Bartın'da ilk kez süt otu ekildi

Bartın'da kaba yem ihtiyacının karşılanması ve çeşitliğin arttırılmasına yönelik tek yıllık olan ve süt otu olarak da bilinen İtalyan Çimi denemesi yapıldı. Şiremirçavuş, Şiremirtabaklar, Çeştepe ve Yeğenli Köylerinde 4 çiftçiye 5'er dekarlık olmak üzere toplam 20 dekarda ekim gerçekleştirildi.

Bartın'da ilk kez süt otu ekildi

Haber merkezi

Bartın’da kaba yem ihtiyacının karşılanması ve çeşitliğin arttırılmasına yönelik tek yıllık olan ve süt otu olarak da bilinen İtalyan Çimi denemesi yapıldı. Bu amaçla Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden demonstrasyon (deneme) için temin edilen İtalyan çimi tohumluğu "İlk adım"  çeşidi Şiremirçavuş, Şiremirtabaklar, Çeştepe ve Yeğenli Köylerinde  4 çiftçiye 5'er dekarlık olmak üzere toplam 20 dekarda ekim gerçekleştirildi. Yapılan denemeler sonucunda ilk biçimde 1 dekar alandan ortalama 900 kilo kuru ot alındı. Bartın koşullarında üç biçimin sonunda İtalyan çiminden ortalama bin 500 kilo kuru ot alınacağı tahmin ediliyor.

Bayram, Yeğenli Köyü’nde incelemelerde bulundu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulsetter Bayram denemenin yapıldığı Yeğenli Köyündeki çiftçi, Mustafa Çelik’i tarlasında ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İncelemede  Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Gönül Merve Şen Kul, Ziraat Mühendisleri Mukaddes İncetüfekçi ve Kemal Aykut, Tekniker Okan Kalafat, Yeğenli köyü muhtarı Fahri Özdemir de yer aldı.

“Yüksek verim için toprağın azotça zengin olması gerekiyor”

İncelemede  İtalyan Çimi tarımıyla ilgili bilgiler veren Abdulsetter Bayram şunları söyledi:

“İtalyan çimi en iyi gelişimi nötr veya hafif asit, iyi drenajlı ve verimli topraklarda yapar. Yüksek verim için toprağın azotça zengin olması gereklidir. Tohum ekilişi,  keseksiz ve iyi hazırlanmış bir tohum yatağına dekara 2-3 kiloyu geçmeyecek şekilde ve 1,5-2 cm'lik toprak derinliğine yapılması gerekir. Saf olarak ekilişte tahıl mibzeriyle ekilmesi önerilmektedir. Tohum ekildikten sonra toprağın nemle tutulması gelişmeyi hızlandırmaktadır. Çimler birim alandan yüksek kuru madde verimi sağlamaları ve yıl içerisinde birkaç kez gelişme göstermeleri nedeniyle topraktan fazla miktarda azot alır. Dekara atılacak azotlu gübre miktarı 15-20 kilodur.

“Sıcak dönemlerde 15 gün arayla geceleri bol sulama yapılmalı”

Çim gelişmesi ve ot veriminin arttırılması için sıcak dönemlerde 15 gün arayla geceleri bol sulama yapılmalıdır.

Bitki boyu ilimizde yapılan denemelerde ortalama 120 cm'yi bulmuştur. Hasat tarlada yüzde  50 oranında başakların polen dökmeye başladığı dönemde toprak seviyesinden 5 cm yükseklikte yapılmalıdır. Kuru şartlarda birim alandan 2-3 biçim sulu şartlarda 5-6 biçim alınır. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yapılan araştırmalara göre birim alandan elde edilen kuru ot verimi dekara 585- 2 bin 100 kilodur.  Birim alandan birden fazla biçim alınan bu çeşit; kuru ot olarak, silaj yapılarak, günlük yeşil biçilerek ve otlatma yapılarak değerlendirilmekte, içindeki protein oranı yüzde 19’u geçerek, protein oranı  yüzde 16 olan yoncaya rakip olmaktadır.  Kuru madde oranı yüzde 30-45 arasında olmasıyla besi hayvanlarında kondisyon artışı, süt hayvanlarında yüzde 20 süt veriminde artış sağlamaktadır.”