Belediye karavan otopark ücretini belirledi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında toplanan Bartın Belediye Meclisi Üyeleri, temmuz gündemi çerçevesinde 11 maddeyi görüşüp karara bağladı. Meclisin temmuz toplantısında İnkum Güzelcehisar Yenimahalle İl Özel İdare Dinlenme Tesislerinin karşısında bulunan Bartın Belediyesi otoparkları karavan otopark ücreti de belirlendi. Söz konusu otopark alanı ücretleri karavanlar için günlük 80 TL, alan uygun olduğunda otomobiller için günlük 7 TL, kamyon ve otobüsler için günlük 15 TL oldu.

Belediye karavan otopark ücretini belirledi

Bartın Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı Belediye Meclis Salonunda 2 oturumda gerçekleştirildi. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında yapılan toplantıda toplam 11 gündem maddesi görüşüldü. Gündemde 7 yeni konu bulunurken, 4 madde ise Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nda komisyonlara havale edilen konuları içerdi. Gündemde yer alan 7 yeni konunun biri kabul edilirken, bir madde ise Meclise verilen arada komisyonda görüşülerek Meclis 2.Oturumunda onaylandı. Yeni gündem maddelerinin görüşülmesinin akabinde de komisyonlardan gelen 4 madde değerlendirilerek kabul edildi.

Akın’a protokol imza yetkisi

Bartın Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı Birinci Oturumunda gündemin 1.maddesinde yer alan Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin 2021 yılı yatırım programında yer alan Bartın ili merkezinde yapılacak olan yeraltı tesis çalışmalarıyla ilgili protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülerek kabul edildi. Gündemin 2.maddesinde yer alan İnkum Güzelcehisar Yenimahalle İl Özel İdare Dinlenme Tesislerinin karşısında bulunan Bartın Belediyesi otoparkları karavan otopark ücretinin belirlenmesi talebi Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

3 madde İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi

Gündemin 3.maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan, Orduyeri Mahallesi, tapuda 619 ada, 30 nolu parselin satış talebi, gündemin 4.maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait, Gölbucağı Mahallesi, tapuda 2 ada, 57 nolu parselin satış talebi ve Gündemin 5.maddesinde yer alan Demirciler Mahallesi, tapuda 404 ada, 96, 116 ve 117 parsel no.lu taşınmazlar üzerinde nazım ve uygulama imar planı değişikliği talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

4 madde kabul edildi

Gündemin 6.maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Bartın Belediyesi sınırları ile mücavir alan sınırları içerisinde yer alan genel aydınlatma kapsamında yer alan trafo, bask, direk vb teçhizatlar için 2021 yılı için yer tahsis ücretlerinin belirlenmesi talebi, gündemin 7.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan, Tuna Mahallesi, tapuda 1238 ada, 3 nolu parselin satış talebi, gündemin 8.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan, Orduyeri Mahallesi, tapuda 429 ada, 186 nolu parselin satış talebi ve gündemin 9.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan, Orduyeri Mahallesi tapuda 32 ada 31 numaralı parselin satış talebi kabul edildi.

2 madde komisyonlara havale edildi

Gündemin 10.maddesinde yer alan 1/5000 ölçekli revizyon +ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon + ilave uygulama imar planları plan açıklama raporunda belirtilen T2 Ticaret Alanı tanımına plan notu ilavesi talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. Gündemin 11.maddesinde yer alan Bartın Merkez ve İnkumu tatil beldesinde trafik sıkıntısının rahatlatılması adına çözüm önerileri üretilmesiyle ilgili çalışma yapılması talebi Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edildi.

Karavan otopark ücreti belirlendi

Tüm gündem maddelerinin görüşülmesiyle birlikte Meclise ara verilerek, Plan Bütçe Komisyonu’nu toplandı. Bartın Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı İkinci Oturumunda ise gündemin 2.maddesinde yer alan Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen İnkum Güzelcehisar Yenimahalle İl Özel İdare Dinlenme Tesislerinin karşısında bulunan Bartın Belediyesi otoparkları karavan otopark ücretinin belirlenmesi talebi görüşüldü. Söz konusu otopark alanı ücretleri karavanlar için günlük 80 TL, alan uygun olduğunda otomobiller için günlük 7 TL, kamyon ve otobüsler için günlük 15 TL olarak Mecliste onaylandı.

Akın: “Hayırlı olmasını diliyorum”

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Cemal Akın; “Bartın Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantımızı Belediye Meclis Üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Belediye personelimizle, halkımızla, Belediye Başkan Yardımcılarımızla ve Belediye Meclis Üyelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz toplantımızın şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.