Bartın'da ihracat nisanda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Nisan ayında Bartın'da ihracat 2019'un aynı ayına göre yüzde 33,6 ithalatta yüzde 59,2 azaldı. Bartın nisanda ihracattan 2,3 milyon dolar gelir elde ederken ithalat için 0,3 milyon dolar harcadı.

Bartın'da ihracat nisanda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Ülkemizde Nisan ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,4 azalarak 8 milyar 990 milyon dolar, ithalat yüzde 25,0 azalarak 13 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında Bartın’da ihracat 2019’un aynı ayına göre yüzde 33,6 ithalatta yüzde 59,2 azaldı. Bartın nisanda ihracattan 2,3 milyon dolar gelir elde ederken ithalat için 0,3 milyon dolar harcadı. Bartın’ın komşu illerinden Zonguldak’ta da geçen yılın nisan ayına göre ihracat yüzde 5,5 artarak 52,0 milyon dolar, ithalat yüzde 223,7 artarak 114,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.  Karabük'te ise ihracat yüzde 32,8 azalarak 33,6 milyon dolar, ithalat yüzde 14,8 azalarak 41,8 milyon dolar oldu.

 Ocak-Nisan döneminde ihracat azaldı, ithalat  arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı  Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın  aynı dönemine göre yüzde 13,7 azalarak  51 milyar 662 milyon dolar, ithalat yüzde 1 artışla 69 milyar 205 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı arttı
 

Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 67 artarak 2 milyar 732 milyon dolardan, 4 milyar 564 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Nisan ayında yüzde 84,9 iken, 2020 Nisan ayında yüzde 66,3'e geriledi.
 
Dış ticaret açığı Ocak-Nisan döneminde arttı
 
Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 102,3 artarak 8 milyar 671 milyon dolardan, 17 milyar 543 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Nisan döneminde yüzde 87,4 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 74,7'ye geriledi.

İşte Nisanda imalat sanayinin toplam ihracattaki payı!
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta,  Nisan ayında imalat sanayinin payı yüzde 92,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,7 oldu. Ocak-Nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.
 
İşte Nisanda ara mallarının toplam ithalattaki payı!
 

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, Nisan ayında ara mallarının payı yüzde 73,8, sermaye mallarının payı yüzde 15,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,3 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, Ocak-Nisan döneminde ise ara mallarının payı yüzde 76 sermaye mallarının payı yüzde 13,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,4 oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya 
Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 862 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 605 milyon dolar ile ABD, 564 milyon dolar ile Irak, 400 milyon dolar ile İtalya ve 361 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1'ini oluşturdu. Ocak-Nisan döneminde de  ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 4 milyar 896 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 948 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 886 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 773 milyon dolar ile Irak ve    2 milyar 581 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1'ini oluşturdu.  
 
İthalatta ilk sırada Çin var  
İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 559 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1  milyar 435 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 202 milyon dolar ile Rusya, 746 milyon dolar ile ABD ve 588 milyon dolar ile Güney Kore izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,8'ini oluşturdu. Ocak-Nisan döneminde de ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 6 milyar 577 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 376 milyon dolar ile Rusya, 6 milyar 356 milyon dolar ile Almanya, 4 milyar 519 milyon dolar ile ABD ve 2 milyar 697 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,3'ünü oluşturdu.

İşte mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seri!  
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 31,9, ithalat yüzde 27,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 41,4, ithalat yüzde 25,1 azaldı.
 
Yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı içindeki payı yüzde 4,6 
Nisan ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,7 oldu.  Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,6 oldu. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5 oldu. Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,7 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,4 oldu. Ocak-Nisan döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,5 oldu.  Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14 oldu.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 8 milyar 439 milyon dolar oldu
 
Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,6 azalarak 8 milyar 439 milyon dolar, ithalat yüzde 28,8 azalarak 12 milyar 441 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 33,4 artarak 3 milyar dolardan, 4 milyar 2 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Nisan ayında yüzde 82,8 iken, 2020 Nisan ayında yüzde 67,8'e geriledi.
 
İşte Ocak-Nisan dönemi!
Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 13,9 azalarak 48 milyar 783 milyon dolar, ithalat yüzde 0,9 azalarak 65 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 74,6 artarak 9 milyar 814 milyon dolardan, 17 milyar 139 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Nisan döneminde yüzde 85,2 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 74’e geriledi.