BARÜ'nün yeni 'Görsel Kimlik Kılavuzu' yayında

Bartın Üniversitesinin yeni sözel işareti 'BARÜ' ile birlikte 'Görsel Kimlik Kılavuzu' da yenilenerek uygulanabilir sade formatıyla yayına alındı.

BARÜ'nün yeni 'Görsel Kimlik Kılavuzu' yayında

Bartın Üniversitesi (BARÜ) İletişim Koordinatörlüğü tarafından iç ve dış paydaşların görüşleri alınarak gerçekleştirilen uzun soluklu çalışmaların ardından “Görsel Kimlik Kılavuzu” yeniden hazırlandı. Üniversitenin yeni sözel işaret kısaltması “BARÜ” ile birlikte başlayan çalışmalar, tüm görsel unsurlar dikkate alınarak kurumsal logotype tasarımı üzerinden inşa edildi.

Titiz bir çalışmanın ürünü olarak İletişim Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Şahin Dursun tarafından hazırlanan kılavuz, tüm tasarım öğelerinin kullanım biçimlerini açıklayan bir yapıda sunuldu. BARÜ kimliği üzerinden temellendirilen çalışmayla amblem, logo, logotype, renk, tipografi gibi temel bileşenler ile bunların tasarım uygulamalarını kapsayan ve tüm iletişim ortamları için görsel iyileştirmeleri içeren düzenlemeler de yapıldı.

Bütünlüklü bir strateji oluşturularak tüm unsurlarıyla kurumsal imajın doğru ve etkili yansıtılması noktasında gayret gösterildiği çalışmayla varoluşun kalbinde yer alan iletişimin sürdürülebilir ve sağlıklı bir zeminde yürütülmesi hedefleniyor.

2021 yılında taslak olarak hazırlanan görsel kimlik kılavuzu, paydaş görüşlerinin ardından uygulanan yeni tasarım çözümleriyle 2022 yılında iyileştirilmiştir. Yapılan düzenlemelerle daha da güçlendirilen bu rehberin tam genişletilmiş ilk versiyonu yayına alınmıştır.

BARÜ Görsel Kimlik Kılavuzuna https://gorselkimlik.bartin.edu.tr/ adresinden ulaşarak, ihtiyaç duyulan uygulama örnekleri hakkında bilgi alabilir ya da uygulamaların farklı formatları indirilerek düzenlenebilir.