Bartın Üniversitesi personeline eğitim

Bartın Üniversitesinde görev yapan idari personele iletişim becerileri, protokol kuralları ile ast üst ilişkileri konularında eğitimler verildi.

Bartın Üniversitesi personeline eğitim

Bartın Üniversitesinde ‘Sürekli İyileşme’ hedefiyle düzenlenen ‘Hizmetiçi Eğitim Programı’ kapsamında idari personele eğitimler verildi.

Ağdacı Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimlerin ilk oturumunda Bartın Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Mehmet Ceylan tarafından ‘İnsan ve İletişim’, ‘İletişim Süreci’, ‘İletişimin İşitsel ve Görsel Boyutu’, ‘Beden Dili’, “İletişimin Altın Anahtarı: Empati” ve “İnsan İlişkilerinin Temelleri: Güven ve Saygı” konularında bilgiler verildi.

Eğitimlerin ikinci oturumunda ise Bartın Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Bayburtlu tarafından “Protokol Kuralları” başlıklı bir konuşma yapılarak, ast üst ilişkilerinde dikkat edilmesi gererken hususlar aktarıldı.

Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimeler, karşılıklı soru ve cevaplarla son buldu.