'Buralar çalma makamı da değil, artık yeter!' dedi

Bartın Belediye Meclisi'nin Haziran ayı toplantısında gündemi sarsacak açıklamalarda bulunan Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, hakkındaki eleştirilere de sert sözlerle karşılık verdi. Bartın Belediyesince geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilmiş 'usulsüz alımlar ve ödemelere' yönelik Araştırma Komisyonu Kurulmasına dair Belediye Meclisine sunulan ek gündem maddesi hakkında konuşan Yalçınkaya, çok çarpıcı iddialarda da bulunurken Bartın Belediyesi'nin aklanma dönemine girmesi gerektiğini belirterek 'Ben bunların üzerine gittikçe bunlarla ilgili çalışmaları yaptıkça bu yanlış şeylerden dönerek yeniden düzgün bir yapıyla Bartın Belediyesi'ni yönetmek istediğimde birileri bizim dedikodumuzu yapıyor, eleştiriyorlar. İsmet Paşa'nın diye bir lafı var 'Namuslu insanlar da namussuzlar kadar cesaretli olması lazım.' Dolayısıyla da namusumla, şerefimle, bu Bartın halkının yüzde 51 oyunu olarak buraya geldim. Allah bana ömür verdiği müddetçe de 5 yıl burada doğru, dürüst şekilde sizlerin de desteğiyle katkısıyla Bartın'a hizmet etmek istiyorum. Dolayısıyla bana güvenen, bana güvenen insanları mahcup etmek istemiyorum. Ama yapılanlara da tahammül edemiyorum. Daha önce yapılmışlara da tahammül edemiyorum. Buralar ağlama makamı değil ama buralar çalma makamı da değil. Ben niye ağlıyorum? O fakirin fukaraların yetimin hakkı yendiği için ağlıyorum. Dolayısıyla çok üzgünüm ama bunları söyle zorundayım. Ve bu söylediklerimin de arkasındayım. Onun için bir Araştırma Komisyonu kurulsun ve bu araştırma komisyonunu da herkes takkesini önüne koysun istiyoruz. Artık yeter. Artık çalışmak istiyorum, Bartın'a hizmet etmek istiyorum, memleketimdeki insanlara verdiğim sözleri tutmak istiyorum.' dedi.

'Buralar çalma makamı da değil, artık yeter!' dedi

Bartın Belediye Meclisi’ne Başkan’ın açıklamaları damga vurdu!

 

Nilay Meryem ÇÖMLEK

 

 

Bartın Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

 

Belediye Meclis Üyelerinin hazır bulunduğu toplantı 2 oturum halinde yapılırken 22 gündem maddesi ile başlayan toplantı gündemine 4 madde daha ilave edilerek, Haziran Ayı Toplantılarında toplamda 26 madde görüşüldü.

 

Toplantıda yeni gündem maddelerinin yanı sıra Mayıs ayında komisyonlara havale edilen konular da değerlendirildi.

 

Meclis Toplantısında 10 yeni gündem maddesi bulunurken, 16 gündem maddesi de Mayıs ayı toplantısında komisyonlara havale edilen dosyaları içerdi.

 

Maddeler komisyonlara gönderildi

 

Açılış ve yoklamanın ardından gündeme geçilen toplantıda gündemin ilk maddesinde yer alan Mahalli İdareler İşveren Sendikası üyeliğinden çekilme talebi, Meclis’in oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 2. maddesinde yer alan “mezbaha et kesim ücret tarifesinin güncellenmesi talebi”, gündemin 3. maddesinde yer alan “Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine zam talebi”, gündemin 4. maddesinde yer alan “Bartın Belediye Başkanlığı İnkum Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin 2024 yılına ait günlük konaklama ücret tarifesi” ile gündemin 5. maddesinde yer alan “Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğinde madde değişikliği talebi”, Meclis’in oybirliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 6. maddesinde yer alan mülkiyeti “Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1439 ada, 350 ve 351numaralı parselin satış talebi” ise İmar ve Bayındırlık Komisyona havale edildi.

 

Kesin hesap oy çokluğuyla kabul edildi

 

Geçtiğimiz ay Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilirken Haziran ayının 7. gündem maddesi olarak Meclis Başkanlığı’na yeniden gelen “2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabı” da genel görüşe açılırken Meclis’in oy çokluğuyla onaylandı.

 

Temizlik ve Düzenleme Personel Hizmet Ücreti kaldırıldı

 

Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelerek gündemin 8. maddesinde yer alan Belediye Dinlenme Evi Ücret Tarifesi ve Belediye Sosyal Tesisi Ücret Tarifesinde bulunan Temizlik ve Düzenleme Personel Hizmet Ücretinin kaldırılması talebi kabul edildi.

 

Komisyon raporları kabul edildi

 

Yine geçtiğimiz ay İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na sevk edilirken Haziran ayında gündemin 9. maddesinde yer alan “mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Gecen Mahallesi, tapuda 144 ada, 5 numaralı parselin satış talebi”, gündemin 10. maddesinde yer alan “mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Kırtepe Mahallesi, tapuda 172 ada, 9 numaralı parselin satış talebi”, gündemin 11. maddesinde yer alan “Tuna Mahallesi, tapuda 1642 ada, 7 numaralı parseldeki Bartın Belediyesi hissesinin satış talebi”, gündemin 12. maddesinde yer alan “mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orta Mahalle, tapuda 211 ada, 128 numaralı parselin satış talebi”, gündemin 13. maddesinde yer alan “mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi, tapuda 386 ada, 26 numaralı parselin satış talebi”, gündemin 14. maddesinde yer alan “Şiremirtabaklar Köyü, tapuda 236 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın güneydoğusunda yer alan ‘Park alanı’ içerisinde ‘Teknik Altyapı Alanı’ ayrılması amacıyla hazırlanan Nazım İmar Planı Değişikliği ve ‘Trafo Alanı’ ayrılması amacıyla hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik inceleme raporu” da Meclis’in oybirliğiyle kabul edildi.

 

Teknik İnceleme Raporu değerlendirildi

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonun’ndan gelerek gündemin 15. maddesinde yer alan Dallıca Köyü sınırları içerisinde bulunan muhtelif taşınmazlar üzerinde Belediyeye ‘Küçük Sanayi Alanı’ amacıyla hazırlatılan Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik inceleme raporunun bir sonraki Meclis gündeminde yeniden görüşülmesine karar verildi.

 

Dursun’dan sanayi alanı için öneri

 

Bartın Belediyesi’nin Cumhur İttifakı ile oluşturulan MHP Grubu’nun AK Partili Meclis Üyesi Kenan Dursun, söz alarak Dallıca Sanayi Alanı ile ilgili bir öneride bulundu. Yerleşim yeri olarak genişlemeye ve büyümeye devam eden Dallıca Bölgesi için sanayi alanının yanlış bir karar olduğunu dile getiren Dursun, Küçük Sanayi Sitesi’nin arka tarafa doğru genişletilebilmesi için imar planında değişiklik taleplerinin değerlendirilmesinin daha doğru olacağını söyledi.

 

Talepler reddedildi

 

Gündemin 16. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Güzelcehisar Köyü, tapuda 152 ada, 5-6-7-8 ve 153 ada, 7 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde "Turizm Tesisi" amaçlı Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik inceleme raporu değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda ilgili komisyon raporları kabul edildi.

Gündemin 17. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Güzelcehisar Köyü, tapuda 149 ada, 11-12 parsel, 152 ada, 1-2-3-4 parsel ve 153 ada, 1-2-3-4 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde “Turizm Tesis Alanı” amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı talebi Komisyon raporu doğrultusunda reddedildi.

Gündemin 18. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Kutlubeytabaklar Köyü, tapuda 125 ada, 35 numaralı parselin satış talebi kabul edilirken gündemin 19. maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gölbucağı Mahallesi, tapuda 1 ada, 2-3-4-7-8-9-46 ve 60 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ise yine Komisyondan gelen rapor doğrultusunda reddedildi.

 

Şehir dışı cenaze nakillerinden ücret alınmayacak!

 

Geçtiğimiz ay Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek gündemin 20. Maddesi olarak yeniden ele alınan “yapılan görevlendirme neticesinde, Belediye Başkan yardımcısı maaşının belirlenmesi talebi” ile yeni görevlendiren Başkan Yardımcısının maaşı belirlendi.

 

Gündemin 21. maddesinde de “Şehir dışına nakil edilecek cenazeler için cenaze nakil hizmeti ücretinin belirlenmesi talebine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen rapor görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda ilgili komisyon raporu doğrultusunda il dışına cenaze nakillerinden ücret alınmaması kararlaştırıldı.

 

İnceleme için ek süre talep edildi

 

Gündemin 22. maddesinde yer alan 2022-2023-2024 yıllarına ait Genel Bütçe ve Ek Bütçeler dahil, gelir-gider tabloları, bilanço ve yevmiye defterlerinin incelenerek Bütçe denkliğini, teşkil etmek amacıyla gelir-gider hesaplarının/tablolarının incelenmesi talebi için de ek süre talep edildi.

 

Başkan Yalçınkaya’ya yetki verildi

 

Gündemin 23. maddesinde yer alan Kurucaşile Belediye Başkanlığı ile araç tahsis protokolü imzalanabilmesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi talebi kabul edildi. Gündemin 24. maddesinde yer alan Gölbucağı Mahallesi tapuda 967 ada 95 parsel numaralı taşınmazın bitişiğinde yoldan ihdas ile oluşmuş ve mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan 967 ada 96 ve 97 parsel numaralı taşınmazların bedelsiz devri talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

 

Araştırma ve İnceleme Komisyonu oluşturuldu

 

Gündemin 25. maddesinde yer alan Belediye Meclisi bünyesinde Araştırma ve İnceleme Komisyonu oluşturulması talebi kabul edildi.

Alınan karar doğrultusunda söz konusu komisyona Sefai Sarıbaş, Gülay Engin, Enes Gizli, Aykut Oktay Ulu ve Kenan Dursun seçildi.

 

Başkan’dan çarpıcı açıklamalar

 

Toplantının bu bölümünde Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, gündemi sarsacak çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

 

Bartın Belediyesince geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilmiş “usulsüz alımlar ve ödemelere” yönelik Araştırma Komisyonu Kurulmasına dair Belediye Meclisine sunulan ek gündem maddesi hakkında konuşan Yalçınkaya, hakkındaki eleştirilere de sert sözlerle karşılık verdi.

 

Çok çarpıcı iddialarda da bulunan Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

 

“Gerçekleri onlar da görsün”

 

“Bazı duyumlar ortaya çıkıyor ve bu Bartın Belediyesi'nin keyfi olarak yaptığı bazı uygulamalar olarak gözüküyor. Ama gerçekten sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Dolayısıyla Bartın Belediyesi olarak gelir-gider dengesini sağlamak zorundayız. Gelir ve giderlerimizi gerçek anlamda ne olduğunu görmek için ve ona göre yapılacak harcamaların daha böyle sağlıklı bir şekilde halkımıza hizmet olarak dönebilmesi için bazı tedbirler almak zorunda kaldığımızı dile getirdik. Bu tedbirler konusunda da bazen borçlarınızı dile getirirken, bazen bu personel giderinin fazlalığını dile getirirken, bazen gelir ve gider dengesizliklerini dile getirirken maalesef bir kesimde ‘Bartın Belediye Başkanlığı makamı ağlama makamı değildir’ diye bizi eleştiriyorlar. Belediye yönetimi olarak bu belediyenin harcamalarında yanlış varsa bu yanlışlıkları dile getireceğiz. Elbet bu gelirler har vurup harman savrulduysa, çarçur edildiyse ve gerçekten de fakirin fukaranın, yetimin hakkı olan bu paralar, boş yere harcandıysa elbette ki bunları  dile getireceğiz.

Biz bu anlamda dedik ki bir Araştırma Komisyonu kurulsun. Gerçekleri onlar da görsün. Yani bu bütçeyle bu belediye yönetilir mi, yönetilmez mi? Bu bütçeyle Bartın Belediyesi'nin personel giderleri karşılanır mı, karşılanmaz mı, ihtiyaçlarımız karşılanır mı karşılanmaz mı? Her şey ortaya çıksın. İşte her görüşten, her siyasi partiden mensup araştırma komisyonunda yer alacak arkadaşlarımız da bu konuda incelemelerde bulunsunlar.

 

“Yapanın yanına kar kalmaması lazım”

 

Gerçekten son günlerde ve kamuoyunda sitelerde haberler oluyor. İşte ‘Bartın Belediyesi'ndeki imar yolsuzluklarıyla ilgili. Bu imar yolsuzluklarıyla ilgili olan kişilerin isimleri zikrediliyor. Bunun içerisinde belediye çalışanları da var. Gerçekten devletin memuru da töhmet altında kalıyor. Dolayısıyla bence bunların da araştırılması lazım. Bunlar yapılmış mı, yapılmamış mı? Gerçekten usulsüzlük var mı, yolsuzluk var mı? Yapıldıysa bunun sorunları kim? Bu sorunları da tespit edilerek belki Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulun gerektiği düşüncesi içerisindeyim. Yani yapanın yanına kar kalmaması lazım.

Burada hiç kimseye bir töhmet altında bırakacak bir iş yapmıyoruz. Bakın tüm kalbimle, tüm samimiyetimle söylüyorum. Göreve geldiğim iki aydan beri koşturuyorum, arkadaşlarımla beraber mücadele ediyorum.

 

“Çok değişik şeyler var”

 

Ama çok ilginç şeylerle karşılaşıyorum arkadaşlar. Birisi geliyor ‘Bize 900 bin lira borcunuz var’ diyor. Ne borcu diyorum, ‘Biz reklam işi yaptık, seçimden sonra öderiz dediler’ diyor. Var mı yazılı talep, yok! Var mı fatura, yok! Peki ben bunu nasıl ödeyeceğim? Birisi geliyor, ‘Bizden 5-6 milyonluk malzeme alındı, bunu ödeyeceksiniz’ diyor. Bir talep var mı, yok! Fatura var mı, yok! Nasıl ödeyeceğim ben bunu. Diyor ki, ‘Siz bugün ki tarihle bir alım düzenleyiverin. Yeni ihale yapın, yeni ihaleyle de bu paraları ödeyin.’ Yok öyle bir şey. Bunları yaptırırken ne olur var, ne talep var, ne de fatura var. Aynı şekilde İstanbul’dan bir firma geliyor. Diyor ki, ‘Hani şu drone ile gösterdiğiniz asfalt var ya asfalt. Biz onun yol çizgilerini yaptık. Sizden alacağımız var. Ödeyin bunu.’ diyor. Faturan var mı diyorum? Yok diyor. Size bu talimatı kim verdi diyorum. Falanca şahıs diyor. Şu anda da çalışıyor burada o şahıs. Hemen avukat hanımı çağıracağım diyorum. Avukat hanıma bana söylediklerinizi söyleyin, bende o kişi hakkında görevi kötüye kullanma ve kamuyu zarara uğratma şeklinde dava açayım ve sonucunda da ondan o parayı rücu edeyim ve size de Bartın Belediyesinin borcunu ödeyeyim diyorum. Ama o avukata ifadeyi veremiyorlar. Çok değişik şeyler var.

 

“Belediyenin aklanma dönemine girmesi lazım”

 

Bartın Belediyesi'nin bir aklanma dönemine girmesi lazım. Bartın Belediyesi’nin artık kurumsal kimliğine kavuşması lazım. O nedenle bir Araştırma Komisyonu kurularak bu anlamda üzerimize düşen görevi yerine layıkıyla getirirsek, inceden inceye araştırırsak sonucunda gerçekten doğru ve düzgün bir şekilde yol yürümemizin önü açılacak.

 

Bundan sonra aynı hatalar içerisine düşmeyeceğiz. Ve yanlışlar yapmadan hep birlikte biz yol arkadaşlığı yapacağız. Sonucunda bu Bartın Belediyesi bizim belediyemiz. Bartın da bizim. Eğer bir haksızlıkla bu Bartın Belediyesi'nin bir fakirin fukaranın, yetimin hakkı, birilerinin cebine haksız olarak aktarıldıysa bu aktıranlar hesap vermek zorundadırlar. O bir kuruş halkın parası, fakirin fukaranın yetimin parası… Ve dolayısıyla bütün bunların araştırılmasını istiyorum. Bu yetimin parasına sahip çıkmak isteyen her arkadaşa kucak açmaya hazırım. Yeter ki doğru, dürüst, ahlaklı bir şekilde şu 5 yılı hep birlikte geçirelim.

 

“Yazık günah”

 

Bakın buraya İphone 15 Pro Max’lar alınmış. 60-65 tane telefonun faturasını ödüyor Bartın Belediyesi. Memurlar kullanıyor, çalışanlar kullanıyor. Ve bunların telefon hatları ücretini Bartın Belediyesi ödüyor. Her ay 65-70 bin TL. 10 senedir böyle…  15 Pro Max kullanan benim memurum var.  Bunları nasıl almışlar? Firma demiş ki ben sana 15 Pro Max’ları veriyorum ama sözleşmeye göre bana ayda her telefon başı 8 bin TL-6 bin 500 TL ödeyeceksin demiş.  Daha önceki olan İphone 14’ler, İphone 13’ler ortada yok. Yazık günah ya. Yazık günah yani.  Ben bunların üzerine gittikçe bunlarla ilgili çalışmaları yaptıkça bu yanlış şeylerden dönerek yeniden düzgün bir yapıyla Bartın Belediyesi’ni yönetmek istediğimde birileri bizim dedikodumuzu yapıyor, eleştiriyorlar.

“Yapılanlara tahammül edemiyorum”

İsmet Paşa'nın diye bir lafı var; ‘Namuslu insanlar da namussuzlar kadar cesaretli olması lazım.’ Dolayısıyla da namusumla, şerefimle, bu Bartın halkının yüzde 51 oyunu olarak buraya geldim. Allah bana ömür verdiği müddetçe de 5 yıl burada doğru, dürüst şekilde sizlerin de desteğiyle katkısıyla Bartın’a hizmet etmek istiyorum. Dolayısıyla bana güvenen, bana güvenen insanları mahcup etmek istemiyorum. Ama yapılanlara da tahammül edemiyorum. Daha önce yapılmışlara da tahammül edemiyorum.

“Buralar çalma makamı da değil”

Özel Kalem ödeneği 2024 yılında 6 milyon TL. Bu bütçeye konan 6 milyon TL’nin Ocak-Şubat-Mart aylarında (3 ayda) 5,5 Milyon TL'si harcamış. 2023’te de aynı şekilde. 2023’te 3 Milyon TL özel ödeneği. Bunu da 2,5 Milyon TL artırmışlar, 5,5 Milyon TL’de orada harcamışlar. Toplam 1 sene içinde 11 milyon TL. Allah aşkına bu özel kalem ne yedi ne içti?  İki senede temsil ağırlamadan Özel Kalem ödeneği hariç 18 milyon TL harcanmış.  Toplamda başkanlık temsil ağırlama ve başkanlık özel kalem ödeneği 30 milyon TL bir senede. İşte biz bunların harcanmasından dolayı bugün ne yazık ki işçi çıkarmak zorunda kalıyoruz.

Buralar ağlama makamı değil ama buralar çalma makamı da değil. Ben niye ağlıyorum? O fakirin fukaraların yetimin hakkı yendiği için ağlıyorum. Dolayısıyla çok üzgünüm ama bunları söyle zorundayım. Ve bu söylediklerimin de arkasındayım. Onun için bir Araştırma Komisyonu kurulsun ve bu araştırma komisyonunu da herkes takkesini önüne koysun istiyoruz. Artık yeter. Artık çalışmak istiyorum, Bartın’a hizmet etmek istiyorum, memleketimdeki insanlara verdiğim sözleri tutmak istiyorum.

 

“Doğrunun yanında olun”

 

Dolayısıyla MHP Grubu’nda olan, CHP Grubu’nda olan tüm meclis üyesi arkadaşlarımdan da tek ricam; ne olur doğrunun yanında olun, dürüstün yanında olun. Ne olur yanlış yapanın karşısında olun. Eğer ben de yanlış yapıyorsam bana da hesap sorun. Ben de halka hata yapıyorsam bana da iyi hesap sorun.”

Gündemin 26. maddesinde yer alan 2024 yılının ikinci 6 ayında uygulanmak üzere gelir tarifelerinin tümünün gözden geçirilerek güncellenmesi talebi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

Yeni spor alanları için Meclis’ten onay çıktı

 

Tüm maddelerin görüşülmesinin akabinde Meclise ara verilerek, 24. madde için İmar ve Bayındırlık Komisyonu toplandı.

Bartın Belediye Meclisi Haziran Ayı 2.Oturum Toplantısı tek gündem maddesi ile başladı.

Komisyon raporu doğrultusunda Gölbucağı Mahallesi tapuda 967 ada 95 parsel numaralı taşınmazın bitişiğinde yoldan ihdas ile oluşmuş ve mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan 967 ada 96 ve 97 parsel numaralı taşınmazların bedelsiz devri talebi kabul edildi.

Alınan bu kararla spor tesisi yapılması şartı ile söz konusu alan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bedelsiz devrildi.

Tüm gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantıda son olarak Temmuz 2024 Meclis Toplantısının 2 Temmuz Salı günü saat 16.00’da yapılması kararlaştırıldı.