Bartın'da İlkbahar Şap Aşısı Kampanyası başladı

Bartın'da İlkbahar Şap Aşısı Kampanyası başladı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında yürütülen  2020 yılı büyükbaş hayvanlara ilkbahar şap ile LSD(Çiçek), kedi ve köpeklere kuduz aşılama kampanyası başladı. Bu yıl kedi ve köpeklerde dahil Bartın’daki tüm büyükbaş hayvanların aşılanmasının planlandığını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulsetter Bayram, 2019 yılında ise Bartın’da  204 bin 537 hayvanın aşılandığını söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında yürütülen  2020 yılı büyükbaş hayvanlara ilkbahar şap ile LSD(Çiçek), kedi ve köpeklere kuduz aşılama kampanyası başladı. Kampanyanın 15 Mayıs’ta sona ereceğini ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulsetter Bayram, “Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı kapsamında, Bartın’da 10 Şubat 2020 tarihinde başlayan büyükbaş hayvanlara Şap ve LSD(Çiçek), kedi ve köpeklere Kuduz aşılama kampanyası 15 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecektir. Aşılama kampanyasında ayrıca üç aydan büyük dişi buzağılara Brucella aşılaması ve küpesi olmayan buzağılara küpeleme çalışmaları yapılacaktır” dedi.

Genç hayvanlar daha hassas     

Şap hastalığında özellikle genç hayvanların hastalığa karşı son derece hassas olduklarını belirten Bayram şöyle devam etti:

“Şap hastalığının bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan, büyük ekonomik kayıplara neden olan, çok bulaşıcı viral bir hastalık olup, ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan bu hastalık et ve süt veriminde önemli kayıplarına neden olmaktadır. Özellikle genç hayvanların hastalığa karşı son derece hassas ve hastalık ölümle sonuçlanmakta, hastalıktan korunma yolunun ise hayvanların altı ay aralıklarla yılda iki kez (ilkbahar, sonbahar) aşılanması gerekmektedir. LSD(Çiçek) tipik olarak deride; nodüller ve yumrular ile karakterize viral bir hastalıktır. Çok ciddi ekonomik kayıplara yol açan ihbarı mecburi bir hastalıktır. Sineklerle bulaşan bu hastalıktan korunmak için sineklerle mücadele yanında sineklerin aktif olduğu dönem başlamadan hayvanlara aşılama yapılmalıdır.

Tüm hayvanların aşılanması planlanıyor

Ayrıca büyükbaş hayvanların il dışına sevklerinde şap ve çiçek, buzağı desteklemelerinde ise şap aşısının yapılmış olması zorunludur. 2019 yılında aşılama kampanyalarında ilimizde 204 bin 537 aşılama yapılmış olup, 2020 yılında ilimizde bulunan hayvanların (BB, KB, Kedi-Köpek) tamamının aşılanması planlanmaktadır. Özellikle yetiştiricilerimizin kampanya döneminde hayvanlarına aşı yaptırmaları ve aşı yapmak üzere gelen ekiplere gereken kolaylığı sağlamaları önem taşımaktadır.”