Belediyenin son 3 yıllık harcamaları inceleniyor!

Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya başkanlığında Mayıs gündemini görüşen Belediye Meclisi, CHP grubunca verilen 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait genel bütçe ve ek bütçeler dahil gelir-gider tabloları, bilanço ve gelir cetvellerinin Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenmesi ve rapor haline Meclis Genel Kuruluna sunulması talebini oy çokluğuyla kabul etti. Komisyon önümüzdeki süreçte Bartın Belediyesinin son 3 yıllık gelir ve gider hesaplarını en ince ayrıntısına kadar incelenecek.

Belediyenin son 3 yıllık harcamaları inceleniyor!

Bartın Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya başkanlığında mayıs gündemini görüştü. 15 maddelik gündeme belediye başkan yardımcısı maaşı ve şehir dışına yapılan cenaze nakil ücretlerinin belirlenmesi maddelerini de ekleyen Meclis, 15 yıldır MHP iktidarında bulunan Bartın Belediyesinin son 3 yılıyla ilgili de önemli bir karar aldı. CHP grubu adına söz alan Belediye Meclis Üyesi Selim Karakaş grubun  Bartın Belediyesinin 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait genel bütçe ve ek bütçeler dahil gelir-gider tabloları, bilanço ve gelir cetvellerinin Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenmesi ve rapor haline Meclis Genel Kuruluna sunulmasıyla ilgili önergeyi Meclis başkanlığına sundu. Oy çokluğuyla gündeme alınan önergeyle birlikte Meclis, mayıs gündemini 18 maddeye  çıkardı.

Yeniden belirlenecek ücretler komisyonda

Toplantıda gündemin ilk maddesinde yer alan 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabının görüşülmesiyle Belediye Dinlenme Evi ücret tarifesi ve Belediye Sosyal Tesisi ücret tarifesinde bulunan temizlik ve düzenleme personel hizmet ücretinin kaldırılması talebi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Kaman Köyündeki sondajdan Kavşak Suyuna ilave su

Ardından Meclis, MTA tarafından yapılan ve Kaman Köyüne verilen su sondajından Bartın Belediyesinin faydalanabilmesine ilişkin protokolün imzalanmasına dair Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunu ele aldı. Cumhur İttifakının Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Manav, Başkan Yalçınkaya’nın konuyu açıklamasını isterken Rıza Yalçınkaya, “Bartın Belediyesi, Kavşak Suyunun debisinin yükseltilmesi amacıyla Kaman Köyünde bulunan sondajdan Kavşak Suyu hattına su ilavesi yapıyor. Bu bizim dönemimizde yapılan bir uygulama değil, bizden önceki dönemde başlatılan eski bir uygulama. Bu suyun Kavşak Suyu hattına ilave edilebilmesi için de 3 yılda bir köy muhtarlığıyla protokol yapılması gerekiyor. Protokolün süresi bitmiş durumda ve yenilenebilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

İlave su Kavşak Suyu değil mi?

Bu açıklama üzerine ise Manav, bu suyun da Kavşak Suyu olup olmadığını sordu. Yalçınkaya ise soruya tek bir cümleyle “ Bilemiyorum” diyerek cevap verirken maddeyi değerlendiren Meclis,  Kaman Köyüyle protokolün yenilenmesi için Belediye Başkanına yetki verdi.

11 madde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi

Meclis gündemde yer alan Kırtepe Mahallesi 627. Sokağın araç trafiğine kapatılması talebi, mülkiyeti Belediyeye ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Gecen Mahallesi tapuda 144 ada 5 numaralı parselin satış talebi, mülkiyeti Belediyeye ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Kırtepe Mahallesi tapuda 172 ada, 9 numaralı parselin satış talebi, Tuna Mahallesi tapuda 1642 ada 7 numaralı parseldeki Belediyeye hissesinin satış talebi, mülkiyeti belediyeye ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orta Mahalle tapuda 211 ada 128 numaralı parselin satış talebi, mülkiyeti Belediyeye ait olan Orduyeri Mahallesi tapuda 386 ada 26 numaralı parselin satış talebi, Şiremirtabaklar Köyü tapuda 236 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın güneydoğusunda yer alan park alanı içerisinde Teknik Altyapı Alanı ayrılması amacıyla hazırlanan Nazım İmar Planı değişikliği ve Trafo Alanı ayrılması amacıyla hazırlanan Uygulamalı İmar Planı değişikliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik inceleme raporunun görüşülmesi, Dallıca Köyü sınırları içerisinde bulunan muhtelif taşınmazlar üzerine Belediyece Küçük Sanayi Alanı amacıyla hazırlatılan Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulamalı İmar Planı değişikliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik inceleme raporunun görüşülmesi, Güzelcehisar Köyü tapuda 152 ada, 5-6-7-8 ve 153 ada, 7 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde Turizm Tesisi amaçlı Nazım İmar Planı ve Uygulamalı İmar Planı değişikliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik inceleme raporunun görüşülmesi, Güzelcehisar Köyü tapuda 149 ada, 1112 parsel, 152 ada, 1234 parsel ve 153 ada 1234 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde Turizm Tesisi amaçlı Nazım  ve Uygulama İmar Planı talebinin görüşülmesi, mülkiyeti Belediyeye ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Kutlubeytabaklar Köyü tapuda 125 ada, 35 numaralı parselin satış talebinin görüşülmesi ve Gölbucağı Mahallesi tapuda 1 ada 2-3-4-7-8-9-46 ve 60 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde Uygulama İmar Planı Değişikliği talebini görüşülmesi üzerine İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale etti.

Belediyenin son 3 yıllık hesapları incelenecek

Belediye başkan yardımcısı maaşı ve şehir dışına yapılan cenaze nakil ücretlerinin belirlenmesi maddelerini de Plan ve Bütçe Komisyonuna havale eden Meclis, son olarak CHP grubunun Bartın Belediyesinin 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait genel bütçe ve ek bütçeler dahil gelir-gider tabloları, bilanço ve gelir cetvellerinin Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenmesi ve rapor haline Meclis Genel Kuruluna sunulmasıyla ilgili talebi değerlendirdi. Talep oy çokluğuyla aynı şekilde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Kırtepe Mahallesi 627. Sokak araç trafiğine kapatıldı

Gündem görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Kırtepe Mahallesi 627. Sokağın araç trafiğine kapatılması talebinin karara bağlanmasının mahalle sakinleri açısından önemli ve acil çözülmesi gereken bir sorun olduğunu ifade eden Rıza Yalçınkaya, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun konuyu değerlendirmesi için toplantıya ara verdi. Komisyon otopark sorunu nedeniyle sık sık kavgaların da yaşandığı konuyu değerlendirirken gündemin ikinci oturumunda Meclis, 627. Sokağın araç trafiğine kapanması talebini kabul etti.