Belediye Meclisi 29 maddeyi görüştü

Bartın Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında yapılan toplantıda toplam 29 gündem maddesi görüşüldü.

Belediye Meclisi 29 maddeyi görüştü

27 gündemle başlayan toplantıya 2 gündem maddesi ilave edildi. Meclis Toplantı gündeminde 17 yeni konu bulunurken, 12 madde ise Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nda komisyonlara havale edilen konuları içerdi. Gündemde yer alan 17 yeni konu ile ilgili kararlar alınırken, bazıları ise ilgili komisyonlara gönderildi. Yeni gündem maddelerinin görüşülmesinin akabinde de komisyonlardan gelen 12 madde değerlendirildi.

Özel Halk Otobüsleri ile ilgili 2 Madde Görüşüldü

Gündemin birinci maddesinde yer alan Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine zam yapılması talebi ve gündemin ikinci maddesinde yer alan Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüslerinde uygulanan aktarma sistemi değişikliği talebi Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edildi.

13 Madde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi

Gündemin üçüncü maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Esentepe Mahallesi, tapuda 1414 ada, 6 numaralı parselin satış talebi, gündemin dördüncü maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Aladağ Mahallesi, tapuda 765  ada, 95 numaralı parselin satış talebi, gündemin beşinci maddesinde yer alan Kırtepe Mahallesi, tapuda 325 ada, 35 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma talebi, gündemin altıncı maddesinde yer alan Kırtepe Mahallesi, tapuda 325 ada, 38 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma talebi, gündemin yedinci maddesinde yer alan Kırtepe Mahallesi, tapuda 325 ada, 40 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma talebi, gündemin sekizinci maddesinde yer alan Kırtepe Mahallesi, tapuda 325 ada, 45 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma talebi, gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan Kırtepe Mahallesi, tapuda 325 ada, 47 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma talebi, gündemin onuncu maddesinde yer alan Kırtepe Mahallesi, tapuda 325 ada, 52 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma talebi, gündemin on birinci maddesinde yer alan Kırtepe Mahallesi, tapuda 325 ada, 54 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma talebi, gündemin on ikinci maddesinde yer alan Kırtepe Mahallesi, tapuda 325 ada, 55 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma talebi, gündemin on üçüncü maddesinde yer alan Kırtepe Mahallesi, tapuda 325 ada, 58 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma talebi, gündemin on dördüncü maddesinde yer alan Kırtepe Mahallesi, tapuda 325 ada, 63 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma talebi ve gündemin on beşinci maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşmuş Köyortası Mahallesi, tapuda 194 ada, 10 numaralı parselin satış talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

İnkum Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin Ücret Tarifesi Belirlendi

Gündemin on altıncı maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Bartın Belediye Başkanlığı İnkum Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin 2022 yılına ait günlük konaklama ücret tarifesi görüşüldü. Komisyon raporu doğrultusunda personel için 45 TL ve misafir için ise 65 TL olarak belirlendi.

Komisyonlardan Gelen Maddeler Kabul Edildi

Gündemin on yedinci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan Kırtepe Mahallesi, tapuda 325 ada, 72 parsel numaralı taşınmazın bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devri talebi, gündemin on sekizinci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan Kemerköprü Mahallesi, tapuda 575 ada, 135 parsel numaralı taşınmazın bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devri talebi, gündemin on dokuzuncu maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan Gölbucağı Mahallesi tapuda 406 ada, 87  parsel numaralı taşınmazın bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devri talebi, gündemin yirminci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Aladağ Mahallesi, tapuda 1591 ada, 1 numaralı parseldeki Belediyemiz hissesi olan 361,66 m2’nin satış talebi, gündemin yirmi birinci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan Tuna Mahallesi, tapuda 502 ada, 110 parsel numaralı taşınmazın bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devri talebi, gündemin yirmi ikinci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1808 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın satış talebi, gündemin yirmi üçüncü maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Cumhuriyet Mahallesi, tapuda 1140 ada, 15, 16 ve 19 parsel nolu taşınmazlar üzerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği talebi ve gündemin yirmi dördüncü maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Tuna Mahallesi, tapuda 620 ada, 10 numaralı parselin satış talebi kabul edildi.

Komisyon Raporları Değerlendirildi

Gündemin yirmi beşinci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Açık Otopark İşletmeleri hakkındaki konu görüşüldü. Yapılan görüşmelerde açık otopark işletmelerinin güvenlik ve işletme kulübesi yapımı değerlendirilerek, komisyon raporu kabul edildi. Gündemin yirmi altıncı maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan Demirciler Mahallesi,  tapuda 1961 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devri talebi ve gündemin yirmi yedinci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Şiremirtabaklar Köyü, tapuda 221 ada, 2 parsel no.lu taşınmazın bulunduğu alandaki otopark alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin olarak hazırlanan Nazım ve Uygulama imar planı değişikliği talebi de onaylandı.

Şennur Demir’e Belediye Tarafından Ödül Verilecek

Gündemin 28.maddesinde yer alan ve gündeme sunulan önerge ile ilave edilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 81 kiloda mücadele eden Milli Boksörümüz Bartınlı Şennur Demir’e Bartın Belediyesi tarafından ödül verilmesi talebi değerlendirilerek, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Trafik Sorunu Komisyonda Değerlendirilecek

Gündemin 29.maddesinde yer alan ve gündeme sunulan önerge ile ilave edilen ilimiz trafik sorununa çözüm bulabilmek ve belirlenen bazı yerlerde(Yalı, Orduyeri) kavşak çalışması yapılması, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Trafik Ulaşım Mühendisi ile ortak çalışma yapılması talebi ise Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonu’na havale edildi. Son olarak da Bartın Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısının 1 Temmuz Cuma günü saat 16.00’da yapılması karara bağlanarak, toplantı sonlandırıldı.

“Alınan Kararların Hayırlı Olmasını diliyorum”

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Cemal Akın; “Bartın Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantımızı Belediye Meclis Üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Belediye personelimizle, halkımızla, Belediye Başkan Yardımcılarımızla ve Belediye Meclis Üyelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz toplantımızın şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.