Belediye Meclisi toplandı

Bartın Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında yapılan toplantıda toplam 11 gündem maddesi görüşüldü.

Belediye Meclisi toplandı

Bartın Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında yapılan toplantıda toplam 11 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantı gündeminde 7 yeni konu bulunurken, 4 madde ise Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nda komisyonlara havale edilen konuları içerdi. Gündemde yer alan 7 yeni konu ile ilgili kararlar alınırken, bazıları ise ilgili komisyonlara gönderildi. Yeni gündem maddelerinin görüşülmesinin akabinde de komisyonlardan gelen 4 madde değerlendirildi.

6 Madde Komisyona Gönderildi

Gündemin birinci maddesinde yer alan Kantariler Mahallesi’nin isminin "Yıldız Mahallesi" olarak değiştirilmesi talebi kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Ağdacı Mahallesi, tapuda 1244 ada, 100 ve 101 nolu parsellerin satış talebi, gündemin üçüncü maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Esentepe Mahallesi, tapuda 788 ada, 14 numaralı parselin satış talebi, gündemin dördüncü maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Gölbucağı Mahallesi, tapuda 2 ada, 89 numaralı parselin satış talebi, gündemin beşinci maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Tuna Mahallesi, tapuda 1925 ada, 17 numaralı parselin satış talebi, gündemin altıncı maddesinde yer alan Gecen Mahallesi, tapuda 131 ada, 34 parsele ilişkin olarak hazırlanan uygulama imar planı değişikliği talebi ve gündemin yedinci maddesinde yer alan Şiremirtabaklar Köyü, tapuda 221 ada, 2 parsel nolu taşınmazın enerji ihtiyacını karşılayabilmek adına söz konusu alanda bulunan otopark alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin olarak hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün inceleme raporunun görüşülmesi talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Komisyonlardan Gelen 4 Madde Kabul Edildi

Gündemin sekizinci maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Bartın Belediyesi Zabıta ve itfaiye personeline ödenecek fazla mesai ücreti, gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Bartın Belediyesi’nin 2023 mali yılında uygulayacağı gelir tarifeleri, gündemin onuncu maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1806 ada, 5 numaralı parseldeki Bartın Belediyesi hissesini satın alma talebi ve gündemin on birinci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi tapuda 20 ada 132 numaralı parselin satış talebi görüşülerek kabul edildi. Son olarak da Bartın Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısının 3 Kasım Perşembe günü saat 16.00’da yapılması karara bağlanarak, toplantı sonlandırıldı.