BARÜ 26 ALANDA EN İYİLER ARASINDA

Bartın Üniversitesi (BARÜ) TÜBİTAK tarafından hazırlanan raporda, ihtisaslaşma hedeflerini de kapsayan 26 araştırma alanında en iyi üniversiteler arasına girerken, 2 alanda ise Türkiye'de birincisi oldu.

BARÜ 26 ALANDA EN İYİLER ARASINDA

TÜBİTAK’ın üniversitelerin teknoloji alt alanları bazında araştırma performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlayan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışması yayımlandı. Üniversitelerin kendi araştırma alanlarından hangilerinde daha başarılı olduğunu ortaya koyan bu rapora göre Bartın Üniversitesi (BARÜ) kalite göstergesinde 7 araştırma alanında en iyi 5 üniversite arasına girdi.

“İnşaat-Mimarlık” ve “İnorganik Kimya” da Türkiye’de birinci sırada

Alan bazlı karşılaştırmalardaki kalite göstergelerinde “İnşaat-Mimarlık” ve “İnorganik Kimya” alanlarında Türkiye’de birinci olan BARÜ, “Organik Kimya” ve “Bulut Bilişim” alanlarında üçüncü basamakta gösterildi. Ayrıca BARÜ, “Fizik Yüzeyler ve Arayüzler”, “İnşaat Mühendisliği” ve “Eğitim” alanlarında ise ilk beşte yer almayı başardı. “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” alanında ihtisaslaşmaya hak kazanan BARÜ’nün öne çıktığı konuların “Bölgesel Odaklı” çalışma alanlarını kapsaması da dikkat çekti.

Yetkinlik göstergelerinde 56 alanda önemli mesafe kat edildi

Yetkinlik Haritası, 132 alt araştırma alanında ayrı ayrı olacak şekilde ve 200 üniversite için alt araştırma alanları bazında çeşitli kriterlere ilişkin ham veriler hesaplanarak oluşturuldu. Bu verilerde yayın sayıları ve bu yayınlara yapılan atıf sayıları, üniversitelerin bu yayınlara katkı sağladığı akademisyen sayıları, üniversitelerin atıf açısından dünyada en fazla atıf alan ilk yüzde 10’luk dilime girmiş yayın sayıları ve üniversitelerin uluslararası iş birliği yayın sayıları gibi çeşitli ölçütler esas alındı. Bu kapsamda yapılan değerlendirmede BARÜ’nün 60 alanda girdiği 2023 yılı değerlendirmesinde 2021 yılına göre 56 alanda ilerleme sağlandığı görüldü. 23 alanda ise ilk defa göstergelerde yer almayı başaran BARÜ’nün 26 araştırma alanında hacim ve kalite yetkinlik göstergeleriyle yapılan değerlendirmede ortalamanın üstü bir performansa sahip olduğu belirlendi.

“Hedefimiz sürdürülebilir bir iyileşme ile geleceğimize değer katmak”

Sürdürülebilir büyüme hedefinde kararlı adımlar atmaya devam ettiklerini belirten BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, gösterilen ivmenin uzun soluklu gayretlerin sonucunda olduğunu söyledi.

Rektör Uzun, “Ülkemizin ve dünyanın saygın yükseköğretim kurumları arasına girmek için yoğun bir tempoda ilerliyoruz. Gurur duyulacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte bulunduğumuz yerden başlayarak ortak geleceğimize değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz ulaşılan performansı sürdürülebilir kılmak ve üzerine ekleyerek geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek. Bu düşüncelerle bölgesel odaklı çalışma anlayışıyla ülkemiz için değer üreten tüm akademik ve idari insan kaynağımızı tebrik ediyorum. Sürdürülebilir iyileşme ve kalite eksenli yolculuğumuzda bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bilim temelli kalkınma yolculuğundaki kıymetli teşvikleri için ise TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal’a ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.