Belediye Meclisi 2021'in ilk toplantısını yaptı

Yılın ilk toplantısını gerçekleştiren Bartın Belediyesi, gündeminde yer alan 34 maddeyi görüşerek karara bağladı. Komisyonlara üye seçiminin de yapıldığı toplantıda Meclis, Meclis toplantılarının her ayın ilk haftası yapılması ve tatil edilmemesi kararını da aldı.

Belediye Meclisi 2021'in ilk toplantısını yaptı

Bartın Belediye Meclisi, 2021 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısını Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında gerçekleştirdi. 2 oturumda yapılan ve 34 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda yaptığı konuşmada Başkan Akın, yeni yılın ülkeye ve şehre hayırlar getirmesini temenni etti.

Bartın Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı pandemi tedbirleri çerçevesinde Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında yapıldı.

Yoklama ile başlayan yeni yılın ilk Meclis toplantısının açılış konuşması yapan Belediye Başkanı Akın, zorlu bir 2020 yılının geride kaldığını belirterek, yeni yılda da çok sayıda projeyi hayata geçireceklerini ifade etti.

Başkan Akın; “Zorlu bir yılı geride bıraktı. 2020 yılının Mart ayından itibaren Covid-19 hastalığı ile tanıştık ve yılı tamamladık. 2021 yılına da bu hastalığın gölgesinde girdik. İnşallah 2021 yılında bu zorluklardan, sıkıntılardan, kurtuluruz ve 2021 bunların geride kaldığı bir yıl olur. Pandemi dönemi olmasına rağmen Bartın Belediyesi olarak hizmetlerimizi aksatmadan yerine getirdik. Yeni projelerimizi hayata geçirdik. Yeni yılda da çok sayıda projeyi halkımızın hizmetine sunacağız. Herkesin hayırlı, huzurlu ve sağlıklı bir yıl geçirmesini temenni ediyorum” dedi.

34 madde görüşüldü

Başkan Akın’ın açılış konuşmasının akabinde gündemde bulunan 34 maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündemde 31 yeni konu bulunurken, diğer 3 madde ise Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda komisyonlara havale edilen konuları içerdi. 2 oturumda yapılan toplantıda toplam 11 madde görüşülerek karara bağlandı. Gündeme bir madde ilave edilirken, gündemde bulunan 23 madde ise komisyonlara havale edildi.

Sayıştay Raporu hakkında bilgi verildi

2021 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısının birinci oturumu gündemin birinci maddesiyle başladı. Gündemin birinci maddesinde yer alan Bartın Belediyesi’ne ait 2019 Mali Yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında bilgi verildi.

Komisyonlara üye seçildi

Gündemin ikinci maddesinde yer alan Engelliler ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna üye seçilmesi görüşüldü. Komisyona Belediye Meclis Üyelerinden Ufuk Kasap, Halil Sami Karakaş, Onur Özkaya, Hüseyin Gevrek ve Emrah Ulupınar seçildi.

Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Bartın Belediyesi 2020 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için komisyon oluşturulması ve gerektiğinde diğer kamu kuruluşlarından katılacak üyelere ödenecek ücretin belirlenmesi talebinin görüşüldü. Madde kapsamında Denetim Komisyonuna üye seçimi gerçekleştirildi. Komisyona Belediye Meclis Üyelerinden Secaattin Aykan, Sanem Çöme Taşdemir, Canan Çavuşoğlu, Tuncay Maden ve Mehmet Bahadır Karakaş seçildi.

Meclis tatil edilmeyecek

Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Belediye Meclisi toplantılarının her ayın ilk haftası yapılması ve tatil edilip edilmeyeceği hususları görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis toplantılarının her ayın ilk haftası yapılması ve tatil edilmemesi kararlaştırıldı.

Gündemin beşinci maddesinde yer alan Kadro ihdas talebi görüşülerek, kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde yer alan Kadro derece değişikliği talebi görüşüldü. Gündemin yedinci maddesinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe destekli alımı yapılan 74 AAL 833 Plakalı Çöp Toplama Aracı’nın haczedilemez bir araç olarak kamu hizmetine tahsis edilmesi ile ilgili konu karar bağlandı.

7 dosya Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi

Gündemin sekizinci maddesinde yer alan Meclis Başkan ve üyelerine meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları günler için ödenecek ücretin belirlenmesi talebi, gündemin onuncu maddesinde yer alan harcırah bedelinin belirlenmesi talebi, gündemin onuncu maddesinde yer alan Bartın Belediyesi’nde sözleşmeli olarak çalıştırılan programcı, inşaat mühendisi ve jeoloji mühendisinin sözleşmelerinin yenilenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi talebi, gündemin on birinci maddesinde yer alan Bartın Belediyesi Zabıta Personeline 2021 yılı için ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi talebi, gündemin on ikinci maddesinde yer alan Bartın Belediyesi İtfaiye Personeline 2021 yılı için ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi talebi, gündemin on üçüncü maddesinde yer alan Bartın Merkez Aladağ Verici İstasyonu Arazi Tahsisinin Süre Uzatılması talebi ve gündemin on dördüncü maddesinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesine istinaden Belediyemizde kayıtlı bulunan ve faaliyeti durdurulan veya faaliyette bulunmayan kiracı ve işgalcilere yapılacak uygulamanın değerlendirilmesi talebi Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

4 dosya da Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonu’nda

Gündemin on beşinci maddesinde yer alan Bartın Belediyesi Sosyal Gençlik Topluluğu Derneği arasında imzalanacak Uluslararası Kültür Otağı Projesi İş Birliği Protokolünün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi, gündemin on altıncı maddesinde yer alan Bartın Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin iptal edilerek yeniden hazırlanan Bartın Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin kabulü talebi, gündemin on yedinci maddesinde yer alan Bartın Üniversitesi ile Bartın Belediyesi arasında Bartın Çayı Havzasında Erken Uyarı Sistemi Kurulması ve Taşkın Sularının Kontrolü ile Değerlendirilmesi Projesi İşbirliği Protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi ve gündemin on sekizinci maddesinde yer alan su abonelerimizin kullandığı sayaçların satış ve servis işlemlerinin yapılabilmesi için, sayaç firmaları ile protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edildi.

Gündemde yar alan 19 ile 30 arasındaki taşınmazlarla ilgili olan tüm maddeler İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Kültür Komisyonun çalışmaları anlatıldı

Gündemin otuz birinci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Kırtepe Mahallesi, tapuda 123 ada 28 ve 29 nolu parselle ilgili karar verilerek, komisyonun raporu kabul edildi.

Gündemin otuz ikinci maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Bartın Belediyesi’nde sözleşmeli avukat çalıştırılması talebi kabul edildi.

Gündemin otuz üçüncü maddesinde yer alan Tarım Komisyonuna havale edilen, Bartın Belediyesi tarafından hazırlanan “Bartın Belediyesi Mücavir Alan Köylerinde Yonca Tarımını Geliştirme Projesi” ile “Silajlık Mısır Tarımını Geliştirme Projesi” de değerlendirilerek kabul edildi.

Gündemin otuz dördüncü maddesinde yer alan Kültür Komisyonu faaliyetlerinin okunması talebi görüşüldü. Madde kapsamında komisyonun çalışmalarıyla ilgili Belediye Meclis Üyelerine bilgi verildi.

2. oturumda tek madde görüşüldü

34.maddeinin görüşülmesiyle birlikte Meclis Toplantısına ara verildi.

Verilen bu arada Plan Bütçe Komisyonu gündemin onuncu maddesinde yer alan Bartın Belediyesi’nde sözleşmeli olarak çalıştırılan programcı, inşaat mühendisi ve jeoloji mühendisinin sözleşmelerinin yenilenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi talebini değerlendirdi. Meclisin ikinci oturumunda da komisyon raporu doğrultusunda karar verildi.

2 oturumda gerçekleştirilen toplantı toplam 34 maddenin görüşülmesiyle sona erdi.

“Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum”

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Cemal Akın; “Bartın Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantımızı Belediye Meclis Üyelerimizle birlikte gerçekleştirdik. Belediye personelimizle, halkımızla, belediye başkan yardımcılarımızla ve belediye meclis üyelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hizmet etmek için çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerçekleştireceğimiz toplantıda görüşülen konuların şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.