Bartın ihracattan 2,2 milyon dolar kazandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2019'un aralık ayında 2018'in aynı ayına göre Bartın'da ihracat yüzde 10,2 arttı. Aralıkta Bartın ihracattan 2,2 milyon dolar gelir elde ederken ithalatta yüzde 23,2 azaldı. Bartın ithal ettiği ürünler için 0,7 milyon dolar ödedi.

Bartın ihracattan 2,2 milyon dolar kazandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; Ülkemizde ihracat 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 43,5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında 75,3 iken 2019 yılında yüzde 84,6 oldu.

Bartın’da ihracat arttı

Bartın’da ise 2019’un aralık ayında 2018’in aynı ayına göre ihracat yüzde 10,2 arttı. Aralıkta Bartın ihracattan 2,2 milyon dolar gelir elde ederken ithalatta yüzde 23,2 azaldı. Bartın ithal ettiği ürünler için 0,7 milyon dolar ödedi. Zonguldak'ta ihracat  Aralık ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 35 azalarak 32,1 milyon dolar olurken  ithalat yüzde 6,1 azalarak 108,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Karabük’te de  ihracat Aralık ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak 38,7 milyon dolar, ithalat yüzde 55,5 artarak 59,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Aralık ayında ihracat yüzde 6,4 arttı

İhracat, 2019 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 14 milyar 694 milyon dolar, ithalat yüzde 14,9 artarak 19 milyar 19 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı 2019 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,6 artarak 2 milyar 744 milyon dolardan, 4 milyar 325 milyon dolara yükseldi.  İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 yılı Aralık ayında yüzde 77,3 oldu.

İmalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93 oldu 

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2019 Aralık ayında imalat sanayinin payı yüzde 93, tarım ve ormancılık sektörünün payı yüzde 4,4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 0,5 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2019 Aralık ayında ara mallarının payı yüzde 75,4, sermaye mallarının payı yüzde 14,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,2 oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke yine Almanya
2019 yılında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 15 milyar 435 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 870 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 300 milyon dolar ile İtalya, 8 milyar 999 milyon dolar ile Irak ve 8 milyar 58 milyon dolar ile ABD takip etti. İhracatta ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,7'sini oluşturdu.
 
İthalatta ilk sıra da Rusya var
 
İthalatta ise Rusya ilk sırayı aldı. Rusya'dan yapılan ithalat 2019 yılında 22 milyar 454 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 18 milyar 497 milyon dolar ile Çin, 17 milyar 976 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 186 milyon dolar ile ABD ve 8 milyar 612 milyon dolar ile İtalya izledi. İthalatta ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,8'ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,9 azaldı, ithalat yüzde 1,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 5,4, ithalat yüzde 11,6 arttı.
 
Yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 4,3 oldu
 

ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsayan Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri; Aralık ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93 oldu.  Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,3 oldu.  Aralık ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 76,6 oldu.  Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,7 oldu.

180 milyar 718 milyon dolar oldu
 
Genel ticaret sistemine göre ihracat, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 180 milyar 718 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,1 azalarak 210 milyar 261 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu yılda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,9 oldu. Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 15 milyar 684 milyon dolar, ithalat  yüzde 19,3 artarak 19 milyar 971 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 78,5 oldu.