Bartın'da ihracat arttı, ithalat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de ekim ayında ihracat yüzde 13 artarken ithalat yüzde 23,8 azaldı. Yine aynı verilere göre ise Bartın'da ihracat yüzde 42,4 arttı, ithalat da yüzde 20 azaldı.

Bartın'da ihracat arttı, ithalat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Ekim ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 13 artarak 15 milyar 719 milyon dolar, ithalat yüzde 23,8 azalarak 16 milyar 176 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yine aynı verilere göre ise Bartın’da ihracat yüzde 42,4 arttı, ithalat da yüzde 20 azaldı. Zonguldak’ta da ihracat yüzde 81,8 arttı, ithalat ise yüzde 21,4 arttı. Karabük’e gelindiğinde ise  ihracat yüzde 1,7 artış gösterirken ithalat yüzde 354,6 arttı.

 Dış ticaret açığı azaldı
 
Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 93,8 azalarak 456 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ekim ayında yüzde 65,6 iken, 2018 Ekim ayında yüzde 97,2'ye yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,5, ithalat yüzde 6,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9,7 arttı, ithalat yüzde 24,2 azaldı.

Avrupa Birliği'ne ihracat arttı
 
Avrupa  Birliği'ne  (AB-28)  yapılan  ihracat,  2017  yılının  aynı  ayına  göre  yüzde 13,8  artarak 7 milyar 825 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Ekim ayında yüzde 49,4 iken, 2018 Ekim ayında yüzde 49,8 oldu. Almanya'ya  yapılan  ihracat  2018  Ekim  ayında  1 milyar 457 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 68 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 877 milyon dolar ile İtalya ve 852 milyon dolar ile Irak takip etti.
 
İthalatta ilk sırayı Rusya aldı
 

Rusya'dan  yapılan  ithalat,  2018  yılı  Ekim  ayında 1 milyar 865 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 559 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 366 milyon dolar ile Çin ve 883 milyon dolar ile ABD  izledi. Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. . Ekim ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 36 oldu.  İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ise yüzde 75,5 olarak gerçekleşti.  Ekim ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,3 olurken orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 42,8 oldu.