Belediye Denetim Komisyonu Üyelerini seçti

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncoğlu başkanlığındaki 2024'ün ilk toplantısında 29 maddeyi görüşüp karara bağlayan Bartın Belediye Meclis Üyeleri Denetim Komisyonu Üyelerini seçti. Komisyona AK Parti'den Secaattin Aykan, Canan Çavuşoğlu, MHP'den Tuncay Maden, CHP'den Ümran Bayraktar, bağımsızlardan Hüseyin Taner Çetin seçildi.

Belediye Denetim Komisyonu Üyelerini seçti

Bartın Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı 04 Ocak 2023 Perşembe günü saat 16.00’ da Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. 29 gündem maddesinin görüşüldüğü 2 oturumda yeni yılın ilk toplantısında yeni gündem maddelerinin yanı sıra Aralık Ayı Meclis Toplantısında komisyonlara havale edilen maddeler de görüşüldü. Meclis Toplantısında 16 yeni gündem maddesi bulunurken, 13 gündem maddesi de Aralık ayı toplantısında komisyonlara havale edilen maddeleri içerdi.

İlk 2 Madde Kabul Edildi

Açılış ve yoklamanın ardından Meclis gündemine geçildi. Gündemin 1.maddesinde yer alan Belediye Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kayıt altına alınması konusu ve gündemin 2.maddesinde yer alan Belediye Meclisi toplantılarının her ayın ilk haftası yapılması ve tatil edilip edilmeyeceği hususları görüşülerek karara bağlandı.

Denetim Komisyonuna Üye Seçimi Yapıldı

Gündemin 3.maddesinde yer alan Bartın Belediyesi’nin 2023 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için komisyon oluşturulması ve gerektiğinde diğer kamu kuruluşlarından katılacak üyelere ödenecek ücretin belirlenmesi talebi değerlendirildi. Madde kapsamında Denetim Komisyonuna üye seçimi yapıldı. Yapılan seçimler sonucunda Secaattin Aykan, Canan Çavuşoğlu, Tuncay Maden, Ümran Bayraktar ve Hüseyin Taner Çetin Denetim Komisyonuna seçildi.

5 Madde Plan ve Bütçe Komisyonuna Gönderildi

Gündemin 4.maddesinde yer alan Meclis Başkan ve üyelerine meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları günler için ödenecek ücretin belirlenmesi talebi, gündemin 5.maddesinde yer alan Bartın Belediyesi Zabıta Personeline 2024 yılı için ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi talebi, gündemin 6.maddesinde yer alan Bartın Belediyesi İtfaiye Personeline 2024 yılı için ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi talebi, gündemin 7.maddesinde yer alan harcırah bedelinin belirlenmesi talebi ve gündemin 8.maddesinde yer alan Bartın Belediyesi Sözleşmeli olarak çalıştırılan Bilgisayar Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi, Ulaşım Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Şehir Plancısı, Dekarotör, Biyolog, Programcı, Arkeolog, Sanat Tarihçisinin sözleşmelerinin yenilenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi talebi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

8 Madde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi

Gündemin 9.maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Tuna Mahallesi, tapuda 332 ada, 21 numaralı taşınmazın satış talebi, gündemin 10.maddesinde yer alan Tuzcular Mahallesi, Şehirlerarası otobüs terminaline QNB Finans Bankası Bartın Şubesi tarafından para çekme makinası (ATM) konulması için izin talebi, gündemin 11.maddesinde yer alan Esenyurt Köyü, tapuda 113 ada, 1 parsel üzerinde "Pazar Alanı" amacıyla hazırlatılan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik inceleme raporu doğrultusunda yeniden görüşülerek karara bağlanması talebi, gündemin 12.maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Kırtepe Mahallesi, tapuda 169 ada, 21 ve 22 numaralı taşınmazların satış talebi, gündemin 13.maddesinde yer alan Esentepe Mahallesi, tapuda 753 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın güneyinde yer alan park alanı içerisinde "Trafo Alanı" ayrılması amacıyla hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik inceleme raporu doğrultusunda yeniden görüşülerek karara bağlanması talebi, gündemin 14.maddesinde yer alan Balamba Mahallesi, tapuda 986 ada, 80 parsel üzerinde "Resmi Kurum Alanı" amacıyla hazırlatılan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik inceleme raporu doğrultusunda yeniden görüşülerek karara bağlanması talebi, gündemin 15.maddesinde yer alan Şiremirtabaklar Köyü, tapuda 192 ada, 5 parsel ve yakın çevresi Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ve gündemin 16.maddesinde yer alan ilimiz Merkez ilçe, Kutlubeydemirci Köyü’nün Mahalle olma talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Komisyonlardan Gelen Maddeler Değerlendirildi

Gündemin 17.maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, İlimiz Karaçay Mahallesi, 594. Sk. No:1-3 (tapuda 1297 ada, 1 parsel) sayılı yerde bulunan “Villapark”  isimli işyerinin bulunduğu alanın içkili yer bölgesi olarak belirlenmesi talebi ile ilgili komisyon raporu kabul edildi. Gündemin 18.maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Bartın Limanı Uygulama Yönetmeliği ve Hizmet Tarifesinde değişiklik yapılması talebi görüşülerek, kabul edildi. Gündemin 19.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi, tapuda 642 ada, 6 ve 7 parsel numaralı taşınmazların satış talebi, gündemin 20.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi, tapuda 491 ada, 8 ve 10 parsel numaralı taşınmazların satış talebi, gündemin 21.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gecen Mahallesi, tapuda 109 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Ticaret + Konut Alanı" fonksiyon değişikliği yapılması amacıyla hazırlanan Nazım ve Uygulama imar planı değişikliği talebi kabul gördü.

Komisyon Raporları Kabul Gördü

Gündemin 22.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Köyortası Mahallesi, tapuda 254 ada, 26 parsel numaralı taşınmazın satış talebi, gündemin 23.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Balamba Mahallesi, tapuda 1360 ada, 6 ve 7 parsel numaralı taşınmazların satış talebi, gündemin 24.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait Tuna Mahallesi, tapuda 1578 ada 1 parsel numaralı taşınmazın cami alanı olarak Bartın İl Müftülüğü adına bedelsiz devri talebi, gündemin 25.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Gecen Mahallesi, tapuda 140 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın satış talebi, gündemin 26.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi, tapuda 429 ada, 197 parsel numaralı taşınmazın satış talebi, gündemin 27.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Gecen Mahallesi, tapuda 136 ada, 16 parsel numaralı taşınmaz üzerinde 18. Madde sınırının yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik inceleme raporu doğrultusunda yeniden görüşülerek karara bağlanması talebi, gündemin 28.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karaköy Mahallesi, tapuda 1630 ada, 4 parsel numaralı taşınmaz üzerinde kurulu olan baz istasyonunun uygulama imar planına işlenmesi ve yapı ruhsatı verilmesi talebi ve gündemin 29.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 23. Bölge Müdürlüğünden gelen Bartın 1/1000 ölçekli Revizyon + İlave Uygulama İmar Planında “Taşkına Maruz Alan” sınırları içerisinde kalan alanların talveg haritaları görüşülerek, kabul edildi.

Meclis 2 Oturumda Gerçekleştirildi

Tüm maddelerin görüşülmesinin ardından Meclis’e 20 dakika ara verilerek, 3 madde ilgili komisyonlarda değerlendirildi. Bartın Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısının 1.Birleşiminin 2.Oturumunda ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Bartın Belediyesi Sözleşmeli olarak çalıştırılan Bilgisayar Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi, Ulaşım Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Şehir Plancısı, Dekarotör, Biyolog, Programcı, Arkeolog, Sanat Tarihçisinin sözleşmelerinin yenilenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi talebi değerlendirildi. İlgili madde komisyon raporu doğrultusunda kabul edildi. 2.oturumun 2.maddesinde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Esenyurt Köyü, tapuda 113 ada, 1 parsel üzerinde "Pazar Alanı" amacıyla hazırlatılan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik inceleme raporu doğrultusunda yeniden görüşülerek karara bağlanması talebi de kabul gördü. 2.oturumun 3.maddesinde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Balamba Mahallesi, tapuda 986 ada, 80 parsel üzerinde "Resmi Kurum Alanı" amacıyla hazırlatılan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik inceleme raporu doğrultusunda yeniden görüşülerek karara bağlanması talebi görüşüldü. İlgili madde yeniden aynı komisyona havale edildi. Tüm gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantıda son olarak Şubat 2024 Meclis Toplantısının 1 Şubat Perşembe günü saat 16.00’da yapılması kararlaştırıldı.