Bora: 'İl Milli Eğitim Müdürlüğü liselere geçişte kaos yaratmıştır'

Eğitim Sen Bartın Şubesi Başkanı Sedat Bora, liselere geçiş sistemiyle ilgili Bartın'da şuanda bir kaos yaşandığını ifade ederek İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yerel yerleştirmede imam hatip liseleri ve özel okulları teşvik etmek amacıyla öğrencilerin istedikleri liseleri tercih etmesini engellediğini iddia etti. Bartın 'İl Milli Eğitim Müdürlüğü kılavuz da belirtilmesine rağmen aynı okul türünden 3 adet okul seçilmesini engellemiştir. Suç işlemektedir. Uyarıyoruz' diyen Bora ayrıca Eğitim Sen'in Ortaöğretim Kurumları Yerleştirme Kılavuzu'na dava açtığını kaydetti.

Bora: 'İl Milli Eğitim Müdürlüğü liselere geçişte kaos yaratmıştır'

Eğitim Sen Bartın Şubesi Başkanı Sedat Bora, Ortaöğretim Kurumları Yerleştirme Kılavuzu, liselere tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili yazılı basın açıklamasında bulundu. Öğrenciler ve veliler açısından kılavuzdan kaynaklanan ciddi bir kaos ortamı oluştuğunu ifade eden Bora, “Ortaöğretim Kurumları Yerleştirme Kılavuzu ile ortaya çıkan devasa sorunlar öğrencileri ve veliler açısından ciddi bir kaos ortamı oluşmuş durumdadır. MEB’in hiçbir bilimsel araştırma, ön çalışma ya da hazırlık yapılmadan Ortaöğretime Geçiş Sisteminde değişiklik yapması, başta öğrenciler ve veliler olmak üzere, toplumun büyük kesiminde büyük endişe ve kaos yaratırken, 2018 yılı Ortaöğretime Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla ve Ortaöğretim Yerleştirme Kılavuzu’nun yayınlanması ile birlikte öğrenci ve velilerin kafasındaki soru işaretleri artmış durumdadır” dedi.

“Öğrenciler özel, imam hatip ve meslek liselerini tercihe yönlendiriliyor”

Kılavuz hazırlanış mantığının öğrencileri özellikle özel okullara, İmam Hatip Liselerine ve meslek liselerine yönlendirmeyi hedeflediğini dile getiren Bora şöyle devam etti: 

“Ortaöğretim Yerleştirme Kılavuzu’nun hazırlanış mantığı, öğrencilerin özellikle özel okullara, imam hatiplere, meslek liselerine yönlendirmeyi hedeflemektedir. Şöyle ki, Ortaöğretime Geçiş Sınavına giren öğrenciler öncelikle yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından tercih yapılmaması halinde öğrencilere ‘Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ile ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranı açılmamaktadır. Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 2 (iki) okul tercihinde bulunmak zorunda bırakılmıştır. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Tercihler arasında akademik lise olmaması halinde öğrencilerin imam hatip ya da meslek lisesi tercihi yapmak zorunda bırakılması söz konusudur. Ülkemizde okul türlerine göre okulların il ve ilçelere bazında dengesiz dağılımı dikkate alındığında bu ihtimalin çok güçlü olduğu açıktır.

“Kılavuza dava açtık”

Ortaöğretime geçişte büyük kaos yaratan Ortaöğretim Kurumları Yerleştirme Kılavuzuna dava açtık. Sırf kayıt alanında bulunması nedeniyle öğrencileri istemediği okulları tercih etmek zorunda bırakmak 1739 sayılı yasanın 6.maddesinde öngörülen fertlerin eğitim süresince ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlar ve okullara yöneltilerek yetiştirileceğini kuralına, Anayasa’nın 17.maddesinde herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu kuralına açıkça aykırıdır. Yerel yerleştirme için okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri öngörüldüğü halde bu kriterlerin sırasına, öncelik durumuna yer verilmeyerek öğrenciden öğrenciye değişebilecek bir belirsizlik ve keyfilik alanı yaratılmıştır.

“Yerleşemeyen öğrenciler komisyon tarafından okullara dağıtılacak”

Merkezi ve yerel yerleştirme sonucunda her hangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin farklı tarihlerde dört kez “Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih Başvuruları” alınacaktır. Bu başvurular sonucunda herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler, 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvuru yapacak, ancak başvuru sırasında her hangi bir okul tercihinde bulunulamayacaktır. Komisyon, başvuran öğrencileri açık bulunan kontenjanlara dağıtacak, dolayısıyla öğrencilerin istemedikleri okullara komisyon aracılığıyla yerleştirilmesi sağlanacak, bu durumda ciddi mağduriyetler gündeme gelecektir. Öğrenci ve velilerin sonradan telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaşamaması için sendikamız tarafından Danıştay Başkanlığı’na ‘yürütmeyi durdurma’ istemli olarak dava açılmış olup, konunun takipçisi olacağımız bilinmelidir.

“İl Milli Eğitim Müdürlüğü aynı okul türünden 3 adet okul seçilmesini engellemiştir”

Bu çerçeve de Bartın’da Bartın İl  Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan yerel yerleştirmeye has kayıt alanı okulları İmam Hatip Liseleri ve özel okulları teşvik etmek ve öğrencilerimizin istedikleri okulları  tercih etmelerini engellemek ve Anayasal hak olan kişinin istediği okulu tercih etmelerinin gasp edilmesi anlamına gelmektedir.  Bu anlamda Bartın İl Milli Eğitim müdürlüğü suç işlemektedir. Uyarıyoruz. Ortaöğretim Kurumları Yerleştirme Kılavuzu kendi içinde eğitim hakkının güvence altına alınması ve öğrencilerin istedikleri okulu tercih edebilmesine dair sorunlu olmasına rağmen Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü kılavuz da belirtilmesine rağmen aynı okul türünden 3 adet okul seçilmesini engellemiştir. Örneğin Kırtepe   Mahallesinde oturan bir öğrenciye yerel yerleştirmede kayıt alanından sadece Anadolu lisesi türünde Bartın Lisesini tercih etmek zorundadır. Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün “ Anadolu lisesi türünden de 3 okul tercih edebileceksiniz. Biz okul dayatması yapmıyoruz” gibi açıklamalar yapılan uygulamamlar ile gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Gene Gölbucağı Mahallesinin bir kısmına da kayıt alanı içerisinden sadece Köksal Toptan Lisesi çıkmaktadır.  İl Milli Eğitim Müdürlüğünün “Komşu alandan tercih yapın” demesi de sorunludur. Komşu alan tercihine geçebilmesi için meslek lisesi veya her kayıt alanında bulunan İmam Hatip Liseleri tercih edilmek zorundadır.

“Komşu alan tercihi taktiksel olarak yerel kayıt alanına yerleştirilmiştir”

 Bu anlamda komşu alan tercihi de İmam Hatip Liselerini ve Bartın’da gerekli alt yapı hazırlanmadan iş bilmez yöneticilerimiz tarafından açılan bazı meslek liseleri ve ÇPL’leri tercih yaptırmak için taktiksel olarak yerel kayıt alanına yerleştirilmiştir.  Bu çerçeve de Bartın’da liseler arasında ayrım yapılmış İmam Hatip Liseleri ve bazı meslek liseleri  her kayıt alanına konulurken Anadolu liseleri bazı kayıt alanlarında sınırlandırılmıştır. Ayrıca Bartın’da tercih aşamasında yanlış yönlendirmeler yapılarak öğrencilerin ve velilerin tercihlerine saygı duyulmadan İmam Hatip Liseleri ve bazı meslek liselerini tercih etmeleri teşvik edilmektedir.  Çünkü zaten adaletsiz bir şekilde her bölge kayıt alanında İmam Hatip Lisesi bulunmaktadır. Buradan basın aracılığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerini uyarıyoruz. Bartın’da kayıt alanlarını düzenlerken yapılan adaletsiz ve kişilerin eğitim hakkını engelleyici uygulamalardan bir an önce vazgeçin.      

“Hak gasplarının takipçisi olmaya devam edeceğiz”

Sevgili veliler, sevgili öğrencilerimiz. 13 Temmuz’a kadar devam edecek tercih sistemi ve yerleştirme kılavuzundan kaynaklanan her türlü sorunlarınızı Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne iletiniz. Ayrıca sendikamıza yaşanılan sorunlar tercih sistemine dair adaletsizlikler ile ilgili başvurabilirsiniz. Liselere yerleştirme sistemi ile ilgili yaşanılan aksaklıkların ve hak gasplarının takipçisi olmaya devam edeceğiz.”