BARÜ'de gündem Türkiye Yüzyılı'na değer katmak

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) bir ay boyunca devam eden toplantılarda sürdürülebilir gelişim hedefleri gözden geçirilerek daha iyiye ulaşma doğrultusunda değerlendirmeler yapıldı.

BARÜ'de gündem Türkiye Yüzyılı'na değer katmak

Bartın Üniversitesi (BARÜ) bünyesinde bulunan 9 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün akademik kurul toplantıları tamamlandı. BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un katılımıyla gerçekleştirilen 14 ayrı toplantıda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı konularında planlamalar gözden geçirildi. Akademik birimlerin gelişim süreçlerinin aktarıldığı kurullarda, ayrıca ulusal ve uluslararası sıralamalarda gösterilen başarının sürdürülebilir şekilde geleceğe taşınması konusunda stratejiler de ele alındı.  

Sürekli iyileştirme odağında yapılacaklar değerlendirildi

Fakülte ve bölümlerin yürüttüğü projeler, güncel çalışmalar, mezun öğrenciler ile ilişkilerin ele alındığı kurullarda kalite ve sürdürülebilirlik ekseninde belirlenen hedeflere yönelik değerlendirmeler yapıldı. Toplantılarda, kalite güvencesi sisteminin sürekli iyileştirilmesine dayanan bir dizi faaliyetle şekillenen 2024-2028 Stratejik Plan çerçevesinde tüm paydaşların yer aldığı kapsamlı bir yaklaşımın benimsenmesi vurgulandı. Bununla birlikte Türkiye Yüzyılı’nda söz sahibi gençler yetiştirme doğrultusunda yenilikçi metotlar, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında kapasite geliştirmeye yönelik beklentiler dile getirildi.

Bölgesel kalkınmada katma değeri yüksek gelişmeler aktarıldı

Kalite süreçlerinin içselleştirilmesi, tabana yayılması ve bu durumun kültürel pratiğe dönüşmesi konusunda tüm bileşenleriyle uyum içerisinde çalışan BARÜ’de ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ ile birlikte devam eden projeler de gündeme alındı. ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanına yönelik stratejilerin adım adım ilerletildiği BARÜ’de elde edilen kazanımların artırılarak geleceğe aktarılması noktasında gösterilecek iradenin önemine dikkat çekildi. Toplantılarda öğrenci projeleri, iklim değişikliğine uyum ve dayanım, sıfır atık, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler gibi başlıklar da konuşuldu.

“Hep birlikte daha güçlü Türkiye için gayret gösteriyoruz”

Akademik kurul toplantılarını değerlendiren Rektör Uzun, BARÜ’nün tüm bileşenleriyle birlikte ülkemizin gelişim stratejileri doğrultusunda önemli çalışmalara imza attığını kaydetti.

Rektör Uzun, “Öğrenci odaklı vizyonumuz doğrultusunda 2024 yılı akademik kurul toplantılarında öğretim elemanlarımızla bir araya gelerek birimlerimizin mevcut durumlarını değerlendirdik. Kurum kültürü haline gelen kalite anlayışıyla birlikte eğitim ve araştırma faaliyetlerimizi uluslararası standartlara çıkararak Üniversitemizdeki bilim iklimini güçlendirdik. Tüm paydaşlarımızla birlikte elde ettiğimiz başarılar ve öz potansiyelimize olan inancımızla yolculuğumuzu kararlıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu düşüncelerle yükseköğretim kurumları arasındaki küresel rekabette ‘biz de varız’ diyerek göstermiş oldukları gayret ve sürece katkıları için her bir bileşenimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.