Bartın Üniversitesinden 15 milyon TL tasarruf

Bartın Üniversitesinde sürdürülebilir gelişim hedefleri kapsamında başlatılan 'Dijital Dönüşüm Seferberliği' ile kısa sürede 15 milyon 81 bin TL tasarruf sağlanırken aynı zamanda iş süreçleri de hızlandırıldı.

Bartın Üniversitesinden 15 milyon TL tasarruf

İnsan, iş süreçleri ve teknoloji alanında bütüncül bir dijital dönüşüm hedefleyen Bartın Üniversitesinde iş ve işlem verilerinden değer üreten bir yapıyla önemli ölçüde tasarruf sağlandı. Akıllı Lojistik Yönetim Sistemi’nin (ALYS) demo olarak devreye alındığı 2019 yılında 1 milyon 828 bin TL, 2020 yılında 4 milyon 276 bin TL ve 2021 yılının ilk 7 ayında ise 3 milyon 374 bin TL olmak üzere toplamda 9 milyon 478 bin TL tasarruf sağlandı.

Ayrıca 2016 yılında bir çok modülü entegre çalışan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi’nin (UBYS) kullanılmaya başlandığı Bartın Üniversitesinde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin “Dijital Türkiye” hedeflerine kısa sürede ulaşıldı. Bartın Üniversitesinin UBYS sistemi kullanılarak kâğıt, toner ve yazıcı maliyetlerini azalttığı toplam miktar ise 2016 yılından bu yana toplamda 5 milyon 603 bin TL’ye ulaşıldı. Böylece Bartın Üniversitesinin dolaylı tasarruflar tamamen devre dışı bırakıldığında toplamda 15 milyon 81 bin TL gibi önemli bir oranda tasarruf sağlanmış oldu.     

Tüm ihtiyaçların karşılanmasında sanal depolar kullanıldı

Türkiye’de ilk defa Bartın Üniversitesinde geliştirilip uygulamaya geçirilen ALYS sistemiyle kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı sağlandı. Kurulan sistem ile akademik ve idari birimlere tahsis edilen mali kaynaklar ve depolardaki tüm taşınır mallar ile tüketim malları Genel Sekreterlik bünyesinde sanal olarak konsolide edilerek otonom olarak yönetildi.

Sanal depolarda mevcut atıl olan veya tam ve etkin kullanılmayan bilgisayar ve aparatları, araç gereçler, teknolojik ofis cihazlar, elektronik eşyalar, ofis malzemeleri, yönetici demirbaşlar, sınıf malzemeleri ile mefruşatlar ve diğer ürünler ihtiyaç duyulan birimlere tahsis edilerek aktif kullanımı sağlanmakla birlikte bütçe harcamalarından tasarruf sağlandı. Böylece hizmetin gerektirdiği mal ve ürünler bütünleşik bir yapıda oluşturulan havuzdan karşılandı.

Diğer yandan yeni ürün satın alınmamakla birlikte başta bilgisayarlar olmak üzere teknolojik ofis cihazlarında yükseltme/yenileme/güncelleme işlemleri gerçekleştirilerek üniversitenin toplam teknolojik kapasitesi de yükseltildi. Bu bağlamda önemli ölçüde tasarruf sağlanmakla birlikte akademik ve idari hizmetlerin altyapısının nitel ve nicel kapasitesi yükseltildi.

“Kaynaklarımızı verimli kullanarak ‘Üreten Türkiye’ hedeflerine katkılar sağlıyoruz”

Bartın Üniversitesinin üreten bir yükseköğretim kurumu olarak kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasında önemli bir hassasiyet gösterdiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesinin tüm bileşenleri bir yandan ‘Üreten Türkiye’ hedeflerine katkılar sunmak için gayret gösterirken diğer yandan kaynaklarını otonom ve en doğru şekilde kullanmanın stratejik yöntemlerini hayata geçiriyor. Bu sayede hizmet sunulan geleneksel yöntemler yerine otonom ve akıllı sistemleri devreye alan Üniversitemizde veri işleme yöntemleriyle doğru, hızlı ve nitelikli bütünleşik hizmetlerin sunulması sağlanıyor. Bu noktada 2019 Nisan ayında devreye aldığımız ALYS ile toplamda 9 milyon 478 bin TL ve paydaşlarımızın da desteğiyle 2016 yılından bu yana kullandığımız UBYS ile ise 5 milyon 603 bin TL tasarruf sağladık. Toplam tasarrufumuz ise 15 milyon 81 bin TL’ye ulaştı” dedi.

“Sürdürülebilir gelişim hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz”

Rektör Uzun, hızlı, şeffaf ve etkin bir yönetim stratejisi uyguladıklarının da altını çizerek “Tüm bileşenlerimizle bulunduğumuz yerden başlayarak ülkemizin geleceğine değer katmak için gayret gösteriyoruz. Bu noktada kaynaklarımızı verimli kullanarak buradan elde edilen artırımları eğitim-öğretim, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları ve kütüphane harcamaları gibi alanlara kaydırıyoruz. Dijital dönüşüm stratejilerinin oluşturulması ve ardından uygulama süreçlerini gözden geçirerek her geçen gün kendimizi yenilemeye de devam ediyoruz. Bu düşüncelerle dijital değişimin hayata geçirilmesinde ve en az onun kadar önemli olan bu sürecin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesinde emeği geçen başta Üniversitemiz Genel Sekreteri Doç. Dr. Said Ceyhan olmak üzere tüm akademik ve idari insan kaynağımızı tebrik ediyorum. ‘Birlikte başarıyoruz’ anlayışıyla üniversite olarak değer üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.