Bartın İcra Müdürlüğü açıldı!

Vatandaşlara hızlı ve etkin hizmet verebilmenin yanı sıra, icra dairelerinin verimliliğini artırmak amacıyla bir süredir uygulanan 'İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi' kapsamında Bartın'da 'Pilot İcra' uygulaması hayata geçirildi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan uygulamayla başvurular, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden gerçekleştirilirken işlemler ise tek bir birim tarafından takip ediliyor.

Bartın İcra Müdürlüğü açıldı!

Vatandaşa daha hızlı, güvenli, şeffaf, kaliteli ve adil hizmet vermeyi amaçlanan uygulamayla  icra dairelerinin tek çatı altında toplamayı hedefleyen Adalet Bakanlığı, yeni uygulamasını Bartın’ı pilot il olarak seçerek devreye soktu.

Yeni uygulamayla birleştirilen Bartın İcra Daireleri, Bartın İcra Müdürlüğü adı altında yeni binasında hizmet vermeye başladı. Yeni Adalet Sarayı’nda hizmet vermeye başlayan Bartın  İcra Müdürlüğü’nün açılışına Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Adalet Komisyonu Başkanı Harun Ceyhan, Bartın İcra Müdürü Mehmet Satıcı, Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır katıldı.

Tek birim programlayıp sonuçlandıracak

 “Pilot İcra Dairesi Uygulaması”yla müracaat ve kalite yönetim bürosu, esas ve aile bürosu, haciz bürosu, satış bürosu, mali işlemler bürosu, dosya ve arşiv bürosu gibi 6 ana birim oluşturuluyor. Bu birimler tüm icra dosyalarını birlikte ele aldığı için birden fazla yerde yapılacak haczi tek bir birim programlayıp sonuçlandırıyor. Böylece zaman ve maliyet kaybını önlenmiş oluyor.

 Oturduğun yerden takip kolaylığı

Yeni uygulama sayesinde daha önce vatandaşlar icra dairelerine fiilen başvuru yaparken yeni sistemde başvuruları artık oturduğu yerden yapabiliyor. Vatandaşlar ve avukatlar dosya takibini UYAP üzerinden gerçekleştiriliyor. İşlemler, tek bir birim tarafından takip ediliyor. Avukat ve vatandaşlar, icra dairelerine gelmeden sistem üzerinden dosyayı takip edebiliyor. Böylece şeffaflık sağlanıyor. Yeni sistemde icra daireleri, artık para takibi yapmıyor. Parasal işlemler, bankalar üzerinden yapılıyor. İcra daireleri ceza yargılamalarını infazını cumhuriyet savcılıkları aracılığıyla ceza infaz kurumu yapıyor.

2 milyon Euro bütçeli proje!

İcra işlemlerinin etkili ve verimli şekilde sunulabilmesi ve icra dairelerinin kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla “İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Devam Projesi” hazırlanmış ve uygulanmaya başlandı. İspanya ile birlikte ortaklaşa yürütülen bu proje, 2 milyon Euro bütçeli olup, bunun yüzde 5’i Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse ediliyor. Projenin süresi 21+3 aydır. Başlama tarihi 3 Eylül 2018 olup projenin açılışı 6 Aralık 2018 tarihinde yapıldı. Bugüne kadar 24 faaliyet gerçekleştirilmiş olup proje süresince icra sisteminin iyileştirilmesi için 70 den fazla faaliyet gerçekleştirilecek. Birinci aşamanın tamamlanmasının ardından yapılan analiz ile ikinci aşamada hedeflenen ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda proje kapsamında iki ana bileşene yer verildi.

Bileşenlerden birincisi; büyük ölçekli icra dairelerinde uygulanacak yeni bir icra modelinin ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda; projenin birinci fazında küçük ve orta ölçekli mahaller için tasarlanan yeni modelin yoğun iş yükü altında olan büyük ölçekli mahallerde başarı ihtimali düşük olduğundan devam projesi ile büyük ölçekli mahallerde uygulanabilecek yeni bir icra modelinin oluşturulması hedefleniyor. Büyük ölçekli mahallerde yeni icra modeli dairesi (genel yetkili icra dairesi), gayrimenkul satış icra dairesi, banka alacakları icra dairesi ve Abonelik sözleşmeleri (MTS) icra dairesi şeklinde tasarlandı. Pilot mahallerdeki ihtiyaç, kadro ve fiziki alan durumları dikkate alınarak bu dairelerden hepsi veya bir kısmı ilgili mahalde faaliyete geçirilecek.
İkinci bileşen ise; kamuoyunun icra dairesine olan güveninin arttırılması ile icra dairesi hakkında yapılan şikâyetlerin azaltılmasıdır.

Ayrıca proje kapsamında yedieminlik sisteminin ıslah edilmesi ile yeni bir kalite yönetim sistemi oluşturmak da hedefleniyor.

 Abonelik Sözleşmeleri MTS üzerinden takip 

 Abonmanlık Sözleşmeleri’ne dayalı takipler için yeni bir sistem olan MTS ile avukatlar online sistem üzerinden takiplerini kendileri açabileceği gibi, ödeme emrini kendileri düzenleyerek postaya verebilecek ve bu takipte ödemeler avukatlar tarafından bildirilecek hesaplara yapılabilecek. Yeni sistem de takip açılması ile kesinleştirilmesine kadar olan aşamalar avukatlar tarafından yerine getirilecek. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren iki yıl içinde sonuçlandırılamayan takipler iki yıl içinde MTS dairesine başvurulması halinde icra dairesi vasıtasıyla takibe devam edilecek. MTS ile topluma modern bir hizmet kazandırmanın yanı sıra Abonelik Sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takiplerle ilgili işlemler artık icra dairelerinde yapılmayacak dairelerin iş yükü azalacak bu durum iş yükü ve kırtasiye tasarrufu sağlayacak. Aynı zamanda avukatların bu dosyaları bürolarından daha hızlı bir şekilde takip etmelerine imkan sağlandı. MTS sistemi ile icra dairelerindeki dosya sayısı azalacağından icra dairelerinin iş yükü de azalacak. Daire kendi bünyesinde; takip kayıt bürosu, haciz işlemleri bürosu, mali işlemler bürosu, dosya ve arşiv bürosu şeklindeki 4 birimden oluşuyor.

Banka Alacakları İcra Dairesi

Alacaklısının banka olduğu kredi ve kredi kartına dayalı örnek 7(ilamsız), örnek 4,5,(ilamlı) örnek 8 (rehin alacakları) ,örnek 10 (kambiyo senetlerine dayalı) takipler için başvuru yapılacak daire modelidir. Takip hukuku bünyesinde birden fazla iş çeşitliliği barındırıyor. Özellikle büyük mahal olarak adlandırdığımız icra dairelerine sayısız konuda birbirinden farklı talepler gelmekte ve icra daireleri bu talepleri çok kısa sürede değerlendirmek durumundadır. Yeni model banka daireleriyle tüm iş ve işlemlerin konusunda uzman çalışanlarıyla hızlı ve nitelikli yapılması, tarafların menfaatlerinin korunması, memnuniyetlerinin arttırılması icra çalışanlarının iş yüklerinin hafifletilmesi amaçlanıyor.
Daire kendi bünyesinde; takip kayıt bürosu, haciz işlemleri bürosu, satış işlemleri bürosu, mali işlemler bürosu, dosya ve arşiv bürosu şeklinde 5 birimden oluşuyor.

Gayrimenkul Satış İcra Dairesi

İpotek takipleri ile aynı yer icra dairelerinin tüm satışlarını talimat dairesi gibi gerçekleştirecek uzman daire modelidir. Satış icra takibinin önemli aşamalarındandır. Satışın gerçekleşmesi ile birlikte mülkiyet de el değiştirdiğinden işlemlerin itinayla yapılması gerekiyor. Bu yüzden satıştaki tüm iş ve işlemlerde bilginin yanında tecrübe, dikkat ve hızlı karar alabilme iradesi gerekiyor. Gayrimenkul satış dairesiyle biliyoruz ki ihtiyaç duyulan uzmanlaşma sağlanacak ve kalite artacak. Daire kendi bünyesinde; takip kayıt bürosu, satış işlemleri bürosu, mali işlemler bürosu, dosya ve arşiv bürosu şeklindeki 4 birimden oluşuyor.

Genel İcra Dairesi

 Banka İcra Dairesi, Gayrimenkul Satış İcra Dairesi ve Banka Alacakları daireleri alanına girmeyen diğer takip işlemlerinin uzmanlaşmış alt birimler eliyle yürütülmesini amaçlayan daire modelidir. Yeni modeldeki genel icra dairesi Türkiye genelinde küçük ve orta ölçekli mahallerde uygulanmış ve başarı sağlamış bir modeldir. Bu dairelerin kurulmasının önemli bir amacı da eski dairelerdeki tüm dosyaların taranması sisteme entegre edilmesi ve yeni model icra dairesinde birleştirilmesidir. Daire kendi bünyesinde; danışma ve iletişim bürosu, takip kayıt bürosu, haciz işlemleri bürosu, satış işlemleri bürosu, mali işlemler bürosu, dosya ve arşiv bürosu şeklindeki 6 birimden oluşuyor.