Bu bilgiler afetlerde hayat kurtarıyor!

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ülkemizde ve Bartın'da görülen ya da görülebilecek belli başlı afetlerle ilgili vatandaşları bilgilendirdi. Türkiye'nin başta deprem olmak üzere sel, heyelan, çığ gibi doğal tehlikelerle karşı karşıya olduğunu ifade eden AFAD bu afetlerden herhangi birinin ülkemizde veya Bartın'da olması halinde ilk 72 saatin çok önemli olduğunu söyledi. İşte AFAD'ın afetlerle ilgili hayati önem taşıyan bilgilendirmesi!

Bu bilgiler afetlerde hayat kurtarıyor!

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ülkemizde ve Bartın’da görülen ya da görülebilecek belli başlı afetlerle ilgili vatandaşları bilgilendirdi. Türkiye’nin başta deprem olmak üzere sel, heyelan, çığ gibi doğal tehlikelerle karşı karşıya olduğunu ifade eden AFAD, “Ülkemiz başta deprem olmak üzere sel, heyelan, çığ gibi doğal tehlikeler ile karşı karşıyadır. Öte yandan günümüzde sadece doğal tehlike kaynakları değil, teknolojik ve insan kaynaklı tehlikeler de ekonomik yapı, çevre insan hayatı ve mal-mülk açısından çok geniş boyutta zararlara yol açabilmektedir. Herhangi bir tehlikenin yol açtığı kötü etkiler ile baş etmeye yerel imkanların yetmediği durumlar afet olarak tanımlanmaktadır. Tehlikelerden uzakta yaşamak, kendimiz ve sevdiklerimize güvenli yaşam çevreleri oluşturmak için afetler yaşanmadan önce farklı tehlikelere karşı önlem alarak hazırlanmamız gerekir” dedi.

Afetlerle nasıl yaşayabiliriz?

Afetlerle nasıl yaşanabileceği konusunda da bilgiler veren AFAD ülkemizde veya Bartın’da herhangi bir afet olması halinde ilk 72 saattin çok önemli olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

“Doğal tehlikelerin ülkemizin bir gerçeği olduğu bilinciyle önceden hazırlanarak afet ve acil durumlarda bilinçli, eğitimli ve planlı hareket etmeliyiz. Afetler konusunda bilgi sahip olarak, afetlere karşı önlem alarak, afetlere karşı bireysel hazırlıklarımızı tamlayarak ver güvenli yaşam kültürünü hayatımızın tüm alanlarına taşıyarak tehlikelerin yaratabileceği zararları en aza indirgeyebiliriz.

Güvenli yaşam kültürü nedir?

Güvenli yaşam, her türlü tehlikeye karşı bilgili ve hazırlıklı olmakla mümkündür. Bunun için çevremizde oluşabilecek afet riskleri hakkında bilgi sahibi olmak, yeni yerleşim alanlarını afet riski taşıyan bölgeler dışında kurmaları, tehlike kaynaklarına yakın bir yerde yaşıyorsak binamızın bu duruma uygun güvenlik seviyesine inşa edildiğinden emin olmalı veya gerekli yapısal önlemleri almalı, afet ve acil durumlara karşı bir Aile Afet Planı hazırlanmalı, tüm aile bireylerimizin afet ve acil durumlardaki temek ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir Afet ve Acil Durum Çantası hazırlanmalı, Zorunlu Deprem Sigortası ve gerekli sigortalar yaptırılmalı, tüm aile üyelerinin acil durum telefon numaralarını ve bu numaraların nasıl aranması gerektiğini bildiğinden emin olunmalı, afet hazırlık eğitimlerinin yanı sıra tamamlayıcı bilgileri içeren ilkyardım yangın gibi eğitimleri almalı, afet ve acil durumlar sırasındaki doğru davranış şekillerini öğrenmeli ve çocuklarımıza da öğretmeliyiz.

“İlk 72 saat için hazırlıklı olmalısınız”

Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekipleri gibi birimlerin bir afet sonrasında tüm bireylere anında ulaşması mümkün değildir. Afetlerin ilk dakikalarında herkes kendi başınadır. Bu nedenle bizler afet sonrası altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saat yani 3 gün için hazırlıklı olmalıyız.

Deprem öncesinde yapılması gereken hazırlıklar

Yerleşim bölgelerini titizlikle belirleyiniz. Zemin etüdü yaptırınız. Mevcut binanızın durumunu gözden geçiriniz. İlgili birimlere başvurarak yani belediyeler, Mimar Mühendisler Odası Başkanlığı, Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri gibi bu birimlerin yapacağı testler ve vereceği talimatlar doğrultusunda gerekli ise binanızın dayanıklılığını arttırınız. Binanıza mimari projeye aykırı bölümler ilave etmeyiniz. Gardırop, dolap, buzdolabı gibi hacimli malzemeleri duvara sabitleyiniz. Zehirli, patlayıcı, yanıcı gibi maddeleri kapalı dolaplarda koruyunuz. Dolapları sabitleyiniz. Uyarıcı levhalar asınız. Soba ve katalitik gibi ısınma araçlarınızı yere veya duvara sabitleyiniz. Etrafında bulunan çabuk yanabilecek malzemeyi uzaklaştırınız. Avize ve klima gibi ağır eşyaları kendi ağırlıklarını taşıyabilecek sağlamlıkta monte ediniz.

Deprem Eylem Planını hazırlayınız

Deprem Eylem Planını hazırlayınız. Bu planda; yaşadığınız yerde deprem esnasında hayat üçgenleri oluşturacak noktaları belirleyiniz. Deprem esnasında aile bireylerinin hangi noktaya gideceğini belirleyiniz. Gerekirse birkaç kaç tatbikatını yapınız. Cam, fayans, çini, soba, kalorifer peteği gibi tehlikeli noktayı belirleyiniz. Deprem esnasında aile bireylerinin bu noktalardan uzak durmasını sağlayınız. Bina tahliye planını hazırlayınız. Depremden sonra buluşma noktalarını belirleyiniz. Aile bireylerinin bu nokta buluşmasını sağlayacak tedbirler alınız.

Deprem çantasını hazırlayınız

Deprem çantasını hazırlayınız. Deprem çantasında; aile bireylerinin isimleri, aile bireylerinin kronik hastalıklar varsa bu hastalıklar ve kullandıkları ilaçlar hakkında bilgiler. Haberleşecek yakınların telefon numaraları ve adresleri. Pilli radyo, el feneri, ilk yardım malzemeleri, basit kurtarma yapabileceğiniz el aletleri çekiç, testere, pense gibi, aile bireylerinin sayısına göre battaniye, yağmurluk ve kazak, önemli evraklarınız, düdük bulundurunuz. Deprem sigortası yaptırınız.

Deprem esnasında yapılması gerekenler

Ev ve iş yerinde: Paniğe kapılmadan önceden belirlediğiniz noktada baş ve yüzü koruyarak cenin pozisyonunu alınız. Sarsıntı bitmeden yerinizden ayrılmayınız. Merdiven boşluklarından, asansörlerden, kapı-pencere kenarlarından, balkonlardan derhal uzaklaşınız. Destek sağlayan malzemelerin altına değil, yanına uzanınız.

Araçta: Aracınızı derhal durdurunuz. Güvenlik sınırları içine çekiniz. Aracı stop edip araç içinde kalınız. Aracınızı park ederken; yüksek binalardan, köprü altlarından, enerji hatlarından, ağaçlardan uzak olduğunuzdan emin olunuz.

Sokakta: Enerji hatlarından, köprülerden, ağaçlardan, akarsu, deniz ve göl kenarlarından uzaklaşın  açık alanlarda sarsıntının bitmesini bekleyiniz.

Stadyum, sinema gibi yerlerde: Paniğe kapılmayınız. Kontrolsüz şekilde çıkışlara hücum etmeyiniz. Başı kollar arasına alarak koltuklar arasına oturunuz. Görevlilerin talimatlarına uyunuz. Alışveriş merkezlerinde devrilecek dolap gibi eşyalardan uzaklaşınız.

Okullarda: Paniğe kapılmadan başınızı koruyarak sıra aralarında cenin pozisyonunu alınız. Pencerelere sırtınızı dönük şekilde oturunuz. Kapı ve pencerelere hücum etmeyiniz. Öğretmenlerin ve görevlilerin talimatlarına uyunuz.

Deprem sonrasında yapılması gerekenler

Paniğe kapılmayınız. Sarsıntı kesilince yaralanıp yaralanmadığınızı kontrol ediniz. Aile bireylerinin durumlarını kontrol ediniz. Elektrik, havagazı ve su ana vanalarını kapatınız. Sobaları söndürünüz. LPG tüplerini kapatınız. Ailede kurtarılması gereken yoksa deprem çantalarını alarak önceden belirlediğiniz plana göre binanızı terk edip buluşma noktasına hareket ediniz. Ailenizi güvenli şekilde buluşma noktasına ulaştırdıktan sonra, komşularınıza yardım ediniz. Yardım çalışmalarını binanızı temel alarak dairesel şekilde devam ettiriniz. Kurtarma ekiplerine yardımcı olmak amacıyla binanızın görünebilir yerine binadan çıkarılan ayrılan kişiler hakkında bilgiler içeren belgeleri bırakınız ya da bu belgelerin ekiplere ulaşmasını sağlayınız. Yetkililerle temasa geçerek binanız ve sokağınız hakkında bilgi veriniz. Hırsızlık ve yağmaya karşı önlem alınız. Kurtarma ekiplerinin talimatlarına uygun hareket ediniz. Ailenizde kurtarılması gereken varsa paniğe kapılmayınız. Öncelikle çocuklarınızı ve kurtarma çalışmasına katılmayacak aile bireylerinin binayı terk etmesini sağlayınız. Yangın, gaz, elektrik tehlikesini ortadan kaldırınız. Afetzedenin rahat soluk almasını sağlayınız. Kurtarma esnasında afetzedeyi çekiştirmeyiniz. Üzerindeki malzemeyi itmeyiniz. Enkazı kaldırma tekniğini uygulayınız. Enkazı kesip parçalara ayırarak kaldırınız. Eğer eldeki imkanlarla çıkarılamıyorsa bulunduğu bölgede hava sirkülasyonunu sağlayınız. Binada kurtarılacak kişi olduğunu yetkililere bildiriniz. Yaralının durumunu korumasını sağlayacak destekleme sistemini geliştiriniz. Unutmayın artçı depremler nedeniyle enkaz sıkışmaya devam eder. Afetzede için sağlık personelinden yardım isteyin. Su kaynaklarını ve şehir suyunu ilk 2-3 gün içme suyu olarak kullanmayınız. Ulaşım yollarını ve haberleşme araçlarını gereksiz kullanmayınız. Sağlık birimlerine nakledilen yaralılar hakkında tutacağınız bilgileri ilgililere ve ailelerine ulaştırınız. Binanıza ve sokağınıza giriş-çıkışları kontrol ediniz.

Yıkıntı altında mahsur kaldıysanız…

Paniklemeden sakin olarak durumunuzu kontrol ediniz. Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı riske atacak hareketlere kalkışmayınız. Biliniz ki kurtarma ekipleri en kısa zamanda size ulaşmak için çaba gösterecektir. Enerjinizi en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol altında tutunuz. El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalorifer, gaz tesisatlarına zemine vurmak suretiyle varlığınızı duyurmaya çalışınız. Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya ve onlara seslenmeye çalışınız. Ancak enerjinizi kontrollü kullanın.

Selden önce yapılacak hazırlıklar

Radyo ve televizyonda yayınlanacak olası sel koşullarına ait uyarı terimlerini bilin. Sel tahminleri yağmurun ırmak kenarından taşacak şiddette ya da eriyen karın yağmurla karışarak benzeri etki yapabileceği demektir. Sel uyarıları da olması yakın sel tahminleri etkilenen ırmağı, gölü veya gel-git etkisindeki su kenarını, sel şiddetini ve selin başlayacağı zaman ve yeri tanımlar. Pişirilmeye ya da soğukta saklanmaya gereksinim duymayan bir miktar gıda depolayın. Temiz ve kapalı kaplarda içme suyu bulundurun. Elektrik, gaz ve su hizmetlerinin kesilebileceğini hatırlayın. Portatif, pille çalışan radyo, olağanüstü durum pişirme teçhizatı ve çalışır durumda el feneri bulundurun. Yedek pilleri unutmayın. İlk yardım malzemelerini ve ailenizin gereksinim duyabileceği ilaçları hazırda bulundurun. Sel basabilecek bir arazide yaşıyorsanız bulunduğunuz çevrede selin ortalama yüksekliğinin ne olabileceğini öğrenmeye çalışın.  Evinizi sel sularından korumak ve şiddetli bir fırtınadan sonra çabuk onarımlar yapmak amacıyla kum torbaları, kontraplak, plastik levha ve kereste gibi malzemeleri depolayınız. Bilgi için gerekli birimlerle temas kurun. Birlikte bulunduğunuz insanların sel tahliye yollarını ve nerede sığınak bulunabileceğini öğrenin. Tahliye için hazır olun.  Yakındaki çaylar ve bentlere göre mülkünüzün yüksekliğini bilin böylece sel yükselmeleri beklendiğinde evinizin ve mülkünüzün etkilenip etkilenmeyeceğini bilirsiniz.

Kuvvetli yağmur sırasında ya da sonrasında yapılacak

Kuvvetli yağmurda özellikle sele karşı uyanık olun.  Eğer herhangi bir sel olasılığı sezerseniz hemen daha emin bir yere gidin. Yer değiştirmek için talimat beklemeyin. Yerel yöneticiler tarafından radyo ve televizyonda verilecek bilgi ve talimatları dinleyin. Eğer yerel yetkililer sel uyarılarını kaldırırsa; kullanım suyu için küvetinizi dolu bulundurun. Sahil kesiminde pencereleri tahta ile örtün ya da fırtına kepenklerini kapatarak, bantlayarak camların kırılıp uçmasını önleyin. Kum torbalarını ve diğer koruyucu malzemeyi sel derinliğine bağlı olarak yerlerine koyun. Suyu bodrum ya da zemin katından uzak tutmak için evinizin dış cephe duvarları çevresine kum torbaları yığmayın. Sel sularının evinize ulaşmasını önlemek için kum torbalarını dış duvarlardan uzağa koyun. Derin sel olasılığının bulunduğu yerlerde sel sularının zemin katını basmasına izin vermeniz ya da eğer selin her halükarda akıp gideceğinden eminseniz, sel suyunun serbestçe zemini basmasına olanak sağlamanız daha iyidir. Bu şekilde zemin katının dış duvarları ve döşemesi üzerindeki su basıncı dengelenerek temel ve evin yapısal hasarından kaçınılmış olunur. Yol göstermeleri içim yerel sivil savunma yönetimi ile temas kurun. Eğer bulunduğunuz yeri tahliye etmeniz bildirildiyse terk etmeden önce evinizin güvenliğini sağlayın. Eğer zamanınız varsa ve yetkililerden diğer talimatlar alınmadıysa çöp kovaları, bahçe teçhizatı ve döşemesi gibi açık havada kullanılan eşyayı içeriye alın ya da güvenli bir biçimde bağlayın. Selde kullanılabilecek maddeleri ve döşemeyi evinizin üst katlarına taşıyın kapı ve pencereleri kilitleyin. Ana anahtar veya vanalara bağlı olan yardımcı sistemleri kapatın. Elektrikli gereçlerin fişlerini çekin. Fakat ıslak ya da su içindeyseniz herhangi bir elektrik teçhizatına dokunmayın. Arabanızda yeterince yakıt bulunduğundan emin olun. Olağanüstü durumlarda dolum istasyonları çalışmıyor olabilir ve önerilen tahliye yollarını izleyin. Kendinize kestirme yollar bulmaya çalışmayın. Tıkanmış olabilirler. Selle kapalı yollarda mahsur kalmaktan kaçınmak için evinizi yeterince erken terk edin. Sellerle sürüklenmiş yollar ve köprülerden ve sel suları tarafından süpürülmüş ya da kaplanmış olabilecek çaylara paralel pek çok yol ve diğer akıntı kanallarından haberdar olun. Evi tahliye ettiğinizi bildirir bir notu yetkililerin bulabileceği bir yere bırakın. Kuvvetli yağmur ya da sel esnasında yola çıkmaya zorunlu iseniz kaygan çamurlar, bozulmuş lağımlar, ya da su borularının sarkmış ve yere düşmüş elektrik tellerini ve düşen veya düşmüş olan nesneleri gözlerin ve sakının.  Yağmurlu fırtınalar sırasında ya da sonrasında doğal çaylar ve akıntı kanallarından özellikle sele yatkın olduğu bilenen yerlerden uzak durun. Irmakların ya da çayırların aniden sele dönüşebileceği yerlerde dikkatli olun. Selle kaplı yerlerde araç kullanmayın.  Sel suları arabanızın çevresinde yükselirse aracınızdan güvenle çıkabilecekseniz terk edin veya daha yüksek bir arazi kesimine kaçın. Sel suları yükseldiğinde siz ve aracınız çabucak sürüklenebilirsiniz. Hiçbir nedenle su içinde yüzmeye ya da dalmaya girişmemelisiniz. Suyun akışı öldürücüdür. Güvenli görülse dahi su yükseliyor olabileceğinden selle kaplı alanlardan uza durun.

Selden sonra yapılacaklar

Yapabilecekleriniz yetkililer tarafından söylenmedikçe afet bölgesine uğramayın. Kayıplarınız olduğunu yetkililere bildirin. Tıbbi bakımın, yerleşim, yiyecek ve giyecek gibi yardımın bulunabileceği yerler hakkında verilecek bilgi ve talimatlar için radyo ve televizyon dinleyin. Sel suları birinci katın üzerindeyse evinize girmeyin. Binanın girilmeye güvenli olup olmadığını bilemezsiniz. Binaları kontrol etmek için pilli fenerler veya el fenerleri kullanın. Yağlı ya da gazlı fenerler kullanmayın. Ancak binada gaz sızıntısı olduğunu düşünüyorsanız herhangi bir türde ışık kullanmayın. Işığın kendisi bir patlamanın tetiği olabilir. Sel kapıların şişerek sıkışmasına yol açmış olabilir. Şişen kapılar biriken çamur ya da tümsekleşmiş döşeme nedeniyle giriş zorlaştığında bir pencere veya diğer açık yerden girmeye çalışın. Herhangi bir suyu kullanmadan önce yerel belediye yönetimi ile mutabık olun. Su kaynakları sel nedeniyle kirlenmiş olabilir. Kuyulardan pompa ile alınan su yetkililerce test edildikten sonra içilmelidir. Sel sularının temas ettiği yiyecekleri tüketmeyin. Islak yerlerde elektrik teçhizatı kullanmayın. Tüm teçhizatı tekrar hizmete sokmadan önce bir uzmana kontrol ettirin. Gaz şirketinden evinizi sızıntıya karşı kontrol etmelerini ve sonra gaz pompalamalarını isteyin. Bozulmuş hatları yetkililere bildirin. Önceden selle kaplı alanlarda zehirli yılanlara karşı dikkatli olun.

Heyelan öncesinde ne yapılmalı?

Heyelan riskine karşı hazırlık ve korunma bilgilerini öğrenebileceğimiz eğitim programlarına katılmalıyız. Yaşadığımız bölgedeki heyelan riskleri hakkında bilgi edinmeliyiz. Aile Afet Planımızda gerekli ek önlemleri almalıyız. Yoğun ve kesintisiz yağan yağmurlar gibi riskli durumlarda yetkili kurumların yapacağı duyu ve anonsları takip etmeliyiz.

Heyelan sırasında ne yapılmalı?

Çevremizdeki insanları uyarmalı, heyelanın hareket yolundan uzaklaşmalı ve mümkün olduğu kadar yükseklere doğru çıkmalıyız. Binadan çıkmak ve heyelan bölgesinden uzaklaşmak için yeterli vaktimiz yoksa içeride kalmalıyız. Sağlam eşyaların altında veya yanında çöp-kapan-tutan hareketini uygulamalıyız. Dışarıda ve kaçamıyorsak bulunduğumuz yerde bu hareketi yapmalıyız. Hissettiğimiz hareket sona erinceye kadar yerimizden ayrılmamalıyız.

Heyelandan sonra ne yapılmalı?

Kendimizin ve aile üyelerinin güvende olduğundan emin olduktan sonra çevremizde yardıma ihtiyacı bulunan kişi olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Eğer ilk yardım eğitimimiz yoksa çevremizdeki kazazedeleri zorunlu olmadıkça hareket ettirmemeli ve rastgele taşımamalıyız. Aile Afet Planımız doğrultusunda hareket etmeliyiz.  Tekrar etmesi ve ikinci afetlerin oluşması ihtimaline karşı mümkünse binadan ya da bölgeden uzaklaşmalıyız.

Çığ öncesinde ne yapılmalı?

Çığ riskine karşı nasıl hazırlanacağımızı ve korunacağımızı öğrenebileceğimiz eğitim programlarına katılmalıyız. Yaşadığımız bölgedeki çığ riskleri hakkında bilgi edinmeliyiz. Yeni yerleşim yeri olarak çığ riski taşıyan bölgeleri seçmemeliyiz. Çığ tehlikesinin artmaması için yamaçlardaki ağaç ve bitki örtüsünü ortadan kaldırmamalı, ormanları tahrip etmemeliyiz. Kar yağan aylarda hava ve yol durumu raporlarını dikkatlice dinlemeliyiz. Aile Afet Planımızı hazırlarken çığ riskini göz önünde bulundurmalıyız.

Çığ sırasında ne yapılmalı?

Sakin olmalı ve paniğe kapılmamalıyız. Mümkünse daha güvenli bir yere doğru uzaklaşmalıyız. Kayak yapıyorsak kayak takımını çıkarıp atmalı sabit ağaç, kaya veya başka bir cisme tutunmaya çalışmalıyız. çığ altında kalırsak yerden destek olarak yüzeye ulaşmaya çalışmalı, geniş yüzme hareketleri yaparak akan karın üstünde kalmaya çalışmalıyız. Başımız kar altındayken ağzımızı kapatmalı, nefesimizi tutmalı ve ellerimizi, kollarımızı kullanarak yüzümüzün önünde bir hava kesesi oluşturmaya çalışmalıyız.

Çığ sonrasına neler yapılmalı?

Kendimizin ve aile üyelerinin güvende olduğundan emin olduktan sonra çevremizde yardıma ihtiyacı bulunan kişi olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Eğer ilkyardım eğitimimiz yoksa çevremizdeki kazazedeleri zorunlu olmadıkça hareket ettirmemeli ve rastgele taşımamalıyız. Çığdan etkilenen kişilerin öncelikle üzerini örtmeli hiçbir zaman doğrudan sıcak bir ortamda sokmamalıyız. Eğer yüzeye yakın olduğumuzu hissediyorsak bağırarak yardım istemeliyiz. Mümkünse ilgili kişi ve kurumlara haber vermeliyiz. Tekrar etmesi ve ikinci afetlerin oluşması ihtimaline karşı mümkünse bina ya da bölgeden uzaklaşmalıyız.

Acil durum bilgi kartları

Acil Durum Bilgi Kartını doldurarak sürekli yanınızda taşımanız olası bir afet ya da acil durumla karşı karşıya kaldığımızda uzman ekiplerin bizlere daha doğru bir şekilde yardımcı olabilmelerini sağlayacaktır. Bir afet veya acil durum sırasında eper çocuğumuz okulda ise olay sonrasında onu okuldan kimin alacağını da önceden planlamamız gerekmektedir. Bunun için çocuğumuzun her zaman yanında taşıyacağı bir Acil Durum Bilgi kartı hazırlamalıyız. Bu kartta çocuğumuzu okuldan alacak kişinin adı-soyadı, telefonu ve fotoğrafı mutlaka yer almalı ve bu fotoğraf son 6 ayda çekilmiş olmalıdır. Çocuğumuza bir afet ve acil durum sonrasında onu almak üzere biz okula ulaşana kadar okuldan kesinlikle ayrılmaması gerektiğini tembih etmeliyiz. Ayrıca tanımadığı kişilerin yardım tekliflerini kesinlikle kabul etmemesi gerektiğini de hatırlatmalıyız.

Sığınma yeri nedir?

Sığınak bulunmayan yerlerde ev veya iş yerlerinin olay türüne göre alt ya da üst katları penceresiz az olan bölümleri sığınma yeri olarak düzenlenmelidir.

Sığınma yerlerinin özellikleri

Olay türüne göre alt veya üst katlarda penceresi az duvarı kalın olan yerler seçilmelidir. Sığınma yerlerinde sığınakta bulunması gereken malzemeler bulunmalıdır. Sığınma yeri olarak seçilen mahallin sığınak kadar koruyucu olmayacağından seçilecek bu yerin mümkün olduğu kadar sığınaktaki özellikleri taşımasına gayret edilmelidir.

Sığınak nedir?

Afet ve acil durumlarda canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadıyla özel veya kamuya ait bina ve tesislerin bodrum katlarında inşa edilen korunma yerleridir. Bunun yanı sıra bina içinde yapılamıyorsa bahçede yer üstünde veya yer altında sığınaklar inşa edilmelidir.

Sığınakların özellikleri

Sığınak Yönetmeliğinde belirtilen yapı standartlarına uygun olmalıdır. Yaşamsal faaliyetlerin en az 2 hafta sürdürülmesine yetecek kadar malzeme bulundurulmalıdır. Her sığınağın bir sığınak amiri olmalıdır.

Sığınaklarda bulunması gereken malzemeler

Mevsime göre şahsi giyim eşyaları, temizlik ve tuvalet eşyaları. Yatak malzemesi, battaniye, basit sandalyeler. En az 2 hafta yetecek kadar gıda maddeleri, içme ve kullanma suyu, kova, tabak, bardak, kaşık, çatal. Aydınlatma malzemesi, akümülatör, 15 wattlık ampuller, gemici feneri, el feneri. Sıvı yakıtlı soba ve yeteri kadar parlayıcı olmayan sıvı yakıt stoku. Çöpleri koymak için ağzı kapalı çöp bidonu. İlk yardım çantası ve gerekli ilaçlar. basit aletler ve tamir takımı. Pilli radyo ve yedek pilleri, saat. Kitap ve bazı eğlence malzemeleri. Kişisel gerekli evraklar. Yangın söndürme cihazı, su varili veya kovası, kazma kürek.

Sığınma yerinde davranış

Arınmadan sığınma odasına girmeyin. Kapı ve pencereleri kapatın, gerekli izolasyonu yapın. Havalandırmaları kapatın. Radyo ve televizyondan yetkililerin talimatını dinleyin. Sigara içmeyin. Tehlike geçti ikazından sonra odayı havalandırın. Başlangıç yangını varsa söndürün.

Sığınakta davranış

Arınmadan sığınağa girmeyin. Radyo ve televizyonu açın. Sigara içmeyin. Sığınak amirinin talimatlarına uyun. Tehlike geçti anonsu yapılmadan sığınağı terk etmeyin.”