Batı Karadeniz Bölgesinin endüstri mirası ögeleri tespit edildi

Batı Karadeniz Bölgesinin endüstri mirası ögeleri tespit edildi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)’nın Doğa ve Kültür Turizminin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (TURİZM SOP) kapsamında başlattığı “TR81 Batı Karadeniz Bölgesi Endüstri Mirası Ögelerinin Araştırılmasıçalışması tamamlandı.

Raporda, dünyada, ülkemizde ve Batı Karadeniz Bölgesinde endüstriyel mirasın tarihsel gelişimi, endüstri mirasına konu alanlarda teknolojik durum ve gelişmeler, endüstri mirasının getirdiği sosyokültürel imkânlar, endüstri mirasının sanat ve edebiyata yansıması, kentleşme ve mimariye etkileri, bölgenin endüstriyel gelişimine ışık tutan yasa ve düzenlemeler ile endüstriyel miras konusunda uluslararası, ulusal ve bölgesel politika ve stratejiler gibi hususlara yer verildi.

 

Çalışma, yoğun şehirleşme içerisinde yitip giden sanayi yapıları ve endüstri mirası ögelerini tespit etmeye, endüstriyel mirasın korunması hususunda yerelde farkındalık oluşturulmasına, mevcut ve atıl olan unsurlar ile gelecekte ortaya çıkacak endüstriyel yapıların yeniden işlevlendirilmesi ve fonksiyon kazandırılması ile kent benliğinin korunmasına da katkı sunmak amaçlandı.

BAKKA tarafından yapılan açıklamada çalışma ile ayrıca bölgenin bu alandaki marka değerinin ortaya koyulması, bölgede yeni bir turizm türü olan endüstri mirası turizmine ev sahipliği yapması için bölgedeki aktörlerde farkındalık oluşturulması ve yerel halkın konu kapsamında bilinçlendirilmesi hedeflendiği belirtildi.

 

Bu doğrultuda bölgenin endüstri mirası potansiyeli ve envanteri ortaya koyulurken çalışmanın ilerleyen yıllarda yapılacak çalışmalara da ışık tutacağı ve yol gösterici olacağı vurgulandı.