Bartın'da işgücü piyasası araştırılacak

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce, Bartın'da yatırım alanları ve fırsatları açısından yatırımcılara, girişimcilere ve girişimci adaylarına, sektörel bazda özellikle işgücü ve istihdam imkânları alanında önemli bir perspektif kazandırmak amacıyla 'Bartın İli İşgücü Piyasası Araştırması' yapılacak. Araştırma 5 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen 216 işyerinde gerçekleştirilecek.

Bartın'da işgücü piyasası araştırılacak

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR)  İl Müdürlüğünce, Bartın’da yatırım alanları ve fırsatları açısından yatırımcılara, girişimcilere ve girişimci adaylarına, sektörel bazda özellikle işgücü ve istihdam imkânları alanında önemli bir perspektif kazandırmak amacıyla “Bartın İli İşgücü Piyasası Araştırması” yapılacak. Araştırma 5 Haziran -14 Temmuz  tarihleri arasında; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  tarafından belirlenen 216 işyerinde gerçekleştirilecek.

İŞKUR’da araştırma toplantısı

Konu ile ilgili Bartın’da toplantı yapıldı. Toplantıya İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanlığında görevli İstihdam Uzmanları Mehmet Bayhan ve Yasin Tekin, Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Muhsin Bayrak ile araştırmayı iş ve meslek danışmanları katıldı. Toplantıda Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Solak, işyerlerinin ziyareti esnasında işverenlere, İŞKUR hizmetlerini tanıtmanın yanı sıra yükümlülükleri, hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti de verileceğini belirtti.

“Bartın işgücü piyasasının fotoğrafı çekilecek”

Bu ziyaretlerle Bartın işgücü piyasasının fotoğrafının çekileceğini ifade eden Müdür Solak  “Bu ziyaretlerle Bartın işgücü piyasasının fotoğrafı çekilecektir. Çalışma sonucunda Bartın’da işgücünün yapısı, sektörel bazda çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, ihtiyaç duyulan işgücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, temininde güçlük çekilen meslekler ve teminde güçlük çekme nedenleri ile sektörel düzeydeki açık işler belirlenerek karşılanmaya çalışılacaktır. 2024 yılı ortasında işgücü piyasasında mesleki değişim beklentilerine ilişkin bilgiler derlenecektir” dedi.

Sonuçlar raporlaştırılacak

Çalışmanın sonuçlarının raporlaştırılacağını kaydeden Ali Solak “Kuruma kayıtlı olmayan işyerlerinin kayıt altına alınması, bu işlem gerçekleştirilirken varsa açık işlerin alınması ve karşılanması, aranan niteliklerde işgücü yetiştirilmesine yönelik işverenlerle aktif işgücü programları kapsamında işbirliği yapılması, işverenin İŞKUR’un sunduğu diğer hizmetlere ilişkin görüş ve önerilerinin alınması, işgücü yetiştirme alanında işverenlerden etkin olarak yararlanılması hedeflenmektedir. Ayrıca çalışma sonuçları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda illerde eğitimli İŞKUR personeli tarafından raporlaştırılacaktır. Bu raporla ilin işgücü piyasası talep yönüyle ele alınarak işgücü piyasa yapısı ve ihtiyaçları ortaya konulacak olup, öncelikle piyasanın temininde güçlük çektiği mesleklerde mesleki eğitim planlamaları yapılarak piyasanın ihtiyacı karşılanacaktır” şeklinde konuştu.

Piyasanın ihtiyacı tespit edilecek

“Bu araştırmayla; yerel düzeyde kısa dönemli işgücü talebinin eğilimleri belirlenerek, aktif işgücü piyasası politikalarının ihtiyaca uygun planlaması için veri tabanı oluşturacak ve yerel düzeyde işgücü piyasası talep verilerini içeren bir rapor düzenlenecek” diyen Solak araştırmanın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışma hayatının tüm aktörlerine, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, araştırmacılara ve tüm kamuoyuna faydalı olmasının beklendiğini ifade etti.