BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE AİT HEK ARAÇLAR VE HURDA MALZEMELERİN MÜBADELE İLANI

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE AİT HEK ARAÇLAR VE HURDA MALZEMELERİN MÜBADELE İLANI

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE AİT HEK ARAÇLAR VE HURDA MALZEMELERİN MÜBADELE İLANI
1. Mübadeleyi yapan idarenin,
    a) Adı                                : Bartın İl Emniyet Müdürlüğü
    b) Adresi                           : Aladağ Mahallesi 374 Cadde No:1 / BARTIN
    c) Faks Numarası              : 378 228 50 28
    d) Telefon Numarası           : 378 227 72 79 / 6445
2. Mübadelenin,
    a) Adı                                : Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne ait HEK araçlar ve hurda                              malzemelerin mübadelesi
    b) Niteliği, türü ve miktarı   : 6 adet HEK otomobil, 2 adet HEK kamyonet,  4 adet HEK                                     moto siklet, 2.200 kg alüminyum plaka hurdası, 8.050 kg                                     hurda demir ve 252 kalem 949 adet hurda demirbaş malzeme.
                S.NO PLAKASI    MARKASI                 CİNSİ        MODEL   KM.     DURUMU   SİLİNDİR HACMİ
 1       74 A 0002  HUYUNDAİ ERA 1.6  Otomobil      2009    233508  HEK / FAAL       1599/82 KW
 2       74 A 0027  F.T.Connect K 210 S  Kamyonet     2008   225198  HEK / FAAL       1753/ 66 KW
 3       74 A 0028  YAMAHA(Motosiklet)  Motosiklet     2009   53023    HEK / FAAL       249 /14 KW
 4       74 A 0032  MEGANE II                Otomobil      2009   319441  HEK / FAAL      1598 / 82 KW
 5       74 A 0034  İVECO                      Kamyonet     1998   68374   HEK / FAAL    3908 / 64,7 KW
 6       74 A 0054  YAMAHA(Motosiklet)  Motosiklet     2008   55234   HEK / FAAL  249 /  14 KW
 7       74 A 0069  RENAULT CLİO         Otomobil       2006  187387  HEK / FAAL   1390 / 55,1KW
 8       74 A 0075  FIAT ALBEA              Otomobil        2007  99789    HEK / FAAL    1596 / ….KW
 9       74 A 0085  HUYUNDAİ ERA 1.6  Otomobil        2008  237280 HEK / FAAL   1599 / 60.2 KW
 10     74 A 0092  RENAULT CLİO         Otomobil        2009  533784  HEK / FAAL     1390 / 72 KW
 11     74 A 0138  HONDA RD11            Motosiklet      2008  82613    HEK / FAAL      647 / 39 KW
 12     74 A 0139  HONDA XL650V        Motosiklet      2008  65694   HEK / FAAL       647 / 39 KW

S.N         CİNSİ                                 MİKTARI                  DURUMU
1           Alüminyum Plaka Hurdası     2.200 Kg                     Hurda    
2           Hurda Demir Malzeme           8.050 Kg                       Hurda
3            Hurda Demirbaş Malzeme   252 Kalem 949 Adet     Hurda     

 

 

   3. Mübadelesi yapılacak taşıtların modeli, markası, motor hacmi,                             motor gücü, kilometresi, faal olup olmadığı:
4. Mübadelesi yapılacak malzemelerin cinsi, miktarı ve durum:
5. Mübadele karşılığında alınacak mala ilişkin özellikler:
İhaleyi kazanan şahıs/firma tarafından yetkili ithalatçı firmadan 4458 sayılı gümrük kanunun 167/3 maddesi hükmü uyarınca ÖTV ve KDV’den muaf olarak; 
                1 Adet 2021 Model Metalik Siyah Renk Skoda Superb 1.5 TSI  150 PS Premium DSG
                3 adet  2021 Model Beyaz Renk Citroen C-Elysee 1.5 BlueHdi 100 HP Feel Manuel 
6. Değer Tespit Komisyonunca belirlenen tahmini bedel:

S.N         CİNSİ                                 MİKTARI                   TAHMİNİ BEDEL1                             1      Araçlar                                     12 Adet                      462.250,00 TL
2      Alüminyum Plaka Hurdası         2.200 Kg                     24.786,67 TL                     
3      Hurda Demir                            8.050 Kg                      26.565,00 TL
4      Hurda Demirbaş Malzeme        252 Kalem 949 Adet    1.648,33 TL
TOPLAM                               515.250,00 TL
7. Mübadele şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
8. Geçici teminat miktarı: En az 15.457,50 TL olmalıdır.
9. Mübadeleye, teklif zarfları açıldıktan sonra, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı Polis Misafirevi gelirlerinden eklenecek olan 5.891,00 TL nakdi değerden en düşük teklif üzerinden açık eksiltme usulü ile devam edilecektir. Nakdi değerin sıfırlanması durumunda Araç Lastiği üzerinden açık artırma usulü ile devam edilecektir.
10. Pey artırımları Mübadele Komisyonu önünde sözlü olarak verilecektir.
11. Mübadele, 23.09.2021 tarihi saat 14.30’da Bartın Emniyet Müdürlüğünün 2. katında bulunan Şehit Fethi Sekin Toplantı Salonu’nda (208 No’lu Oda) Yapılacaktır.
12. Mübadele edilecek HEK araçlar, hurda alüminyum plakalar ile hurda demirler Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü hizmet binası önünde ve hurda demirbaş malzemeler Gecen Lojmanları D blok bodrum kat ve lojman bahçesinde mesai günlerinde 09.00-16.00 saatleri arasında Destek Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli personel ile birlikte görülebilir, Mübadele dokümanı ise Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetler Şube Müdürlüğünde mesai günlerinde 09.00-16.00 saatleri arasında görülebilir.
13. İsteklilerden mübadeleye getirilmesi istenilen belgeler:
a) Teklif mektubu
b) Geçici teminat
c) Tebligat adresini gösterir belgeyi
ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname
  örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneği.
d) Mübadele dokümanının idareden satın alındığına dair belge.
e)Adli Sicil Kaydı
14. Mübadeleye ilişkin idarece hazırlanan şartname Bartın Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak olan 100  (Yüz) TL karşılığında Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetler Şube Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
15. Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde mübadelenin gerçekleşmesi halinde sözleşme yapılmayacak ve kesin teminat alınmayacaktır.
16. Yazılı tekliflerinde, mübadeleye başlama miktarı olan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 167/3 maddesi hükmü uyarınca ÖTV ve KDV'den muaf olarak 1 Adet 2021 Model Metalik Siyah Renk Skoda Superb 1.5 TSI  150 PS Premium DSG Sıfır Km araç  ve 3 adet  2021 Model Beyaz Renk Citroen C-Elysee 1.5 BlueHdi 100 HP Feel Manuel Sıfır Km araçlar ile Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Polis Misafir evi gelirlerinden eklenecek olan 5.891,00 TL nakdi değerden eksiltilen tutar teklif edilecektir.
17. Mübadele sonucunda yüklenici olarak belirlenen firma\şahıs tarafından teslim edilecek olan 1 Adet 2021 Model Metalik Siyah Renk Skoda Superb 1.5 TSI 150 PS Premium DSG ve 3 adet 2021 Model Beyaz Renk Citroen C-Elysee 1.5 BlueHdi 100 HP Feel Manuel sıfır kilometre araçlar, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 167/3 maddesi hükmü uyarınca ÖTV ve KDV'den muaf olarak temin edilecektir.
18. Verilecek mallarda oluşacak KDV vb. ve Sözleşme Damga Vergisi ile Karar Pulu yüklenici tarafından ödenecektir. Yüklenici tarafında temin edilecek taşıtların her türlü gideri yüklenici tarafından karşılanacaktır.            
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (Basın 1441825)