Belediye Meclisi Ekim gündemi belli oldu

Bartın Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı 02 Kasım 2023 Perşembe günü saat 16.00'da Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Belediye Meclisi Ekim gündemi belli oldu

Bartın Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı 02 Kasım 2023 Perşembe günü saat 16.00’da Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. 23 gündem maddesinin görüşüleceği toplantıda yeni gündem maddelerinin aynı sıra Ekim Ayı Meclis Toplantısında komisyonlara havale edilen maddeler de görüşülecek. Meclis Toplantısında 7 yeni gündem maddesi bulunurken, 16 gündem maddesi de Ekim ayı toplantısında komisyonlara havale edilen maddeleri içeriyor.

Bartın Belediye Meclisi’nin Kasım Ayı Gündemi;

“Belediyemiz 2024 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçesinin görüşülmesi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü 2024 gelir tarifesinin tekrar gözden geçirilerek karar verilmesi talebinin görüşülmesi.

EDS’ nin (Elektronik Denetleme Sistemi) Bartın İlinde Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Taslak Ön Protokol ve Nihai Protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi talebinin görüşülmesi.

Gölbucağı Mahallesi, 107. Cadde'de aşırı yağışlarda su baskınlarının engellenmesi ile ilgili Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğünce ıslah çalışmalarıyla ilgili protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

Gölbucağı Mahallesi, tapuda 4 ada, 114, 115 ve 126 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde emsal uygulaması yapılması amacıyla hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliklerine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden gelen teknik inceleme raporunun görüşülmesi.

Tuna Mahallesi, tapuda 1238 ada, 6 parsel numaralı taşınmaz üzerinde ticaret alanı kullanım fonksiyonunda değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

Şiremirtabaklar Köyü, tapuda 192 ada, 5 parsel numaralı taşınmaz üzerinde hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Özel Halk Otobüsleri gelir desteği talebinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Saat Kulesi yapımı hibesi talebinin görüşülmesi.

Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Bartın Belediye Başkanlığı ile Bartın İl Emniyet Müdürlüğü arasında Bartın İli Merkezinde yapılacak olan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi çalışmalarıyla ilgili protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, "Bartın Irmağı ve Yan Kolları Islahı 1. Kısım"  inşaatı işi için yapılıp onaylanan planlar ile protokolün değerlendirilip gerekli kararın alınması talebinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karaçay, Orduyeri ve Yıldız Mahallelerinde bulunan Bartın Çevre Yolunun arasında proje değişikliği olduğundan, 2018 yılı onaylı planlarda Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünün talebinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Şiremirtabaklar Köyü, tapuda 236 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın güneydoğusunda yer alan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin olarak hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan itirazın değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karaköy Mahallesi, tapuda 919 ada, 92 parsel numaralı taşınmazın doğusunda yer alan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin olarak hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan itirazın değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Tuna Mahallesi,  tapuda 523 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın güneyinde yer alan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin olarak hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan itirazın değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Balamba Mahallesi tapuda 1381 ada, 76 parsel numaralı taşınmazın satış talebinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi, tapuda 418 ada, 216 parsel numaralı taşınmazın satış talebinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 23. Bölge Müdürlüğünden gelen Bartın 1/1000 ölçekli Revizyon + İlave Uygulama İmar Planında “Taşkına Maruz Alan” sınırları içerisinde kalan alanların talveg haritalarının görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Dallıca Köyü, tapuda 123 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın doğusunda yer alan park alanı içerisinde Trafo Alanı Amaçlı İmar Planı Değişikliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden gelen teknik inceleme raporunun görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Terkehaliller Köyü, tapuda 102 ada, 165 parselde “Tarım ve Hayvancılık Tesisi” amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı talebinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz sınırları dışında kalan Kozcağız/Merkez Mahallesi, tapuda 277 ada, 3 nolu parsel üzerinde, zemin kat bağımsız bölüm no:2 olarak belirtilen kısmın, ölünceye kadar Meryem DURAK’ ın kullanması şartı ile belediyemize bağış yapılması talebinin görüşülmesi.

Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Bartın Dernekler Federasyonu ile Belediyemiz arasında protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1087 ada, 23 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazın cami yapılmak üzere Bartın İl Müftülüğüne tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.”