Belediye Meclisinde aralık mesaisi

Bartın Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu başkanlığında toplanan Bartın Belediye Meclisi, Aralık gündemi kapsamında 16 maddeyi görüşüp karara bağladı.

Belediye Meclisinde aralık mesaisi

Bartın Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Bartın Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu başkanlığında 2 oturumda yapılan toplantıda toplam 16 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantı gündeminde 12 yeni konu bulunurken, 4 madde ise Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda komisyonlara havale edilen konuları içerdi. Gündemde yer alan 12 yeni konu ile ilgili kararlar alınırken, bazıları ise ilgili komisyonlara gönderildi. Yeni gündem maddelerinin görüşülmesinin akabinde de komisyonlardan gelen 4 madde değerlendirildi. Görüşülen gündem maddeleri ise şu şekilde;

Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş.’ nin 2022 yılı yatırım programında yer alan Bartın İli Merkezinde yapılacak olan yeraltı tesis çalışmalarıyla ilgili protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

Kadro değişikliği talebinin görüşülmesi.

Belediyemizde görev yapan memur ve sözleşmeli personellere ödenen sosyal denge tazminatları hakkında yeni sözleşme yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

Belediyemizde Sözleşmeli olarak çalıştırılan Programcı, İnşaat Mühendisi ve Jeoloji Mühendisinin sözleşmelerinin yenilenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

İşyeri açma ruhsat harçlarının belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

2022 Mali Yılı Ek Bütçe talebinin görüşülmesi.

Tuna Mahallesi, tapuda 506 ada, 163 parsel ile 1923 ada, 1 parsel nolu parsellere ilişkin emsal bedelin ödenmesi ya da imara açılması talebinin görüşülmesi.

Maliye Hazinesine ait Çayır Köyü, tapuda 102 ada, 41 parsel nolu taşınmazın kullanıcısı Bartın Belediyesi olduğundan bahse konu taşınmazın Maliye Hazinesinden tahsisinin yapılması konusunun görüşülmesi.

Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 2062 ada, 1 numaralı parseldeki Belediyemize ait hissenin satışı talebinin görüşülmesi.

Dallıca Köyü, tapuda 1769 ada, 1 parsel no.lu taşınmazın kuzeyinde yer alan park alanında trafo alanı ayrılması amacıyla hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün inceleme raporunun görüşülmesi.

Şiremirtabaklar Köyü, tapuda 174 ada, 9 parsel nolu taşınmazın güneyinde bulunan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin olarak hazırlanan nazım ve uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Bartın Kent Müzesi giriş ücretlerinin güncellenmesi talebinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Demirciler Mahallesi, tapuda 1012 ada, 200 numaralı parselin satış talebinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Gölbucağı Mahallesi, tapuda 4 ada, 307 numaralı parselin satış talebinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gecen Mahallesi, tapuda 136 ada, 16 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılmak istenen nazım ve uygulama imar planı değişikliği işlemleri hakkındaki konunun görüşülmesi.

Bartın Belediyesi teknik ve sağlık hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 13 sözleşmeli personel alımı ve ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.