Bartın'da Diyabet Okulu açılacak

Dünya Diyabet Günü dolayısıyla açıklamada bulunan Sağlık İl Müdürü Dr. Dursun Koç, Bartın Devlet Hastanesinde bir Diyabet Okulu açmayı planladıklarını söyledi. Koç, bununla ilgili çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Bartın'da Diyabet Okulu açılacak

Sağlık İl Müdürü Dr. Dursun Koç Dünya Diyabet Günü dolayısıyla açıklamada bulundu. Dünyada bugün  425 milyondan fazla insan diyabetle yaşadığını ifade eden Koç, bu anlamda Sağlık Bakanlığını ülke genelinde yaptığı çalışmalar ve Bartın’da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Diyabetin her aileyi ilgilendirdiğini vurgulayan Koç, “Günümüzde 425 milyondan fazla insan diyabetle yaşamaktadır. Bu bireylerin çoğu; düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla hastalığa yakalanma riskinin büyük oranda önlenebilir olduğu Tip 2 diyabetli bireylerdir. Ailelerin, Tip 2 diyabet için değiştirilebilir risk faktörlerini önlemede kilit rolü vardır ve sağlıklı bir yaşam tarzını yaşamak için eğitim, kaynaklar ve uygun ortamlarla desteklenmelidirler” dedi.

Tüm aile fertleri diyabetten  etkileniyor

Tüm ailelerin diyabet hastalığından potansiyel olarak etkilendiğini belirten Koç, “Hala diyabetle yaşayan 2 kişiden 1‘i tanı almamıştır ve bu bireylerin çoğu Tip 2 diyabetlidir. Diyabetin komplikasyonlarını önlemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak için erken tanı ve tedavi önemlidir. Tüm aileler diyabet hastalığından potansiyel olarak etkilenmektedir ve bu nedenle her tür diyabet için belirti, semptom ve risk faktörleri hakkında farkındalık erken teşhiste hayati öneme sahiptir.  Her 4 aile üyesinden 1'inden azı diyabet eğitim programlarına erişebilmektedir. Diyabet bakımında aile desteğinin, diyabetli insanlar için sağlık sonuçlarının iyileştirilmesinde önemli bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle diyabetli bireyler ve aileleri için yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek bu hastalığın duygusal yöndeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla sürekli diyabet tedavisi ve desteğinin erişilebilir olması önemlidir” şeklinde konuştu.

Türkiye Diyabet Programı…

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde Türkiye Diyabet Programı 2015-2020’nin uygulandığını söyleyen Koç, “2011 yılından itibaren T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda diyabet farkındalığını arttırarak, gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlayan “Türkiye Diyabet Programı 2015-2020” uygulanmaktadır. Türkiye Diyabet Programı 2015-2020’ de diyabet hastalığı ile ilgili genel bilgiler özetlenmiş, diyabetin Dünya’da ve Türkiye’de mevcut durumu ortaya konmuş ve diyabetle etkin mücadele edilebilmesi için ulaşılması gereken 5 amaç belirlenmiştir” ifadelerinde bulundu.

İşte Programın amacı!

Dursun Koç programın amaçlarını ise şöyle sıraladı:

 “Bu amaçlar; Etkin diyabet yönetimi için politika geliştirmek ve uygulamak. Diyabetin önlenmesini ve erken tanı konmasını sağlamak. Diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini sağlamak. Çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisini geliştirmek. Tip 2 diyabet ve obeziteyi önlemek ve diyabet ve diyabet programını etkin izlemek ve değerlendirmektir. Amaç 2.a. ‘Sağlıklı ve diyabet riski taşıyan bireylerin diyabetin önlenmesi konusunda eğitilmesi ve farkındalığın arttırılması’ başlığı kapsamında; Tüm sağlık kurumlarında sivil toplum kuruluşları ve sektörle işbirliği halinde diyabetli birey ve yakınlarına sürekli eğitimler düzenlenmektedir. “ 

Hastanede Diyabet Okulu açılması planlanıyor

Diyabetle ilgili Bartın’da yürütülen çalışmaları da aktaran Koç, “Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında https://beslenmehareket-saglik.gov.tr web sayfalarımız ve sosyal medya aktif olarak kullanılmaktadır. Obezite, Tip 1 ve Tip 2 Diyabet Klinik Rehberleri ve Diyabetli Birey Kontrol Listeleri hazırlanmış, sağlık personeline basım ve dağıtımı tamamlanmıştır. İlimiz Devlet Hastanesinde Diyabet Okulu açılması planlanmış ve çalışmalar başlatılmıştır.” dedi.

Diyabet nedir?

Dursun Koç, diyabetle ilgili bilinmesi gerekenleri ise şöyle anlattı:

“Diyabet insülin hormonunun yokluğu veya yetersiz olması durumunda kan şekerinin hücre dışında veya kanda yükselmesi ile ortaya çıkan bir hastalıktır.

Şekerin vücuttaki rolü insülinin etkisi nedir?

Günlük yaşamdaki gerekli aktiviteleri sürdürebilmek için glukoz adı verilen bir tür şekere ihtiyaç vardır. İnsülin pankreas bezinden salgılanan bir hormondur. Kandaki şekerin hücreye girebilmesi ve enerji olarak kullanılabilmesi için insülin hormonuna ihtiyaç vardır.

Diyabetin hangi tipleri vardır?

Tip 2 Diyabet toplumda daha sık görülen form. Tip 1 Diyabet daha çok çocuk ve gençlerde görülen form. Gebelikte ortaya çıkan diyabet. Başka hastalıklar sonucu gelişen diyabet.

Diyabet neden önemlidir?

Diyabet dünyada salgın şeklinde artan önemli bir hassastır. Ülkemizde de son 10 yılda iki kat artmıştır. Hastalık ortaya çıkmadan önce bulgu vermeyen gizli diyabet dönemi 10-15 yıl vardır. Diyabette kan şekerinin iyi kontrol edilememesi, küçük damarların yapısının bozulmasına, sonuçta böbrek ve göz bozukluklarına, kalp ve damar hastalıklarına, sinir hasarına, ayakta yara açılmasına, cinsel sorunlara, kemik kaybına ve beyin damarı hasarına yol açabilir.

Diyabetin belirtileri nelerdir?

Çok su içme, sık sık idrara çıkma, çok yeme, kilo kaybı, görme bulanıklığı, aşırı kaşıntı, tekrarlayan enfeksiyon ve mantar enfeksiyonudur.

Diyabet her zaman belirti verir mi?

Tip 2 Diyabette belirtiler ortaya çıkmadan önce belirtisiz seyreden ve kişiden kişiye değişen uzun bir süre geçmektedir.

Diyabet açısından kimler risklidir?

Yakın aile bireylerinde diyabet öyküsü olanlar, kalp-damar hastalığı bulananlar, obez kişiler, hipertansiyon hastaları, kan yağları yüksek olan kişiler, gebelikte diyabet geçirenler, düşük veya ölü doğum yapanlar, iri bebek doğuranlar ve 45 yaş üstü kişiler.

Diyabet tanısı nasıl konulur?

Açlık kan şekerinin 126 mg/dl ve üzerinde olması, gün içinde 200 mg/dl’yi geçen kan şekeri ölçümü, şeker yükselme testinde 2 saatte ölçülen kan şekerinin 200 mg/dl veya üzerinde olması durumlarından herhangi birinin görülmesi durumunda diyabet tanısı konulur.

Çocuklarda ve gençlerde Tip 2 Diyabet görülebilir mi?

Evet görülebilir.

Diyabetin ortaya çıkardığı sağlık sorunları nelerdir?

Böbrek bozuklukları, kalp-damar bozuklukları, beyin damarı bozuklukları, göz bozuklukları, kemik kaybı, cinsel sorunlar, sinir hasarı ve diyabetik ayak. 

Diyabetten korunulabilir mi?

Diyabette ideal kilo en önemli hedeftir. Düzenli olarak kilo kontrolü yapılmalı ve önceki kilo ile sürekli karşılaştırılmalıdır. İdeal kilonun takibinde BKİ kullanılmaktadır. BKİ bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m) karesine bölünmesiyle elde edilen bir değerdir. Obezite insülin direnci ve Tip 2 Diyabet başta olmak üzere çok sayıda sağlık sorunu için risk faktörüdür.

Düzenli fiziksel aktivite

Sağlıklı olmak için sürekli ve düzenli fiziksel aktivite yapmak gerekir. Düzenli fiziksel aktivitede dikkat edilecek noktalar:

Kişiye özgü olmalı, düz zeminde yapılmalı, aynı tempoda sürdürülmeli, uygun hava şartlarında yapılmalı, yemekten 1-3 saat sonra planlanmalı, özellikle akşam yemeğinden sonra egzersiz yapılmalı.

Sağlıklı beslenme ilkeleri

Sağlıklı beslenmek için 3 ana öğün, 3 ara öğün yemek gerekir. Her öğünde mümkünse sebze ve salata yer almalıdır. Yağ ve tuz gereksinimimiz kadar  alınmalı, fazlasından kaçınılmalıdır. Diyabetli kişide beslenme tedavisi için diyetisyen desteği alınması uygun olur.”