Bartın Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğünden önemli duyuru

Bartın Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğünden yazılı açıklamada bulundu. İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, seri halinde imalat yapan, devamlı ve seri halinde tamirat yapan, enerji üretimi yapan, gemi inşaatı yapan, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten firmalar Sanayi Sicil Belgesi almak zorundadır. Sanayi Sicil Belgesi olan firmalar elektrik indiriminden ve KDV tescil ve terkin işlemlerinde bazı avantajlardan yararlanmaktadırlar' dedi.

Bartın Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğünden önemli duyuru

Sanayi Sicil Belgesi almak zorunlu

İlimizde devamlı ve seri halinde imalat yapan, devamlı ve seri halinde tamirat yapan, enerji üretimi yapan, gemi inşaatı yapan, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten firmalar ile halen Sanayi Sicil Belgesi olan firmalara önemle duyurulur. Bilindiği üzere 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre bir üründe fiziksel veya kimyasal bir değişiklik yaparak devamlı ve seri halinde imalat gerçekleştiren, devamlı ve seri halinde tamirat yapan, enerji üretimi yapan, gemi inşaatı yapan, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten firmalar Sanayi Sicil Belgesi almak zorundadır. Sanayi Sicil Belgesi olan firmalar elektrik indiriminden ve KDV tescil ve terkin işlemlerinde bazı avantajlardan yararlanmaktadırlar.6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu yukarıda belirtilen konularda faaliyet gösteren firmalara ve sanayi sicil belgesi olan firmalara bazı sorumluluklar yüklemiştir. (Madde 9, Madde l0, Madde 11)Sanayi Sicil Belgesi alması gereken firmaların, https://www.turkive.gov.tr/sanavi-sanavi-siciI-ilemleri-3129 web adresine (E-Devlet üzerinden) giriş yaparak elektronik ortamda başvuru yapmaları ayrıca, elektronik ortamda başvuru yapan firmaların dilekçe ve eki belgeleri de sanayi sicil bilgi sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Elektronik ortamda yükleme yapamayan firmaların dilekçe ve eki belgeleri asıllarını İl Müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekmektedir.Sanayi Sicil Belgesi olan firmaların ise, bir önceki yıla ait üretim bilgilerini gösteren Yıllık İşletme Cetvellerini takip eden yılın Nisan ayının son gününe kadar elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.Yıllık İşletme Cetveli verecek olan firmaların, https://www.turkive.gov.tr/sanavi-sanayi-sicil-ilemleri-3129 web adresine (E-Devlet üzerinden) giriş yaparak elektronik ortamda yıllık işletme cetveli bilgilerini doldurup II Müdürlüğüne gönder butonuna tıklayarak işlemi tamamlamaları gerekmektedir.Yıllık işletme cetvelini elektronik ortamda veremeyen firmalar, Nisan ayının son günü mesai saati bitimine kadar yazılı olarak hazırladıkları Yıllık İşletme Cetvellerini bir dilekçe ekinde İl Müdürlüğümüze verebilirler. İşletme cetveli üzerindeki gerek işçi sayıları, gerek o yıla ait elektrik ve diğer enerji harcamaları ve fiili üretim miktarlarının gerçekçi olması Bakanlığımız tarafından o yıl için hazırlanan Sanayi Envanteri çalışmasında son derece önem arz ettiğinden firmaların gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. 2014/11 nolu Sanayi Sicil Tebliğine göre; çalışan sayısı 10’un altında olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üçmilyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler (Mikro İşletmeler) için kapasite raporu alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sanayi Sicil Belgesi almak isteyen mikro işletmelerin, kendi beyanlarını içeren kaşeli ve imzalı “kapasite beyanı”nı sanayi sicil bilgi sistemine yüklemeleri gerekmektedir.