Çakır hakkında Bakanlık araştırma başlattı!

Amasra Belediye Başkanlığı, Hattat Holding tarafından Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'a açılan 1 milyon TL'lik manevi tazminat davasının ardından İçişleri Bakanlığı'na şikayet edildiğini ve Bakanlık tarafından söz konusu şikayetin araştırılması için Bartın Valiliği'nin görevlendirildiğini açıkladı.

Çakır hakkında Bakanlık araştırma başlattı!

Amasra Belediye Başkanlığı, Hattat Holding tarafından Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’a açılan 1 milyon TL’lik manevi tazminat davasının ardından İçişleri Bakanlığı’na şikayet edildiğini ve Bakanlık tarafından söz konusu şikayetin araştırılması için Bartın Valiliği’nin görevlendirildiğini açıkladı. Amasra Belediye Başkanlığı’ndan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Amasra ve Bartın halkının 10 yılı aşkın süredir devam eden Hattat Holding tarafından Amasra İlçesine yapılması planlanan termik santrale karşı termiksiz yaşam mücadelesi herkesin malumudur. Bartın Platformunun öncülüğünde bu mücadelede Amasra ve Bartın halkı tarafından termik santrale karşı kararlı tutum sürdürülmüş, pek çok başarılı eyleme imza atılmıştır. Gelinen süreçte termiksiz yaşam mücadelesi hukuksal alanda yine aynı kararlılık ve başarıyla sürdürülmektedir.

Tarihi ve doğal güzelliğiyle gören herkesi kendisine hayran bırakan, Fatih Sultan Mehmet’in buraya geldiğinde ‘Çeşm-i Cihan’ yani ‘Dünyanın Gözü’ olarak betimlediği Amasra’ya çok ciddi zararları dokunacak termik santral planlarına karşı Amasra Belediye Başkanlığımız ve Amasra Belediye Başkanımız, 120’den fazla kurumsal üye ile birlikte üyesi olduğu Bartın Platformu çatısı altında üzerine düşen tarihi vazifeyi yerine getirmektedir. Zira Belediye Başkanlığımız bir bakıma aynı zamanda Amasra İlçesinin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Bu yönüyle Amasra halkının sağlığı, ekonomisi, sosyal barışı gibi unsurlarının temini ve muhafazası noktasında Amasra Belediye Başkanlığımız ve Belediye Başkanımız tam bir sorumluluk hissiyle bedeli ne olursa olsun bugüne kadar üzerine düşeni yerine getirmiştir.

Gelinen süreçte Amasra’mıza ve Amasra’da yaşayan halkımıza bahsini ettiğimiz sorumluluk duygusuyla dâhil olduğumuz termiksiz yaşam mücadelesi her alanda olduğu gibi hukuk alanında da başarıya ulaşmış, bundan rahatsızlık duyan ilgili holding ve bağlı şirketlerince Amasra Belediye Başkanlığımıza ve Belediye Başkanımız Sn. Recai Çakır’a 1 milyon Türk Lirası talepli manevi tazminat davası açılmıştır. Söz konusu mesnetsiz, gerçeğe ve hukuka aykırı olarak ikame olunan davanın yanı sıra aynı holdingin yönetim kurulu başkanının hızını alamayarak Amasra Belediye Başkanımız Sn. Recai Çakır’ı aynı zamanda ilgili Bakanlığa şikâyet etmiş olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.

“Bastırmak ve sindirmek için açtıkları davalardan biridir”

Bahsini ettiğimiz manevi tazminat davası dünyada örnekleri bulunan, yatırım yaptıkları yerden maksimum kar etmeyi amaç edinip bunun sonuçlarının o yerin çevresine ve doğasına ne şekilde tahribat vereceğini umursamayan şirketlerin, karşılarına çıkan yaşam savunucularını bastırmak ve sindirmek için açtıkları davalardan biridir. Bu tarz davaların dünyanın hiçbir yerinde itibar görmemesinin ve kazanılamamasının nedeni işte bu amaçlarla ikame edilmeleridir. Dolayısıyla aynı amaç ve mantıkla Amasra Belediye Başkanımız hakkında soruşturma başlatılması amacıyla ilgili holding yönetim kurulu başkanınca Amasra Belediye Başkanımız hakkında Bakanlığa yapılan şikâyete itibar edilmemesi gerekmekteydi. Ne var ki Bakanlıkça bahse konu şikâyetin araştırılması hususunda Bartın Valiliği görevlendirilmiş ve Valilik Makamınca konu Belediye Başkanlığımıza ulaştırılmıştır. Oysaki şikâyetçinin iddialarının gerçeğe aykırılığı, şikâyete konu hususların ise tamamen doğruları ortaya koyduğu yıllardır süren termik santrale karşı mücadele kapsamında tüm kamuoyunun malumu olmakla ilgili Bakanlık ve Bartın Valiliğinin bilgisi dâhilinde ve kurumsal hafızasında mevcuttur.

“İncelemeye kamuoyu aracılığı ile çağırıyoruz”

Bakanlığa yapılan şikâyet konusu ile Belediye Başkanlığımız ve Belediye Başkanımızın şahsına açılan tazminat davasının konusu aynı olmakla şöyledir; Hattat Holding’in Türkiye Taşkömürü Kurumundan rödevans yoluyla kiraladığı Amasra-B sahasındaki kömür çıkarma işi için 2020 yılı Kasım ayında Çinli ortak arayışına girdiğinin öğrenilmesi ve buna karşı Amasra-B sahasının Çinli yabancı iş gücüyle işletilmesinin önüne geçilmesi, bahsi geçen sahada kömür çıkartılacak ise bu konudaki istihdamın yerli ve milli, yöre halkından oluşan işgücü ile sağlanması amacıyla söz konusu Holdingin olası ortaklık kurabileceği Çinli firmalara Belediye Başkanlığımızca Hattat Holdingin içinde bulunduğu mevcut durum ve süreç hakkında bilgi veren bir mektup ve e-posta gönderilmiştir. Söz konusu mektup ve e-postada özetle Hattat Holdingin Amasra ve Bartın halkının asla istememesine rağmen Termik Santral projesini zorla diretmesi karşısında 10 yılı aşkın süredir halkın verdiği mücadele, Holdinge bağlı şirketlerde çalışan maden işçilerinin uğradıkları mağduriyetler, Holdingin TTK ile karşılıklı yapmış olduğu rödevans sözleşmesine aykırı davrandığı ve bu şartlara uymayarak 15 yıldır 1 kilo kömür dahi çıkartmadığı hususları dile getirilmiştir. Görüleceği üzere Holding yönetim kurulu başkanının şikâyetine konu mektup ve e-postada dile getirilenler tamamiyle gerçeği yansıtmakla aslında tüm Amasra ve Bartın halkının, ilgili tüm kurumların bilgisi dâhilinde olan hususları içermektedir. Bu durum karşısında bir Holding yönetim kurulu başkanının ilgili Bakanlığı mesnetsiz şikâyetlerle meşgul etmesi bir yana ilgili kurumları asıl, söz konusu rödevans sözleşmesi gereği Hattat Holding ve bağlı şirketinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini incelemeye kamuoyu aracılığı ile çağırıyoruz.

“Amasra halkı ile birlikte mücadele edeceğimizi yineliyoruz”

Amasra halkının en büyük sivil toplum kuruluşu olan Amasra Belediye Başkanlığının ve Amasra halkının oylarıyla seçilen Belediye Başkanının en önemli görevi yöre halkının menfaatlerini korumak ve kollamaktır. Bu noktada Amasra Belediye Başkanlığı olarak öncelikle Amasra İlçemizde termik santral istemediğimizi ve buna karşı bedeli ne olursa olsun Amasra halkı ile birlikte mücadele edeceğimizi yineliyor, Amasra-B sahasında kömür üretimi yapılacak ise bunun yöre halkından sağlanacak yerli ve milli istihdamla gerçekleştirilmesi taleplerimizi tekrar dile getiriyor, adı geçen holding yönetim kurulu başkanına her ne yola başvurursa vursun arkasında halk olan Amasra Belediye Başkanlığını ve Başkanını sindiremeyeceğini kendisine bir kez daha hatırlatıyoruz.”