BELEDİYEDEN HALK OTOBÜSLERİNE 2 BİN TL GELİR DESTEĞİ

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında Mayıs ayı gündemini görüşen Bartın Belediye Meclisi, Özel Halk Otobüslerine her araç için 3 ay süreyle 2 bin TL gelir desteği vermeye karar verdi. Halk Otobüslerinde aktarma saatlerini 33 dakikadan 50 dakikaya çıkaran Meclis, zam talebini ise reddetti.

BELEDİYEDEN HALK OTOBÜSLERİNE 2 BİN TL GELİR DESTEĞİ

Bartın Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında 2 oturumda yapılan toplantıda toplam 27 gündem maddesi görüşüldü. Meclis Toplantı gündeminde 14 yeni konu bulunurken, 13 madde ise Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda komisyonlara havale edilen konuları içerdi. Gündemde yer alan 14 yeni konu ile ilgili kararlar alınırken, bazıları ise ilgili komisyonlara gönderildi. Yeni gündem maddelerinin görüşülmesinin akabinde de komisyonlardan gelen 13 madde değerlendirildi.

2 Madde Plan ve Bütçe Komisyonuna Gönderildi

Gündemin birinci maddesinde yer alan mahkeme dosyasının temyizi hakkındaki konu ve gündemin ikinci maddesinde yer alan 2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabı Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.  Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Bartın Belediye Başkanlığı İnkum Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin 2022 yılına ait günlük konaklama ücret tarifesi görüşülerek karara bağlandı.

11 Madde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi

Gündemin dördüncü maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan Kırtepe Mahallesi, tapuda 325 ada, 72 parsel numaralı taşınmazın bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devri talebi, gündemin beşinci maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan Kemerköprü Mahallesi, tapuda 575 ada, 135 parsel numaralı taşınmazın bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devri talebi, gündemin altıncı maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan Gölbucağı Mahallesi tapuda 406 ada, 87  parsel numaralı taşınmazın bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devri talebi, gündemin yedinci maddesinde yer alan Aladağ Mahallesi, tapuda 1591 ada, 1 numaralı parseldeki Bartın Belediyesi hissesi olan 361,66 m2’nin satış talebi, gündemin sekizinci maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan Tuna Mahallesi, tapuda 502 ada, 110 parsel numaralı taşınmazın bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devri talebi, gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1808 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın satış talebi, gündemin onuncu maddesinde yer alan Cumhuriyet Mahallesi, tapuda 1140 ada, 15, 16 ve 19 parsel no.lu taşınmazlar üzerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği talebi, gündemin on birinci maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Tuna Mahallesi, tapuda 620 ada, 10 numaralı parselin satış talebi, gündemin on ikinci maddesinde yer alan açık otopark işletmeleri hakkındaki konu, gündemin on üçüncü maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan Demirciler Mahallesi,  tapuda 1961 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devri talebi ve gündemin on dördüncü maddesinde yer alan Şiremirtabaklar Köyü, tapuda 221 ada, 2 parsel no.lu taşınmazın bulunduğu alandaki otopark alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin olarak hazırlanan Nazım ve Uygulama imar planı değişikliği talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

3 Ay Süre İle 2.000’er TL Gelir Desteği Verilecek

Gündemin on beşinci maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Özel Halk Otobüsleri gelir desteği talebi görüşüldü. Komisyon raporu doğrultusunda 75 araç için her otobüs başına 3 ay süre ile 2.000’er TL gelir desteği yapılmasına ve Bartın Belediyesi’ne borcu olan otobüs sahiplerinin borcuna karşılık mahsuplaşmaya gidilmesine karar verildi.

Aktarma Süresi 33 Dakikadan 50 Dakikaya Çıkarıldı

Gündemin on altıncı maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Özel Halk Otobüslerinde aktarma ve ücretsiz kartların değerlendirilmesi talebi komisyon raporu doğrultusunda karara bağlandı. Alınan karara göre aktarma süresinin 35 dakikadan 50 dakikaya çıkarılması, ücretsiz olan aktarmanın bilet ücretinin üçte biri oranında ücretlendirmesine ver bu aktarma ücretlendirilmesinden öğrencilerin muaf tutulması, Bartın Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce verilen kartların dijital olarak verilmesi için gerekli yazışmaların yapılması onaylandı.

9 Madde Kabul Edildi

Gündemin on yedinci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Karaköy Mahallesi, tapuda 1276 ada, 212 numaralı parselin satış talebi, gündemin on sekizinci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Kemerköprü Mahallesi, tapuda 101 ada, 29, 30, 31 numaralı parsellerin satış talebi, gündemin on dokuzuncu maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Kemerköprü Mahallesi, tapuda 101 ada, 32 numaralı parselin satış talebi, gündemin yirminci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan Esentepe Mahallesi,  tapuda 935  ada, 3 ve 4  parsel numaralı taşınmazların bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devri talebi, gündemin yirmi birinci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Karaköy Mahallesi, tapuda 919 ada 101 numaralı parselin satış talebi, gündemin yirmi ikinci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait Gecen Mahallesi, tapuda 132 ada, 30 parsel numaralı taşınmazın üzerinde bulunan yapının 2. katının dini tesis amaçlı kullanılmak üzere İl Müftülüğü’ne tahsisi talebi, gündemin yirmi üçüncü maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karaköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapuda 1635 ada, 2 parsel no.lu taşınmaz üzerinde “kültürel tesis” amaçlı nazım ve uygulama imar plan değişikliği talebi, gündemin yirmi dördüncü maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gölbucağı Mahallesi, tapuda 4 ada, 117 parsel ile 4 ada, 283 ve 303 parsel nolu taşınmazlarda nazım imar planı değişikliği ve uygulama imar plan değişikliği talebi ve gündemin yirmi beşinci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gölbucağı Mahallesi, tapuda 1 ada, 69 parsel nolu taşınmazda nazım imar planı değişikliği ve uygulama imar planı değişikliği talebi kabul edildi.

Zam Talebi Reddedildi

Gündemin yirmi altıncı maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Bartın Belediyesi hizmetlerinin yapılabilmesi için Bartın Belediyesi mücavir alan sınırlarına bitişik olan Çeştepe Köyü’nün ve Esenyurt Köyü’nün mücavir alana alınması talebi de görüşülerek, onaylandı. Gündemin yirmi yedinci maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine zam yapılması talebi ise reddedildi.

Ara Verilerek Tek Madde Görüşüldü

Tüm maddelerin görüşülmesinin ardından Meclise ara verilerek, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen gündemin ikinci maddesinde yer alan 2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabı değerlendirilerek kabul edildi. Son olarak da Bartın Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısının 2 Haziran Perşembe günü saat 16.00’da yapılması karara bağlanarak, toplantı sonlandırıldı.

“Alınan Kararların Hayırlı Olmasını diliyorum”

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Cemal Akın; “Bartın Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantımızı Belediye Meclis Üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Belediye personelimizle, halkımızla, Belediye Başkan Yardımcılarımızla ve Belediye Meclis Üyelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz toplantımızın şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Özel Halk Otobüslerinin talepleri değerlendirildi

Bartın Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı’nda Özel Halk Otobüslerini ilgilendiren önemli konular görüşüldü. 27 gündem maddesinin yer aldığı toplantıda Özel Halk Otobüsü esnafına gelir desteği talebi, Özel Halk Otobüslerinde aktarma ve ücretsiz kartların değerlendirilmesi talebi ve Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine zam yapılması talebi görüşülerek karara bağlandı.

“Her Zaman Esnafların Yanındayız”

Komisyonlarda değerlendirildikten sonra Meclis gündemine gelen bu üç madde içerisinde ilk olarak gelir desteği talebi değerlendirildi. Kovid-19 salgını sürecinden ve yakıt fiyatlarındaki artışlarından en çok etkilenen Özel Halk Otobüsü esnafına gelir desteğinde bulunulması kararlaştırıldı. Pandemi döneminde yaşadıkları maddi zorluklara ve yakıtta meydana gelen fiyat artışlarına rağmen vatandaşlara hizmet etmeyi sürdüren özel halk otobüsü esnafına 3 ay boyunca 2.000 TL destek verileceğinin müjdesini veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,  her zaman esnafların yanlarında olduklarını ifade etti. Akın; “Belediye Meclisimizde 75 araç için her otobüs başına 3 ay süre ile 2.000’er TL gelir desteği yapılmasına ve Bartın Belediyesi’ne borcu olan otobüs sahiplerinin borcuna karşılık mahsuplaşmaya gidilmesine karar verildi. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Hayırlı Olmasını Diliyorum”

Verilen desteğin önemine değinen Akın; “Toplu taşımada çalışan esnafımıza gelir desteği sağlayarak pandemiden ve artan yakıt fiyatlarından kaynaklı zararların bir nebze olsun giderilmesine katkıda bulunduk. Sağladığımız gelir desteği ile beraber vatandaşlarımızın toplu ulaşımda oluşan artı maliyetlerden en az şekilde etkilenmesini hedefledik. Sadece toplu taşıma esnaflarımıza değil tüm hemşerilerimize katkı sunacak olan bu kararımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Aldığımız bu karardan dolayı Belediye Meclisimizde grubu bulunan tüm siyasi partilere mensup Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aktarma Süresi 33 Dakikadan 50 Dakikaya Çıkarıldı

İkinci olarak da Özel Halk Otobüslerinde aktarma ve ücretsiz kartlar değerlendirildi. Alınan karara göre aktarma süresinin 35 dakikadan 50 dakikaya çıkarılması, ücretsiz olan aktarmanın bilet ücretinin üçte biri oranında ücretlendirmesine ver bu aktarma ücretlendirilmesinden öğrencilerin muaf tutulması, Bartın Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce verilen kartların dijital olarak verilmesi için gerekli yazışmaların yapılması onaylandı.

Zam Talebi Uygun Görülmedi

Özel Halk Otobüsleriyle ilgili son olarak da Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine zam yapılması talebi görüşüldü. İlgili madde komisyon raporu doğrultusunda karara bağlanarak, zam yapılması talebi reddedildi.