BARÜ'de TYÇ logosu alan 10 programa 'Avrupa Vizesi' çıktı

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) kalite güvencesi onaylanarak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu almaya hak kazanan program sayısı 10'a yükselerek, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almayı başardı.

BARÜ'de TYÇ logosu alan 10 programa 'Avrupa Vizesi' çıktı

 

 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirilen Bartın Üniversitesinde (BARÜ) Avrupa vizesi alan program sayısı 10’a yükseldi. Böylece TYÇ kapsamına alınan programların öğrenme kazanımlarına dair kalite güvenceleri onaylandı.

Yeni yayımlanan listede BARÜ Edebiyat Fakültesinden “Felsefe”, “Tarih” ve “Türk Dili ve Edebiyatı” programları ile Eğitim Fakültesinden “Fen Bilgisi Öğretmenliği” ve “Resim-İş Öğretmenliği” yer aldı. BARÜ Eğitim Fakültesinde “İlköğretim Matematik Öğretmenliği (2023)”, “Sınıf Öğretmenliği (2023)” “Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (2023)” ve “Türkçe Öğretmenliği (2021)” ile Fen Fakültesinden “Moleküler Biyoloji ve Genetik (2023)” programları ise daha önce veri tabanına işlenmişti.

TYÇ logosu ilk kez Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak

TYÇ logosuna sahip programlar bu yıl ilk kez Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada aralarında BARÜ’nün de olduğu 109 üniversiteden lisans ve ön lisans programları yayınlanacak kılavuzda ilk defa Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu kullanılacak. Böylece kalite güvencesi onaylanmış programların görünürlüğü daha fazla sağlanarak üniversite tercihi yapacak öğrencilerin karar verme süreçlerinde değerlendirmeleri için önemli bir faktör olarak sunulmuş olacak.

Diplomalara işlenecek, yurt dışı tanınırlık kolaylaştırılacak

TYÇ logosuna sahip programlardan mezun olan öğrenciler için önemli fırsatlar sunuluyor. YÖK’ün Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) ile uyum çalışmaları kapsamında 23 Aralık 2021 tarihinden itibaren gerekli şartları sağlayan yükseköğretim programlarına mezuniyet belgelerinde TYÇ logosu kullanım hakkı veriliyor. Mezuniyet belgesinde TYÇ logosu bulunması ile mezunların diplomaları yurt dışında daha hızlı tanınıyor, istihdam imkânları artıyor. Ayrıca TYÇ logosu, yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı olarak doğrudan tanınmasında ve yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlıyor.

Titiz bir değerlendirme sürecinin ardından programların yeterliliği tescilleniyor

Yükseköğretim mezuniyet belgelerinde TYÇ logosunun kullanılabilmesi için öncelikle ilgili programın Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilmiş veya tanınmış akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması, program yeterlilik formunun ilgili yeterlilik tür belirleyicisi ile uyumlu olması ve yeterliliğin Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) uhdesinde yürütülen Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanında yer alması gerekiyor.

YÖKAK tarafından yetkilendirilmiş akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş yükseköğretim programları, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda TYÇ Kurulu gündemine alınması için MYK’ya iletiliyor ve TYÇ Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunan yükseköğretim programları mezuniyet belgelerinde TYÇ logosu kullanım hakkına sahip oluyor.

“BARÜ’de TYÇ logosu alan program sayıları artmaya devam edecek”

BARÜ bünyesinde çalışmalarda kaliteyi merkeze aldıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “Kalite süreçlerinin içselleştirilmesi, tabana yayılması ve bu durumun kültürel pratiğe dönüşmesi konusunda tüm bileşenlerimizle birlikte emek yoğun bir gayret içerisindeyiz. Tüm süreçlerimizi Yükseköğretim Kurulumuzun sürekli gelişim ve öğrencilerimizin evrensel yeterliliklere ulaşması noktasında teşvikleriyle hayata geçiriyoruz. Gösterilen gayretlerle Üniversitemizde TYÇ logosu alan program sayılarının artmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu doğrultuda değerli katkıları ve destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a, YÖKAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ümit Kocabıçak’a, YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca uluslararası ölçekte tanınan, etkin ve saygın bir kurum olma sürecindeki değerli teşvikleri için MYK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Mustafa Necmi İlhan’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. (Haber Merkezi)