Belediyeye 128 milyon ek bütçe

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu başkanlığında toplanan Belediye Meclisi, 2023 Mali Yılına 128 milyon TL ek bütçe eklenmesini kabul etti. Ek bütçe talebini CHP grubu reddederken Mecliste teşekkür eden Başkan Fırıncıoğlu, 'Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde Bartın'a hizmet etmek için çalışıyoruz' dedi. Meclis karar özetlerinin yerel basında yayınlanmasının da kabul edildiği toplantıda motosiklet park alanı olarak da pazaryeri otopark alanı belirlendi. Motosiklet park ücreti ise 10 TL olacak.

Belediyeye 128 milyon ek bütçe

Bartın Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı  Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. 27 gündem maddesiyle toplanan Meclis, gündeme ilave edilen 3 madde ile toplam 30 maddeyi görüşüp karara bağladı. 2 oturumda gerçekleştirilen toplantıda yeni gündem maddelerinin aynı sıra Eylül Ayı Meclis Toplantısında komisyonlara havale edilen maddeler de görüşüldü. Meclis Toplantısında 17 yeni gündem maddesi bulunurken, 13 gündem maddesi de Eylül ayı toplantısında komisyonlara havale edilen maddeleri içerdi.

Saat Kulesi Konusu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi

Yoklamanın ardından başlayan toplantıda gündemin 1.maddesinde yer alan Özel Halk Otobüsleri gelir desteği talebi ve gündemin 2.maddesinde yer alan 2023 mali yılı ek bütçe talebi Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Gündemin 3.maddesinde yer alan saat kulesi yapımı hibesi talebi de İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. Madde ile ilgili Meclise bilgi veren Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu; “Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Belediyemize dilekçe ile başvuru yaptı. Belediyemiz sınırları içinde kalan Yalı mevkiinde masrafların Işıklar İnşaat’a ait olmak üzere 1 adet saat kulesi yaptırılmak isteniyor. Saat kulesinin Yalı mevkiinde 165.Sokak ile Gümrük Sokak’ın kesiştiği yere konulmak isteniyor. Yapılmak istenilen saat kulesinin yerinin belirlenmesi, masrafları karşılanarak yapılacak olan saat kulesinin çizimlerinin olması ve saat kulesinin isminin Turgut Işık Saat Kulesi olarak belirtilmesi nedenleriyle yaptırılmak istenilen saat kulesi şartlı bağış olacak. Belediye Kanuna göre şartlı bağışları kabul edip etmemek Belediye Meclisimizin takdiridir. Gündemimizdeki bu maddeyi oy birliğiyle İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk ettik. Komisyonda yapılacak olan değerlendirmelerin ardından nihai kararın Meclisimiz tarafından Kasım ayı toplantılarında verileceğini düşünüyorum” dedi.

Islah Çalışmalarıyla İlgili Protokol İmzalanacak

Gündemin 4.maddesinde yer alan Bartın Belediye Başkanlığı ile Bartın İl Emniyet Müdürlüğü arasında Bartın İli Merkezinde yapılacak olan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi çalışmalarıyla ilgili protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi ve gündemin 5.maddesinde yer alan ilimiz Merkez ilçe Tuna Mahallesi, Kemal Altıntel Sokak ile Cumhuriyet Mahallesi, Selbasan Sokakta aşırı yağışlarda su baskınlarının engellenmesi ile ilgili Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğünce ıslah çalışmalarıyla ilgili protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edildi.

9 Madde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi

Gündemin 6.maddesinde yer alan "Bartın Irmağı ve Yan Kolları Islahı 1. Kısım"  inşaatı işi için yapılıp onaylanan planlar ile protokolün değerlendirilip gerekli kararın alınması talebi, gündemin 7.maddesinde yer alan Karaçay, Orduyeri ve Yıldız Mahallelerinde bulunan Bartın Çevre Yolunun arasında proje değişikliği olduğundan, 2018 yılı onaylı planlarda Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünün talebi,  gündemin 8.maddesinde yer alan Şiremirtabaklar Köyü, tapuda 236 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın güneydoğusunda yer alan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin olarak hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi, gündemin 9.maddesinde yer alan  Karaköy Mahallesi, tapuda 919 ada, 92 parsel numaralı taşınmazın doğusunda yer alan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin olarak hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi, gündemin 10.maddesinde yer alan Tuna Mahallesi,  tapuda 523 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın güneyinde yer alan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin olarak hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi, gündemin 11.maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Balamba Mahallesi tapuda 1381 ada, 76 parsel numaralı taşınmazın satış talebi, gündemin 12.maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi, tapuda 418 ada, 216 parsel numaralı taşınmazın satış talebi, gündemin 13.maddesinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 23. Bölge Müdürlüğünden gelen Bartın 1/1000 ölçekli Revizyon + İlave Uygulama İmar Planında “Taşkına Maruz Alan” sınırları içerisinde kalan alanların talveg haritaları görüşülmesi talebi ve gündemin 14.maddesinde yer alan Dallıca Köyü, Trafo Alanı Amaçlı İmar Planı Değişikliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden gelen teknik inceleme raporunun görüşülmesi talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Komisyon Raporu Onaylandı

Gündemin 15.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karaköy Mahallesi, tapuda 1634 ada 4 parsel numaralı taşınmaz üzerine kurulmak istenilen BI 1640 nolu elektronik haberleşme istasyonu yer seçim belgesi talebi görüşüldü. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ilgili komisyon raporu kabul edildi.

6 Madde Kabul Edildi

Gündemin 16.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Balamba Mahallesi, tapuda 1381 ada, 74 ve 75 numaralı taşınmazların satış talebi, gündemin 17.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Cumhuriyet Mahallesi, tapuda 1143 ada, 19 ve 20 numaralı taşınmazların satış talebi, gündemin 18.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Karaköy Mahallesi, tapuda 1276 ada, 213 ve 214 numaralı taşınmazların satış talebi, gündemin 19.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orta Mahalle, tapuda 211 ada, 123 ve 124 numaralı taşınmazların satış talebi, gündemin 20.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Gölbucağı Mahallesi, tapuda 624 ada, 131 parsel numaralı taşınmazların satış talebi ve gündemin 21.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi, tapuda 418 ada, 211 parsel numaralı taşınmazların satış talebi Meclis Üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

22.Madde Yeniden Komisyona Gönderildi

Gündemin 22.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Terkehaliller Köyü, tapuda 102 ada, 165 parselde “Tarım ve Hayvancılık Tesisi” amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı talebi değerlendirildi. Konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine karar verildi. Gündemin 23.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Tuna Mahallesi, tapuda 1238 ada, 6 parselde “Ticaret Alanı (T1)” amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği talebi görüşüldü. İlgili komisyon raporu kabul gördü.

EKS Su Sayaç Satış ve Servis Hizmetini Belediye Verecek

Gündemin 24.maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, EKS su sayaç satış ve servis hizmetini Bartın Belediyesi tarafından yürütülmesi, servis, tamir ve yedek parça fiyat listesinin incelenerek belediye ücret tarifesine eklenmesi, yetkili servis tarafından bugüne kadar kullanılan ve abonelerde de kayıtlı olan telefon hattının Bartın Belediyesi adına alınması talebi kabul edildi. Alınan bu kararla daha önce özel firmanın yaptığı EKS su sayaç satış ve servis hizmeti bundan sonra Bartın Belediyesi tarafından verilecek.

Motosiklet park ücreti 10 TL

Gündemin 25.maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İlimiz Kırtepe Mahallesi, Davut Fırıncıoğlu Caddesi, Belediye Bahçesi altında bulunan Ceb' in, Şehit ve Gazi ailelerine bir araçlık park alanı ayırmak kaydıyla geri kalan alanın, motosiklet park alanı olarak düzenlenmesi ayrıca pazaryeri kapalı otopark içinde motosikletler için park yeri belirlenerek ücretinin belirlenmesi talebi görüşüldü. İlgili komisyon raporu doğrultusunda Kırtepe Mahallesi, Davut Fırıncıoğlu Caddesi’nde bulunan Belediye Bahçesi altındaki cebin Şehit ve Gazi ailelerine 1 araçlık park alanı olarak ayırmak kaydıyla geri kalan alanın motosiklet park alanı olarak düzenlenmesi ve yine pazaryeri kapalı otopark alanında motosiklet için park yeri belirlenmesi kararlaştırıldı. Alınan bu karar doğrultusunda pazaryeri kapalı otopark alanında 1 motosiklet park ücreti 10 TL olarak belirlendi. Gündemin 26.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Katlı otopark yapılması için yer tahsisi talebi ile ilgili girişimlerde bulunulması talebi ve gündemin 27.maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Meclis karar özetlerinin yerel basında yayımlanması talebi de kabul edildi.

Gündeme Sonradan İlave Edilen 3 Madde İlgili Komisyonlara Gönderildi

Gündeme sonradan ilave edilen 28.maddede yer alan Bartın Belediyesi sınırları dışında kalan Kozcağız Merkez Mahallesi tapuda 277 ada, 3 nolu parsel üzerinde cinsi 4 katlı betonarme apartman olan taşınmazın Meryem Durak’a ait olan ve kat mülkiyeti tapusunda belirtildiği üzere zemin kat bağımsız bölüm numara 2 olarak belirtilen kısmın ölünceye kadar Meryem Durak’ın kullanması şartı ile Bartın Belediyesi’ne bağış yapılması ve bu konu ile ilgili tapu siciline şerh düşülmesi talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. Gündemin 29.maddesinde yer alan Bartın Dernekler Federasyonu’nun Bartın Şehit Aileleri Derneği yararına ilkokul çağındaki çocuklara yönelik resim yarışması düzenlenecek olup, resimlerin toplanması, sergi düzeni ve alanı, sergi sonrası ödüllerin verileceği organizasyon ve gece için hediyelerin sağlanması hususunda gerekli olan protokolün imzalanması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi talebi Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edildi. Gündemin 30.maddesinde yer alan İl Müftülüğünün cami yapılmak şartı ile istenen taşınmaz tahsis talebi de İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

2 Madde İçin Meclise Ara Verildi

Gündem maddelerinin görüşülmesinin akabinde Meclis Toplantısına 2.ve5.maddelerin ilgili komisyonlarda değerlendirilmesi için 15 dakika ara verildi. Komisyonlarda yapılan görüşmelerin ardından yeniden başlayan toplantıda 2 madde görüşüldü. Bartın Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı 2.oturumunun 1.maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen 2023 Mali Yılı ek bütçe talebi değerlendirildi. 2023 mali yılı ek bütçesi incelenerek 128 milyon  TL ek bütçe kabul edildi. 2.oturum gündeminin 2.maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen ilimiz Merkez ilçe Tuna Mahallesi, Kemal Altıntel Sokak ile Cumhuriyet Mahallesi, Selbasan Sokakta aşırı yağışlarda su baskınlarının engellenmesi ile ilgili Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğünce ıslah çalışmalarıyla ilgili protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi kabul edildi.

“Şehrimiz İçin Hayırlı Olmasını Diliyorum”

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu; “Bartın Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantımızı Belediye Meclis Üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Belediye personelimizle, halkımızla, Belediye Başkan Yardımcılarımızla ve Belediye Meclis Üyelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz toplantımızın şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Son olarak da Bartın Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısının 2 Kasım Perşembe günü saat 16.00’da yapılması karara bağlanarak, toplantı sonlandırıldı.