BARTIN İCRA DAİRESİ 2019/220 TL M T. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

BARTIN İCRA DAİRESİ 2019/220 TL M T. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

BARTIN İCRA DAİRESİ 2019/220 TL M T. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İLAN
T.C.
BARTIN
İCRA DAİRESİ
2019/220 TL M T.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Batlın    İl, Merkez İlçe, 240 Ada, 44 Parsel, GÜZELCEHİSAR Mahalle/Köy,    KarşıMevkii, İhaleye Konu taşınmaz Kumlu-killi toprak yapısında %8-l0 eğimli derin yapıdadır. Üzerinde fındık yetiştirilmektedir. Dosyada mevcut Bartın İl Özel İdaresi yazısında söz konusu taşınmazın 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında orman alanı olarak görüldüğü bilinmektedir. Taşınmazın ayrıntılı bilirkişi raporu dosyasında mevcuttur.
Adresi                : Bartın    İli Merkez İlçesi Güzelcehisar Köyü 240 Ada 44 Parsel                         Merkez / Bartın
Yüzölçümü            : 10.101,88 m2
Arsa Payı            :1-1
İmar Durumu            : Bartın İl Özel İdaresinin İmar Ve Kentsel İyileştirme                             Müdürlüğünün 26/04/2019 tarih ve77548316-754-E.5 120 sayılı                         yazısı dosyasında mevcuttu
Kıymeti            : 195.976,47 TL
KDV Oranı            : %18
Kaydında ki Şerhler        : Diğer: Takyidattaki Gibidir
1 Satış Günü            : 20/11/2019 günü 11:00 - 11:05     arası
2. Satış Günü            : 20/12/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Veri            : Bartın Adliye Sarayı Otoparkı Nizamiye Yanı merkez/Bartın
Satış şartları :
    1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
    2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden riiçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
    3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
    4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
    5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/220 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 17/09/2019                                 B.V:2019/301