dakika içinde alelacele kararla ilgili maddeler meclis gündemine taşınmış ve oylanarak komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmiştir. Böylelikle  AKP’li ve MHP’li   Belediye Meclisi üyeleri tarafından yeni bir hukuksuzluğa imza atılmıştır. Sayın Başkan Belediyeniz Sayıştay raporu ve Belediye kanununda belirtilen Rota ile Rotasyonu aynı anlamda görerek yine yanlış değerlendirme yolunu seçmiştir. Alınan bu yanlış kararlar da  bir şekilde yargıdan döndüğünde bu işin bütün sorumluluğu sizin ve buna destek veren Cumhur İttifakı Belediye meclis üyelerinin olacaktır.

“Yeni hukuksuzluklar ve yeni mağdurlar yaratacaksınız”

 Buradan belediye başkanı Sayın Cemal Akın’ı, Belediye meclisinde grubu bulunan AKP’li ve MHP’li  Meclis üyeleri ile il ve ilçe yöneticilerini uyarıyoruz. Halen devam eden bir yargı süreci varken meclis çoğunluğunuza güvenip  aldığınız ve alacağınız alelacele kararlarla yeni hukuksuzluklar ve yeni mağdurlar yaratacaksınız. Hukuka Uygun davranmıyorsunuz. Yaptığınız işlemler  hukuktan geri dönüyor ve insanlarımızın zarar görmesine sebep oluyorsunuz. Biz meclis toplantılarında doğruları söylemeye çalışıyoruz dinlemiyorsunuz, yanlışta ısrar ediyorsunuz, buradan hak hukuk bekleyen yurttaşlarımızın daha da zarar görmesine sebep oluyorsunuz.  CHP İlkeleri olan ve disiplin içinde hareket eden bir partidir. Belediye Meclisindeki tüm görüş ve öneriler partimizin ilkeleri ve hizmet anlayışı doğrultusunda çalışılarak oluşturulan ortak görüşler olup Belediye Meclisi grup sözcümüz Sayın Ahmet Çavuşoğlu tarafından Bartın halkı adına dile getirilmektedir.”

“Gene mevzuata aykırı ve hukuksuzdur”

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın Belediyeye yeni alınan araçların kurban kesim töreninde 4 otobüs alınacağını açıklamasıyla ilgili olarak ise Selim Karakaş şunları söyledi:

“Sayın Cemal Akın Belediye Başkanı olarak böyle bir açıklamada bulunuyor. Böyle bir açıklamada aynı zamanda gene mevzuata aykırı ve hukuksuzdur. Öncelikle Bartın Belediyesinin toplu taşımayı nasıl yapacağının kararı Belediye Meclisinin aldığı bir kararla belirlenir. Burada Sayıştay raporunda ve Belediye Kanununda belirtildiği üzere 4 ayrı şekilde bunu Bartın Belediyesi yapabilir. Ama bunun yapılıp yapılamayacağının kararı Belediye Meclisinde alınacak bir kararla oluşmaktadır. Tabi ki açık olduğu yerde Bartın Belediyesinin araç alıp bu açığı kapatması önemlidir. Bir üniversitemiz var ve öğrencilerin bir şekilde üniversiteye Bartın’dan taşınması gerekiyor. Bunun birden fazla yönteminin de Belediye Meclisince tartışılması gerektiği yadsınamaz bir gerçek.

“Ben yaptım, oldu zihniyetiyle onu da yapacaksa yapsın”

Dolayısıyla Belediye Başkanlığı böyle bir araç alımı tasarrufunda bulunacaksa Belediye Meclisi karar verir ve bu araçlar alınır. Bundan biz de mutluluk duyarız. Ancak ben ikinci açıklama olarak “Gerekirse bütün araçları ben alırım, bunu da ben yaparım” demesini halk otobüsü işletmesi dostlarımıza gönderilen bir tehdit mesajı gibi algılıyorum. Evet bunu Belediye yapabilir ama Belediye Başkanının kendi icraatı döneminde 10 yıllık sürelerle, 30 yıllık süreyle ve kiralama usulüyle ihaleyi alan halk otobüsü işletmecisi arkadaşlarımız olduğunu bilmesi gerekir. Bu yöntem önceki Belediye Meclisleri ve Belediye Başkanları tarafından oluşturulmuş bir yöntemdir. “Ben yaptım, oldu” zihniyetiyle onu da yapacaksa yapsın hayırlı olsun bu memlekete. Ama yanlıştır. Belediye Meclislerinin görevi halkın ve Bartın’da hizmet üreten bütün kesimlerin sağlıklı bir çalışma ortamında çalışmasını sağlamaktır. Biz arkadaşlarımızla birlikte hukuka uygun, hukuk kararlarına saygılı bir yönetim anlayışını sergilemeye çalışıyoruz. Belediye Başkanı sıfatıyla Sayın Cemal Akın’dan da aynı davranışı bekliyoruz.”

İnce’nin istifası…

Muharrem İnce’nin CHP’den istifa ederek Memleket Hareketini başlatması ve açıklamalarıyla ilgili olarak da Selim Karakaş “Bu açıklama bütün Cumhuriyet Halk Partilileri olduğu gibi bizi de üzmüştür. Ama bu konuyla ilgili kamuoyunda herhangi bir konuşma yapmak istemiyorum. Çünkü ne Muharrem İnce’nin istifası bir ilktir ne de son olacaktır. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi içinde filizlendirdiği bir Memleket Hareketiyle yola çıkmak istemiştir. Bunlar bir siyasi partide görülen ilk olaylar değildir. Bunları tartışmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisinin yetiştirdiği bizim bir değeridir. Kendisine de yeni yolunda başarılar diliyorum” dedi.