Belediye'de bu projeye ortak

Bartın Belediyesi'nin proje ortağı olduğu Avrupa Birliği (AB) IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamında hazırlanan 'İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri Bartın'da Taşkın ve Su Kıtlığı Risklerinin Azaltılması(BİRUS)' - 'Climate Change Adaptation Strategies: Reducing the Risks of Flooding and Water Scarcity in Bartın' projesiyle Bartın'da taşkın ve su kıtlığı risklerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Belediye'de bu projeye ortak

18 ay sürecek olan proje ile iklim değişikliğine bağlı olarak taşkın ve su kıtlığı problemlerini sıkça yaşayan Bartın ilinde iklim değişikliği etkilerinin en aza indirilmesi yönünde çalışmalar yürütülecek. Haritalama, mobil gözlem platformu, erken uyarı sistemi, yağmur suyu hasadı ve yeşil çatı çözümleri gibi uygulamaların hayata geçirileceği proje Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı desteği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında yüzde 82’si hibe ve yüzde 18’i de 3 kurum tarafından karşılanmak kaydıyla toplamda 484 bin 832 Euro bütçeye sahip olacak.

“Bu Proje Şehrimiz İçin Çok Önemli”

Projenin Bartın için büyük önem taşıdığını belirten Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, şu ifadeleri kullandı; “Çevre Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanlığı tarafından Türkiye’de yerel ve bölgesel düzeyde iklim değişikliğine uyum eylemlerinin uygulanmasını desteklemek amacıyla İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı(CCAGP) çağrısında bulunuldu. Bu kapsamda da Bartın Belediyesi olarak Bartın Üniversitesi ve Bartın İl Özel İdaresi ile ortak proje geliştirdik. İlimizde sel ve kuraklık risklerinin azaltılmasını hedefleyen 3 kurumun ortaklaşa gerçekleştirdiği bu proje şehrimiz için çok önemli. 3 kurumun proje kapsamında görev ve sorumluluklarını belirledik. 2021 yılı Ocak Ayı Belediye Meclis Toplantı gündemine “Bartın Çayı Havzası İçin Taşkın Erken Uyarı Sistemi Geliştirilmesi” konusunu getirmiştik. Proje işbirliği protokolünü imzalamak üzere Meclis Üyelerimiz tarafından Belediye Başkanı’na yetki verilmişti. Bu yetki kapsamında gerekli imzalar atılarak, proje ile ilgili süreç başladı.

“Kurulacak Olan Sistem İle Erkenden Önlem Alma Fırsatı Olacak”

Geliştirilen projeyle ‘Taşkın Erken Uyarı Sistemi’ kurarak erkenden önlem alma fırsatı olacak. Bartın Çayı havzası sensörlerden oluşan istasyon ağı ile donatılacak. Gelen veriler anlık olarak ana bilgisayarda işlenecek. Taşkın sularının geçici olarak depolanabileceği alanların haritalanarak su geciktirme planları hazırlanacak. Ayrıca su kıtlığının etkilerini azaltabilmek amacıyla yeşil çatı ve yağmur suyu toplama uygulamaları yapılacak. Yapılacak olan bu çalışmalar ve proje detaylarını anlatabilmek için bilgilendirme toplantıları da gerçekleştirilecek.

“4 Ana Başlıkta Aktivite Belirlendi”

Proje kapsamında her kurumun görev ve sorumlulukları belirlendi. Biz birinci olarak  “Bartın Çayı Havzası İçin Taşkın Erken Uyarı Sistemi Geliştirilmesi” aktivitesi adı altında mobil izleme platformu ve erken uyarı sisteminin oluşturulması(Erken uyarı sistemi ve mobil izleme platformuna öneri sunma),  ikinci olarak İklim Değişikliği Uyum Stratejileri Üretmek İçin Haritalama ve Planlama Çalışmalarının Yürütülmesi aktivitesi adı altında sayısal haritaların temini(kullanılır su kaynakları, keson su kuyuları, kurulu yağmur hasadı yapıları ve çatı bahçesi uygunluk bilgileri),üçüncü olarak Yağmur Suyu Hasadı ve Yeşil Çatı Çözümlerinin Pilot Uygulamalarının Yapılması aktivitesi adı altında Bartın kent yerleşiminde Bartın Belediyesi’ne ait kamusal alanda yağmur suyu hasadı sistemi kurulumu (yer seçimi, yağmur oluklarının depoya bağlanması, yağmur deposunun kurulması ve bakım/izleme), Bartın Belediyesi’ne ait yapı/yapılarda 100 m2’lik yeşil çatı uygulaması(yer seçimi, çatı yalıtımı, yeşil çatı inşası ve bakım/izleme) ve dördüncü olarak İklim Değişikliğinin Etkileri ve Mücadelesi İle İlgili Farkındalık Toplantıları aktivitesi adı altında yer organizasyonu, duyuru (müteahhitlere yapılacak farkındalık eğitimin organizasyonu), açılış toplantısı, konferans, çalıştay (etkinliklerin billboardlarda ve belediye bülteninde tanıtımı, basın açıklamalarının hazırlanmasına katkı) gibi alanlarda projeye katkı sağlayacağız. Proje süresi boyunca da Belediyemizde görevli 6 kişiden oluşan teknik personelimizin maaşları proje kapsamında ödenecek. Bu proje ile kurumsal kapasite, kamu yararına bilimsel çalışmalara katkı, sel ve taşkın sorununa stratejik çözüm, stratejik plana uygun faaliyet ve eylemler, farkındalık gibi faydalar hedefleniyor. Projenin ilimiz için hayırlı olmasını diliyor, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum."