Bartın'da eylül ayında ihracat arttı, ithalat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı dış ticaret istatistiklerine göre ülkemizde eylül ayında ihracat yüzde 22,4 artarken ithalat yüzde 18,3 azaldı. Bartın'da ise eylül ayında ihracat yüzde 43,4 arttı, ithalat ise yüzde 60,0 azaldı.

Bartın'da eylül ayında ihracat arttı, ithalat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; Ülkemizde  ihracat Eylül ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 22,4 artarak 14 milyar 456 milyon dolar, ithalat yüzde 18,3 azalarak 16 milyar 326 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bartın’da ise eylül ayında ihracat yüzde 43,4 arttı, ithalat ise yüzde 60,0 azaldı. Zonguldak'a gelindiğinde de  ihracat yüzde 27,2 arttı, ithalat yüzde 32,7 azaldı. Karabük'te ise ihracat yüzde 18,3 arttı, ithalat da yüzde 145,3 arttı.
 
Dış ticaret açığı  azaldı
 
Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 77,1 azalarak 1 milyar 869 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Eylül ayında yüzde 59,1 iken, 2018 Eylül ayında yüzde 88,5'e yükseldi.
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,3 arttı, ithalat yüzde 3,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 16,3 arttı, ithalat yüzde 22,8 azaldı.

Avrupa Birliği’ne arttı
 
Avrupa  Birliği’ne  (AB-28)  yapılan  ihracat,  2017  yılının  aynı  ayına  göre  yüzde 24,4  artarak 7 milyar 322 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Eylül ayında yüzde 49,9 iken, 2018 Eylül ayında yüzde 50,6 oldu.
 
En fazla ihracat yapılan ülke yine Almanya 


Almanya'ya  yapılan  ihracat  2018  Eylül  ayında 1 milyar 421 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 56 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 816 milyon dolar ile İtalya ve 719 milyon dolar ile Irak takip etti.

İthalatta ilk sırada Rusya var 
 

Rusya'dan  yapılan  ithalat,  2018  yılı  Eylül  ayında 1 milyar 721 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 510 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 413 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 107 milyon dolar ile ABD  izledi.
 

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,2 oldu
 
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Eylül ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 35,2’dir.
 
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı yüzde 13,1 oldu
 
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78’dir. Eylül ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 40,5’tir.