Bartın Üniversitesi öğrencilerine 6 bin TL burs

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde protokol şartlarını karşılayan Bartın Üniversitesi öğrencilerine 6 bin TL burs verileceğini açıkladı. İşbirliği protokolü, petrol ve doğal gaz sektörü için yerli ve milli insan kaynağı yetiştirmek amacını taşıyor.

PAYLAŞ
Bartın Hergün Gazetesi - Nurdan EROĞLU

Petrol ve doğal gaz sektörü için yerli ve milli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (TP-OTC) arasında iş birliği protokolü imzalandı. YÖK Başkanı Erol Özvar ile TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü​ Melih Han Bilgin tarafından imzalanan protokolün imza töreninde TP-OTC heyeti ile YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri de hazır bulundu. İmza töreninde  bu protokol ile Türkiye için hem ekonomik hem de stratejik öneme sahip bir konuda adım atıklarını ifade eden YÖK Başkanı Özvar “Yükseköğretim Kurulu olarak Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmek stratejik önceliğimizdir. Bu kapsamda, sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek mezunların yetiştirilmesi için ülkemizin iktisadi kalkınmasında öncü sektörlerle iş birliklerimiz devam etmektedir. Daha önce maden, tekstil ve harita sektörü temsilcileri ile protokoller imzalayarak yükseköğretim-sektör iş birliğini güçlendirdik. Türkiye’nin, denizlerde petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerini yürüten ve ülkemize sondaj, arama ve üretim teknolojilerini kazandırmayı amaçlayan Türkiye Petrolleri OTC ile iş birliği protokolünü imzalıyoruz. İmzalanan bu protokol ile Türkiye için hem ekonomik hem de stratejik öneme sahip bir konuda adım atıyoruz. Protokolün amacı, denizlerde petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerine yönelik olarak ülkemize bilgi ve beceri düzeyi yüksek mühendisler kazandırılmasına destek olmaktır” dedi.

Müfredat geliştirilecek, staj programları tasarlanacak

Türkiye’de  mezunlarımızın iş piyasasına atılırken gereken becerileri haiz olmaları stratejik öncelikleri olduğunu belirten Özvar, “Küresel rekabet ortamında ülkeler bilgi-tabanlı ekonominin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için yükseköğretim sistemlerinde değişiklikler yapmak zorunda kalmaktadırlar. Hemen tüm OECD ülkelerinde kitlesel yükseköğretim sunmak hedefi aralıksız devam etmektedir. Bununla birlikte, artan sayıda mezunun istihdam edilebilir bir şekilde iş piyasasına atılmaları önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Türkiye’de de mezunlarımızın iş piyasasına atılırken gereken becerileri haiz olmaları stratejik bir önceliğimiz. Bu önceliğimiz kapsamında program açmadan tutun müfredat geliştirmeye veya staj programlarını tasarlamaya kadar paydaşlarımızla iş birliğini önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Bilgin: “Her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız”

Törende konuşan, TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin de  "Biz gençlerimizle, bizimle iş birliği yapacak gençlerimize, onların kariyerini geliştirecek adımları atmaya kararlıyız. Bunun için maddi manevi, her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere aylık 6 bin  TL’lik  12 ay eğitim bursu

Türkiye’nin, denizlerde petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerini yürüten, Türkiye’ye offshore sondaj, arama ve üretim teknolojilerini kazandırmayı amaçlayan Turkish Petroleum Offshore Technology Center (TP-OTC) A. Ş. ile imzalanan iş birliği protokolü ile üniversite öğrencilerine burs ve istihdam desteği sağlamak amaçlanıyor.

 ​Bu kapsamda üniversiteye giriş sınavında üstün başarı gösteren öğrencilerin alanla ilgili programları tercih etmesi hedefleniyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında TP-OTC tarafından hazırlanan Yönergede yer alan ve YKS yerleştirme sonuçlarına göre belirlenen başarı sıralamaları arasında olup (alanlara göre ilk 2 bin veya ilk 10 bin) üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik–Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Metalürji ve Malzeme Mühendisliği programlarına yerleşip kayıt olan ve yönergede diğer belirlenen şartları haiz öğrencilere aylık 6 bin TL eğitim bursu verilecek.

Burs, tüm eğitim süreleri boyunca devam edecek

Buna ek olarak, YKS yerleştirme sonuçlarına göre belirlenen başarı sırası (ilk 25 bin) arasında olup üniversitelerin Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği programlarına yerleşen ve kayıt olan ve yönergede diğer belirlenen şartları haiz öğrencilere TP-OTC tarafından 6 bin  TL eğitim bursu verilecek.

Eğitim ve öğretimleri süresince eğitim bursundan faydalanan öğrencilerin petrol ve doğal gaz sektöründe sektörel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla işyeri eğitimi veya staj yapmaları sağlanacak. Bu burslar, öğrencilerin başarılı olmaları şartıyla tüm eğitim süreleri boyunca devam edecek. Öğrencilerin eğitim burslarından eğitim süreleri boyunca yararlanabilmeleri için her eğitim ve öğretim yılında genel not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2.8 (100 üzerinden en az 70) olması şartı aranacak.

 ​Nitelikli insan kaynağı için işyeri ve staj eğitimleri ile istihdam desteği

Eğitim bursundan yararlanan öğrenciler mezuniyetleri sonrası ilgili programın tamamlanmasından itibaren burs aldıkları toplam süre kadar TP-OTC’ye karşı çalışma taahhüdüyle yükümlü olduklarından dolayı öğrencilerin TP-OTC tarafından yerli ve milli petrol ve doğal gaz sektöründe istihdam desteği sağlanacak. Burs, istihdam ve staj desteklerinin yanı sıra imzalanan protokol sayesinde TP-OTC’nin faaliyet gösterdiği Filyos civarındaki Zonguldak, Bartın ve Karabük gibi illerde, ülkemizin enerji arz güvenliğine azami düzeyde katkı sağlamak amacında olan TP-OTC faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan niteliği yüksek yerli ve milli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla; öncelikli olarak bölge üniversitelerinde yeni meslek yüksekokullarının açılması, bu meslek yüksekokullarında eğitim alacak öğrencilerin ihtiyaç duyulması halinde yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi almalarının sağlanması, TP-OTC faaliyetleri ile ilgili yeni açılacak bölümlere yerleşen öğrencilere burs desteği sağlanması, mezunların istihdam edilmesi, yeni bölüm ve programların ihdas edilmesi ve açılacak programlarda verilecek eğitimin kalitesinin en üst düzeyde tutulması hususunda gerekli destek, birikim ve uzmanlık sağlanması amaçlanıyor.

TP-OTC’nin faaliyet gösterdiği platform yönetimi, açık deniz sondaj faaliyetleri, açık deniz tabanı uygulamaları ve doğal gaz işleme operasyonlarında kullanılan her türlü makine, ekipman ve yazılım gibi yüksek teknoloji ve bilgi birikimi gerektiren ürünlerin tasarımı ve yapımı amacıyla, bölgede mevcutta var olan ve/veya yeni açılacak Ar-Ge merkezlerinin desteklenmesi, ortak geliştirilecek projelerin finanse edilmesi, ortak projelerin yürütülmesi ve ortak proje faaliyetleri sırasında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması sağlanacak.

Tunç, sosyal medyadan paylaştı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da YÖK ile TPAO arasındaki işbirliğini protokolünü sosyal medya hesabından duyurdu. milletvekili Tunç paylaşımında “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole şartları karşılayan öğrencilere aylık 6 bin lira burs verilecek” dedi.

 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN