BARÜ, uluslararası iş birliği ağını genişletti

Bartın Üniversitesi (BARÜ) uluslararasılaşma hedefi kapsamında hazırladığı Erasmus+ KA171 Projesinin kabul edilmesiyle eklenen yeni ülkelerle birlikte iş birliği ağını Güney Amerika'dan Uzak Doğu Asya'ya kadar genişletmiş oldu.

BARÜ, uluslararası iş birliği ağını genişletti

Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki ülkelere öğrenci ve personel hareketliliği imkânını sunan Erasmus+ KA171 Programı kapsamında kabul edilen projeler açıklandı. Uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda 26 ülkeden 80 üniversite ile iş birliğine giden Bartın Üniversitesi (BARÜ) Erasmus+ KA171 Programı ile kabul edilen projesiyle güçlü bir adım daha atmış oldu.

İlk olarak 2022 yılında 75 bin Euro hibe alarak 6 ülke ile Erasmus ICM ortaklıkları kuran BARÜ, 2023 yılında ülke sayısını 11’e, destek miktarını ise 88 bin 730 Euro’ya çıkardı. Böylece BARÜ, Erasmus+ KA171 Programı ile Malezya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Moldova, Ukrayna, Azerbaycan, Filistin, Şili, Kenya ve Güney Afrika’daki yükseköğretim kurumlarıyla eğitim-öğretim deneyimlerini artırmaya yönelik çalışmalar yapacak.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, uluslararasılaşma noktasında üniversitede önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek “72 farklı ülkeden öğrencileriyle geleceğe kararlı adımlarla ilerleyen Üniversitemizde, aynı zamanda öğrencilerimizin ve insan kaynağımızın yetkinliklerini artırmaya yönelik gayret gösteriyoruz” dedi.

Üniversite olarak uluslararası hareketlilik konusunda önemli ilerleme sağladıklarını da kaydeden Rektör Uzun, “Hazırladığımız uluslararası projeler ve yaptığımız ikili iş birliği anlaşmalarıyla eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme süreçlerindeki niteliği daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Bilimsel alanda her geçen gün daha da artan yetkinliğimizi paydaşlarımızla iş birliği ve güç birliği yaparak ileriye taşıyoruz. Bu düşüncelerle daha iyiye ulaşma doğrultusundaki destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Kurumsal ilerleyişimize sundukları katkılar dolayısıyla Erasmus Kurum Koordinatörümüz Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yirmibeş ile birlikte tüm akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Erasmus ICM Programı Nedir?

Bu program ile öğrencilerinin ve personelinin Erasmus programıyla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarında eğitim alarak farklı bir ülkedeki eğitim-öğretim ortamını deneyimleme ve kazanımlarını artırmaları amaçlamaktadır. Bu fırsat, yükseköğretim öğrencilerinin ve personelinin yurt dışında öğrenim görmelerine imkân sağlar. Faaliyetin temel amaçları öğrencilerinin kişisel gelişimlerini ve istihdam edilebilirlikleri ile birlikte personelin mesleki gelişimini desteklemek, yükseköğretim kurumlarının kapasitelerini ve uluslararası boyutunu geliştirmek olarak belirlenmiştir.