Bartın'daki yatırımcı teşvik istiyor!

İl Ekonomi Toplantısına başkanlık eden Bartın Valisi Sinan Güner, 15 aydır Bartın'daki yatırımcılarla yaptığı görüşmeler sonucunda yatırımcıların Bartın'ın 5 veya 6. Teşvik bölgesine alınmasını, elektrik, doğalgaz ve suyu yüzde 20 daha ucuz kullanmayı ve SGK işveren payının devlet tarafından ödenen yüzde 6'lık kısmının destelenmeye devam etmesini istediğini söyledi. Yatırımcıların taleplerini ilgili yerlere ilettiğini ifade eden Güner, 'Yaptığımız bu çalışmanın yerelde sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarınca da sahiplenilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum' dedi.

Bartın'daki yatırımcı teşvik istiyor!

Bartın’ın ekonomik sorunlarının görüşüldüğü ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği İl Ekonomi Toplantısı Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda yatırım ve istihdam  başta olmak üzere mevcut yatırımların iyileştirilmesi, yeni yatırımların teşvikleri, yatırım alt yapısına yönelik çalışmalar,  Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içi ve (OSB) dışı yatırımlarda karşılaşılan sorunlar ve benzeri başlıklarda çeşitli konular değerlendirildi. Yaklaşık 15 aydır yatırımcılarla çeşitli vesilelerle Bartın’daki yatırımcılarla bir araya geldiğini ifade eden Vali Güner, “ “Yaklaşık 15 aydır çeşitli vesilelerle ilimiz yatırımcıları ile bir araya gelerek mevcut yatırımların durumu, ihtiyaç ve sorunları, yeni yatırımların önünün açılması, sektörel olarak en uygun yatırımların tespit edilerek yatırımcıyı bu sektörlere yönlendirme hususunda ciddi gayret sarf etmekteyiz. Son yaptığım toplantıda özelde tekstil sektörünü ilgilendiren fakat uygulanması halinde beraberinde bir çok sektöre katkı sağlayacağını düşündüğüm bir takım hususların sistematik hale getirilip gerekçelendirilmesi talimatını vermiştim. Bu çerçevede ilgili kurumlarımız sektör temsilcileriyle de bir araya gelerek öncelik sıralamasına göre ilimiz yatırım ve istihdamını arttıracak sosyo-ekonomik kalkınmamıza zemin hazırlayacak önerileri 3 başlık halinde tarafıma sunmuşlardır” dedi.

İşte yatırımcıların talepleri!

Yatırımcıların önerilerini de sıralayan Sinan Güner, “Bu öneriler; Bartın ili yatırım teşvikleri bakımından 4. Bölgededir. İlin durumunun güncellenerek 5 veya 6. Teşvik bölgesine alınması, 5510 Sayılı ve 6486 sayılı Teşvik Kanunu kapsamında SGK işveren payının devlet tarafından ödenen yüzde 6’lık kısmının 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren 5 yıllık periyotlar halinde belirlenerek desteklenmesinin sağlanması,  artan enerji maliyetlerinin rekabet gücünü azaltması sebebi ile Sanayi Sicil uygulamalarındaki elektriğin yüzde 20 ucuz kullanılması gibi, imalatta kullanılan doğalgaz ve suya da ucuz kullanım hakkı verilerek Sanayi Sicil Uygulamasının genişletilmesi, tarafıma sunulan bu öneriler teklif olarak ilgili Bakanlıklarımıza iletilmiş aynı zamanda sayın milletvekillerimizin bilgisine sunulmuştur. Yaptığımız bu çalışmanın yerelde sektör temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşlarınca da sahiplenilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.