Bartın'da ithalat ihracatı geçti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı dış ticaret istatistiklerine göre haziran ayında ülkemizde ithalat yüzde 3,8 oranında azalırken ihracat yüzde 1,3 oranında artış gösterdi. Bartın'da ise ithalattaki artış ihracattaki artışı geçti. Bartın'da haziran ayında ithalat yüzde 198,1 oranında artarken ihracat yüzde 177,4 oranında arttı.

Bartın'da ithalat ihracatı geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı dış ticaret istatistiklerini yayımladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizde ihracat 2018 yılı Haziran ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 1,3 azalarak 12 milyar 954 milyon dolar, ithalat yüzde 3,8 azalarak 18 milyar 451 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bartın’da ise ithalattaki artış ihracattaki artışı geçti. Bartın’da haziran ayında ithalat yüzde 198,1 oranında artarken ihracat yüzde 177,4 oranında arttı. Zonguldak’ta da ithalat yüzde 29,3 azalırken ihracat yüzde 16,8 oranında artış gösterdi. Karabük'te ise ihracat yüzde 7,5 oranında artarken  ithalat yüzde 10,8 oranında  azaldı.

Dış ticaret açığı azaldı
 
Dış ticaret açığı, Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 9,1 azalarak 5 milyar 497 milyon dolara geriledi.
 İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Haziran ayında yüzde 68,5 iken, 2018 Haziran ayında yüzde 70,2'ye yükseldi.
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 2,1 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,1, ithalat yüzde 5,5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,8, ithalat yüzde 3,3 azaldı.

Avrupa Birliği’ne ihracat arttı
 
Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 6 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Haziran ayında yüzde 47,5 iken, 2018 Haziran ayında yüzde 51,2 oldu.
 
En fazla ihracat yapılan ülke yine Almanya

 Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Haziran ayında 1 milyar 308 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 882 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 815 milyon dolar ile İtalya ve 627 milyon dolar ile ABD takip etti.
 
İthalatta ilk sırayı Çin aldı
 

Çin'den  yapılan  ithalat,  2018 yılı  Haziran  ayında 1 milyar 838 milyon dolar  oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 794 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 793 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 149 milyon dolar ile ABD  izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,2 oldu
 
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Haziran ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,3 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 37,6 oldu.
 
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı yüzde 13,6 oldu
 

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,9 oldu. Haziran ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,6, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 42,6 oranında gerçekleşti.