BARÜ, sözleşmeli destek personeli alacak

Bartın Üniversitesi birimlerine  Destek Personeli pozisyonunda 1 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İlana başvurular, 22 Temmuz 2024 mesai bitiminde sona erecek. Adaylar başvurularını şahsen yapabileceği gibi posta yoluyla da gerçekleştirebilecek. Postada yaşanacak gecikmelerden Üniversite sorumlu olmayacak.

BARÜ, sözleşmeli destek personeli alacak

 

Erkan Hızoğlu

 

Bartın Üniversitesi, birimlerinde Destek Personeli pozisyonunda görevlendirmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvuru yapacak adaylarda öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, 2022-KPSS lisans mezunları için KPSS P94 puanına sahip olmak şartı aranacak.

Ayrıca yine adaylarda Ortaöğretim (Lise ve dengi) okul mezunu olmak, Temizlik, basit bakım-onarım, taşıma ve ısıtma hizmeti işlerini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, en az fiilen 150 gün “6113.10 Bahçıvan” meslek kodu ile en az fiilen 150 gün “İnşaat” meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek, askerliğini yapmış veya muaf olmak şartı aranacak.

Vardiya sistemi uygulanacak olan bu pozisyonda istihdam edilecek kişi ilanda aranılan nitelikler haricinde ihtiyaca binaen temizlik, basit bakım, taşıma ve ısıtma hizmetlerinin yanı sıra mevsime bağlı olarak kış dönemi inşaat işlerinde basit bakım onarım hizmetlerinde yaz dönemi ise bahçe bakım ve peyzaj işlerinde çalıştırılacak.

22 Temmuz’da sona erecek başvuruların ardından nihai sonuçlar, 2 Ağustos 2024 tarihinde Bartın Üniversitesi’nin resmi internet adresinde yayımlanacak.

Başvuru Yeri

Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekiyor. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Bartın Üniversitesi sorumlu olmayacak.

Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Rektörlük Binası 1. Kat Personel Daire Başkanlığı İdari Tayin Şubesi Müdürlüğü 74100 Merkez/Bartın” adresine evraklarını gönderecek.

Adaylardan istenen belgeler

Başvuru yapacak adaylardan eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, Öz Geçmiş, 2022 KPSS sonuç belgesi, 1 adet Fotoğraf, Adli Sicil Belgesi, Askerlik Durum Belgesi veya Askerlik Terhis Belgesi, Kimlik Fotokopisi, Diploma Fotokopisi veya Mezun Belgesi, Tecrübe Belgesi (SGK Hizmet Dökümü), tüm pozisyonlar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ilişkin resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış durum bildirir sağlık kurulu raporu isteniliyor. Sağlık kurulu raporu sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecek.

Diğer açıklamalar ve önemli hususlar

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 ay içerisinde feshedilecek.

657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacak. Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecek.

Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekiyor.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etme zorunluluğu bulunuyor.

Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecek.

Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecek.

Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecek.

Yerleştirme işlemleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacak.

İlan edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecek.

Yapılan sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde; mezuniyet notu yüksek olana, bunların da eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana öncelik verilecek.

Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacak.

KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacak.

Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecek.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecek. Bu kişilere Üniversite tarafından bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek.

Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacak.

Üniversite, ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin yapıldığı tüm ilçe yerleşkelerine kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahip olacak.