Bartın'da bin 481 daireye yapı ruhsatı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak-eylül dönemi yapı izin istatistiklerini yayımladı. Buna göre ülkemizde 2018'in ilk 9 ayında yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 55,1 azaldı, yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 1,6 arttı. Bartın'da ise ilk 9 ayda yapı ruhsatı verilen daire sayısı bin 481 oldu.

Bartın'da bin 481 daireye yapı ruhsatı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak-eylül dönemi yapı izin istatistiklerini yayımladı. Buna göre ülkemizde 2018’in ilk 9 ayında  yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 55,1 azaldı, yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 1,6 arttı. Bartın’da ilk 9 ayda yapı ruhsatı verilen daire sayısı bin 481 olurken Zonguldak’ta  3 bin 354, Karabük’te ise bin 8 oldu. Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2018 yılının ilk 9 ayında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 41,4, yüzölçümü yüzde 55,1, değeri yüzde 44,7, daire sayısı yüzde 58,6 azaldı. Yapı ruhsatı verilen binaların 2018 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında yapıların toplam yüzölçümü 105,9 milyon metrekare iken bunun 54,9 milyon metrekaresi konut, 31,3 milyon metrekaresi konut dışı ve 19,6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanma amacına göre 72,5 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 9,2 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Özel sektör en büyük paya sahip

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 84,3 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 20,1 milyon metrekare devlet sektörü ve 1,4 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise toplam 485 bin 356 dairenin 441 bin 147'si özel sektör, 39 bin 262’si devlet sektörü ve 4 bin 947’si yapı kooperatifleri tarafından alındı. Yapıların toplam yüzölçümüne göre 12,4 milyon metrekare ile  İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u, 7,4 milyon metrekare ile Ankara, 5 milyon metrekare ile İzmir illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Ardahan, Tunceli, ve Şırnak oldu. Daire sayılarına göre İstanbul ili 62 bin 617 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 27 bin 523 adet ile İzmir ve 23 bin 739 adet ile Ankara illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Şırnak, Ardahan ve Tunceli oldu.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü arttı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2018 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 3,7, yüzölçümü yüzde 1,6, değeri yüzde 28,8, daire sayısı yüzde 3,8 arttı.
Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2018 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında;
Yapıların toplam yüzölçümü 115,5 milyon metrekare iken bunun 66,9 milyon metrekaresi konut, 25,9 milyon metrekaresi konut dışı ve 22,7 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
 Kullanma amacına göre 87,5 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,1 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.
Yapı sahipliğine göre özel sektör 98,8 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 14,6 milyon metrekare ile  devlet sektörü ve 2,1 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise toplam 593 bin 945 dairenin 536 bin 271’i özel sektör, 48 bin 209’u devlet sektörü ve 9 bin 465’i yapı kooperatifleri tarafından alındı. Yapıların toplam yüzölçümüne göre 19,1 milyon  metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 10,3 milyon metrekare ile Ankara, 6,7 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Şırnak, Ardahan ve Hakkari oldu. Daire  sayılarına  göre,  İstanbul  ili  105 bin 763  adet  ile  en  yüksek  paya  sahip  oldu.  İstanbul’u 41 bin 795 adet ile Ankara ve 41 bin 153 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Şırnak, Ardahan ve Hakkari oldu.