Çengel'den  SGK yapılandırmanın detayları

7326 SAYILI 'BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SON BAŞVURU TARİHİ 31 AĞUSTOS 2021

Çengel'den  SGK yapılandırmanın detayları

 

 • SGK İl Müdürü Mustafa Çengel, 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu 09/06/2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun' hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin Başvurular, kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başlamış olup, yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021’dir’ dedi.  SGK İl Müdürü Çengel, “Prim aslının tamamının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10'nun, en son 1 Kasım 2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 30 Kasım 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90'ı silinecektir” dedi
 •  

 


1-Yapılandırma kapsamına hangi borçlar girmektedir?


 

 • 2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş;


 

  • Sigorta primleri,
  • Genel Sağlık Sigortası primleri,
  • İşsizlik sigortası primleri,
  • 30.04.2021'den önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları,
  • İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,
  • Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
  • Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,
  • İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri,
  • 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,
  • Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,
  • 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler,


yapılandırma kapsamındadır.

2-Yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak ve son başvuru tarihi ne olacak?


 

 • Başvurular, kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başlamış olup, yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021’dir.

3-Başvurular nasıl ve nereye yapılır?

Başvurular 31 Ağustos 2021 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine de yapılabilir.

 • İşverenler, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM/SGM’’ye,


 

 • 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/ SGM’ye,


 

 • Primlerini kendi ödeyenler, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu SGİM/SGM’ye,


 

 • Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na,


 

 • Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM’ye, başvuru yapılabilecektir.


 

 • 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM’ye 01/07/2021 – 01/11/2021 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir.


 

 • Genel Sağlık Sigortası borçları için başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılandırılacaktır.

4-Ödemelerde taksit imkanı var mı?

İkişer aylık periyodlarla; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkanı bulunmaktadır. Borçlarını taksitle ödemek isteyen vatandaşlarımız Kanundaki vade farkını ödenmek suretiyle; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğinden birini tercih edebilecekler. 18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatandaşımız borcunu 36 ayda ödeyecektir.

Tercih edilen taksit sayısına göre güncellenecek tutar aşağıdaki katsayılara göre belirlenecektir.

 • 6 eşit taksit için (1,09),


 

 • 9 eşit taksit için (1,135),


 

 • 12 eşit taksit için (1,18),


 

 • 18 eşit taksit için (1,27),

Borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirmiş veya 7256 sayılı Kanuna göre borcunu yapılandırılan ve hala taksitlerini ödemekte olanlar da kalan taksit tutarlarını yapılandırabileceklerdir.

5-Peşin ödemenin nasıl bir avantajı olacak?

Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90, iki taksitte ödemede ise Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecektir.

 • Prim aslının tamamının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10'nun, en son 1 Kasım 2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 30 Kasım 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90'ı silinecektir.


 

 • İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının tamamının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.

6-Başvuru sonuçları nasıl takip edilecek?


 

 • İşverenler, yapılandırmaya ilişkin ödeme planlarını e-sigorta vasıtasıyla ulaşabilecekleri, işveren sistemi üzerinden öğrenebilir, iş yeri dosyalarının bağlı bulunduğu ünitelerden de ödeme planlarını temin edilebilirler.


 

 • 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar yapılandırma başvuru sonuçlarını; e-devlet üzerinden, adreslerine tebliğ edilen ödeme planlarından, bankalardan ve müracaatları halinde sosyal güvenlik il müdürlükleri/ sosyal güvenlik merkezlerinden öğrenebilirler.

7-Yapılandırma nasıl bir avantaj sağlayacak?


 

 • Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, Kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.


 

 • Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir.


 

 • Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.


 

 • Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.


 

 • Yapılandırmada ilk taksitin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir.


 

 • İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir.


 

 • Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır.


 

 • İhale ve İnşaat İş Yerleri İçin;


 

  • Borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir.


 

  • Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.

8-İdari para cezaları için nasıl bir yöntem izlenecek?

Yapılandırmaya başvuranların idari para cezalarının % 50’si ile bugüne kadar uygulanan gecikme cezası ve zammı tamamen silinecek, kalan % 50'lik kısma sadece Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi) uygulanacaktır.

9-Genel Sağlık Sigortası(GSS) borçları nasıl yapılandırılacak?


 

 • Nisan 2021 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları otomatik olarak yapılandırılacaktır. GSS borçları için vatandaşlarımızın başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.


 

 • 31 Aralık 2021 tarihine kadar ana para borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecektir.


 

 • Ayrıca, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlarımız borcunu ödeyemeyecek durumda ise 30 Kasım 2021’e kadar gelir testi için başvuru yapması durumunda, geliri asgari ücretin üçte birinin altında çıkan vatandaşlarımızın borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.


 

 • Vatandaşlarımız, otomatik olarak yapılandırılan GSS borçlarını e-devlet üzerinden veya bankalar aracılığıyla öğrenebilir ve takip edebilirler.

10-Prim borcu olanların sağlığa erişim imkanı olacak mı?

Bağ-Kur borcu olanların, ilk taksitlerini ödedikten sonra cari aylarda 60 günden fazla prim borçlarının olmaması halinde, GSS borcu olanların ise son 1 yıl içinde 30 gün prim ödeme gün sayısına sahip olması halinde hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek ve hastaneye gittiklerinde provizyon alabilecekler.

Ayrıca 30 Nisan sonrasındaki döneme ait 60 günden fazla prim borcu bulunan sigortalılar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler 23.1.2021 tarihli ve 31373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22.1.2021 tarihli ve 3432 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile Devlet üniversite hastanelerinde sağlık hizmetlerinden ücret ödemeden faydalandırılmaları devam edecektir.

11-İlk ödeme tarihi ne zaman olacak?

Sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigorta primi gibi borçların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Kasım 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

12-4/b(BAĞ-KUR) borçlarının silinmesine yönelik bir düzenleme var mı?


 

 • Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde;


 

  • 30 Nisan 2021 (Nisan ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir.


 

 • Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır.


 

 • Daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanarak borç tutarının tamamının borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

13-Yapılandırmalar hangi hallerde bozulacak?


 

 • Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi,


 

 • İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır.

Ayrıca;


 

 • Taksitli ödemelerde (taksitin %10’unu geçmemek üzere) 10 TL’ye kadar eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır.


 

 • Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

14-Belediyelere yönelik nasıl bir uygulama olacak?


 

 • Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilecektir.


 

 • Bu taksitler genel bütçe paylarından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecektir. Ancak kesinti tutarı genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların %50’sini geçemeyecektir.


 

 • Taksitler genel bütçe paylarını aştığı takdirde eksik kalan tutarlar belediyelerce takip eden ay sonuna kadar vade farkı alınmaksızın ödenecektir.


 

  • 6 taksit için (1,045),
  • 9 taksit için (1,0675),
  • 12 taksit için (1,09),
  • 18 taksit için (1,135),
  • 24 taksit için (1,18),
  • 36 taksit için (1,27),
  • 48 taksit için (1,36),
  • 60 taksit için (1,45),
  • 72 taksit için (1,54),
  • 120 taksit için (1,9),


oranında vade farkı uygulanacaktır.

15-İl Özel İdareleri ve Spor Kulüplerine yönelik nasıl bir uygulama olacak?


 

 • İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilirler.


 

 • Yapılandırmaya esas tutarlara; 24 taksit için (1,36), 30 taksit için (1,45), 36 taksit için (1,54) oranında vade farkı uygulanacaktır.